Mapa serwisu

Miasto i Gmina Chociwel

|---Dane

Organa

|---Burmistrz Chociwla

|---Zastępca Burmistrza

|---Sekretarz Gminy

|---Skarbnik

|---Wydziały

|---Rada Miejska

|---Komisje Rady Miejskiej

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Lata 2014 - 2018

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza

            |---Radni Rady Miejskiej

            |---Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy

            |---Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej

            |---Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla

      |---Lata 2010 - 2014

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2010 rok

            |---Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chociwlu za rok 2010

            |---Oświadczenia majątkowe skarbnika Gminy Chociwel (2010-2014)

            |---Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chociwlu na początek VI kadencji

            |---Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu (2010-2014)

            |---Ewa Ludwińska - Burmistrz Chociwla (2010-2014)

      |---Lata 2006 - 2010

            |---Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chociwlu na koniec V kadencji

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2009 rok

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2009 rok

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2008 rok

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2008 rok

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2007 rok

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2007 rok

            |---Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2006 rok

            |---Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chociwlu za rok 2006

            |---Oświadczenia majątkowe skarbnika Gminy Chociwel

            |---Ewa Ludwińska - Burmistrz Chociwla (2007-2010)

            |---Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu (2006-2010)

            |---Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Chociwlu na początek V kadencji

      |---2006 r.

            |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

                  |---Rada Miejska

                  |---Urząd Miejski

            |---Rada Miejska

            |---Urząd Miejski

      |---2005 r.

            |---Rada Miejska

            |---Urząd Miejski

      |---2004 r.

            |---Urząd Miejski

            |---Rada Miejska

      |---Oświadczenia 2003

            |---Pracownicy Urzędu

            |---Rada Miejska

Prawo lokalne

|---Statut

|---Uchwały

      |---Uchwały 2017r.

      |---Uchwały 2016r.

      |---Uchwały 2015r.

      |---Uchwały 2014r.

      |---Uchwały 2013 r.

      |---Uchwały 2012 r.

            |---XXI sesja z dnia 21 grudnia 2012 roku

            |---XX sesja z dnia 30 listopada 2012 roku

            |--- XIX sesja z dnia 14 listopada 2012 roku

            |---XVIII sesja z dnia 26 września 2012 roku

            |--- XVII sesja z dnia 31 sierpnia 2012 roku

            |---XVI sesja z dnia 13 czerwca 2012 roku

            |---XV sesja z dnia 28 marca 2012 roku

            |---XIV sesja z dnia 22 lutego 2012 roku

      |---Uchwały 2011 r.

            |---XIII sesja z dnia 23 grudnia 2011 roku

            |---XII sesja z dnia 10 listopada 2011 roku

            |---XI sesja z dnia 28 września 2011 roku

            |---X sesja z dnia 16 września 2011 roku

            |---IX sesja z dnia 24 sierpnia 2011 roku

            |---VIII sesja z dnia 29 czerwca 2011 roku

            |---VII sesja z dnia 01 czerwca 2011 roku

            |---VI sesja z dnia 25 maja 2011 roku

            |---V sesja z dnia 7 kwietnia 2011 roku

            |---IV sesja z dnia 18 marca 2011 roku

            |---III sesja z dnia 16 lutego 2011 roku

            |---II sesja z dnia 22 grudnia 2010 roku

      |---Uchwały 2010 r.

            |---I sesja z dnia 01 grudnia 2010 roku

            |---XXXVII sesja z dnia 10 listopada 2010 roku

            |---XXXVI sesja z dnia 20 października 2010 roku

            |---XXXV sesja z dnia 15 września 2010 roku

            |---XXXIV sesja z dnia 30 czerwca 2010 roku

            |---XXXIII sesja z dnia 28 kwietnia 2010 roku

            |---XXXII sesja z dnia 24 marca 2010 roku

            |---XXXI sesja z dnia 24 lutego 2010 roku

      |---Uchwały 2009 r.

            |---XXX sesja z dnia 23 grudnia 2009 roku

            |---XXIX sesja z dnia 2 grudnia 2009 roku

            |---XXVIII sesja z dnia 12 listopada 2009 roku

            |---XXVII sesja z dnia 17 września 2009 roku

            |---XXVI sesja z dnia 26 czerwca 2009 roku

            |---XXV sesja z dnia 10 czerwca 2009 roku

            |---XXIV sesja z dnia 23 kwietnia 2009 roku

            |---XXIII sesja z dnia 25 marca 2009 roku

            |---XXII sesja z dnia 17 lutego 2009 roku

            |---XXI sesja z dnia 21 stycznia 2009 roku

      |---Uchwały 2008 r.

            |---XX sesja z dnia 23 grudnia 2008 roku

            |---XIX sesja z dnia 03 grudnia 2008 roku

            |---XVIII sesja z dnia 13 listopada 2008 roku

            |---XVII sesja z dnia 29 września 2008 roku

            |---XVI sesja z dnia 19 sierpnia 2008 roku

            |---XV sesja z dnia 25 czerwca 2008 roku

            |--- XIV sesja z dnia 23 kwietnia 2008 roku

            |---XIII sesja z dnia 12 marca 2008 roku

            |---XII sesja z dnia 20 lutego 2008 roku

      |---Uchwały 2007 r.

            |---XI sesja w dniu 28 grudnia 2007 r.

            |---X Sesja w dniu 21 listopada 2007 r.

            |---IX Sesja z dnia 27 września 2007 r.

            |---VIII sesja z dnia 27 czerwca 2007 r.

            |---VII sesja z dnia 25 kwietnia 2007 r.

            |---VI sesja z dnia 12.04.2007 r.

            |---V sesja z dnia 28 marca 2007 r.

            |--- IV sesja z dnia 7 lutego 2007 r.

      |---Uchwały 2006 r.

            |---III Sesja RM w Chociwlu w dniu 28 grudnia 2006 r.

            |---II sesji Rady Miejskiej Chociwel z dnia 5 grudnia 2006 r.

            |---I sesja RM w Chociwlu z dnia 27.11.2006r.

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVII

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXV

            |---Sesja XXIV

      |---Uchwały 2005 r.

            |---Sesja XXIII

            |---Sesja XXII

            |---Sesja XXI

            |---Sesja XX

            |---Sesja XIX

            |---Sesja XVIII

            |---Sesja XV

      |---uchwały 2004

            |---Sesja XVII

            |---Sesja XVI

            |---Sesja XIV

            |---Sesja XIII

            |---Sesja XII

            |---SesjaXI

      |---Uchwały 2003 r.

            |---Marzec 2003 r.

            |---Luty 2003 r.

      |---Uchwały 2002 r.

|---Podatki i opłaty

      |---Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2015 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2015 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2014 roku

      |---Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2017 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2017 roku

      |---Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2016 roku

      |---Stawki obowiązujące w 2016 roku

|---Strategia rozwoju

Informacje

|---Wybory i referenda

      |---Wybory samorządowe - 2014 rok

      |---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 rok

      |---Referendum ogólnokrajowe 06-09-2015

|---Przetargi gruntów i budynków

      |---przetargi 2017

      |---przetargi 2016

      |---przetargi 2015

      |---przetargi 2013 i 2014

      |---przetargi 2012

      |---przetargi 2011

      |---przetargi 2010

      |---przetargi 2009

      |---przetargi 2008

      |---przetargi 2007

      |---przetargi 2006

      |---przetargi 2005

      |---Przetargi 2004

            |---przetarg

      |---Przetargi 2003

            |---sierpień 2003

            |---lipiec 2003

            |---czerwiec 2003

            |---maj 2003

            |---kwiecień 2003

            |---marzec 2003

      |---Przetargi 2002

|---Ogłoszenia

      |---Ogłoszenia 2007 rok

      |---Ogłoszenia 2006 rok

      |---Ogłoszenia 2017

      |--- Ogłoszenia 2016

      |---Ogłoszenia 2015

      |---Ogłoszenia 2014

      |---Ogłoszenia 2013

      |---Ogłoszenia 2012 rok

      |---Ogłoszenia 2011 rok

      |---Ogłoszenia 2010 rok

      |---Ogłoszenia 2009 rok

      |---Ogłoszenia 2008 rok

|---Zamówienia publiczne

|---Jak załatwić sprawę

|---Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

      |---Dowody Osobiste

      |---Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały cudzoziemca

      |---Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

      |---Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

      |--- Zgłoszenie wyjazdu za granicę

|---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Sprostowanie aktu stanu cywilnego

      |---Zawarcie i rejestracja małżeństw

      |---Rejestracja urodzeń

      |---Rejestracja zgonów

      |---Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego

      |---Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

      |---Wydawanie odpisów, zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

      |---Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

      |---Zmiana imienia i nazwiska

      |---Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

      |---Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

|---Oświata

      |--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|---Wolne stanowiska urzędnicze

|---Instrukcja obsługi

|---Informacje nieudostępnione

|---Rejestry i Ewidencje

|---Obwieszczenia i zarządzenia

|---Budżet

      |---Budżet 2017

      |---Budżet 2016

      |---Budżet 2015

      |---Budżet 2014

      |---Budżet 2013

      |---Budżet 2012

      |---Budżet 2011 rok

      |---Budżet 2010

      |---Budżet 2009

      |---budżet 2008

      |---Budżet 2007 r.

      |---Budżet 2006 r.

|---Jednostki organizacyjne

|---Plan zamówień publicznych Gminy Chociwel

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

|---Aktualne dokumenty

|---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

            |---Rozbudowa i modernizacja fermy chowu bydła zlokalizowanej na działce nr 235/24 i 235/30 w obrębie 6 w miejscowości Karkowo gmina Chociwel

            |---Budowa nowej hali produkcyjnej do obróbki końcowej na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego Scanbet w m. Chociwel, na działce o nr ewid. 273/22 w obrębie Bród, gm. Chociwel

            |---Rozbudowa Zakładu FROHMASCO Sp. z o.o. zlokalizowanego w Chociwlu przy ul. Fabrycznej 1 o linię malowania farbami proszkowymi w istniejącej hali produkcyjnej IX-1, dz. ewid. nr 273/18 obręb Bród gmina Chociwel

            |---Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Chociwlu na działkach 396 i 397 w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Chociwel

            |---Budowa ciepłociągu na potrzeby elektrociepłowni biogazowej zlokalizowanej na działce 3/27 obręb Starzyce gm. Chociwel dostarczającego ciepło do Miasta Chociwel

            |---Zwiększeniu zdolności produkcyjnych Scanbet Sp. z o.o. w Chociwlu poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne w celu uruchomienia produkcji innowacyjnych architektonicznych i specjalnych prefabrykatów żelbetowych o wysokich wymaganiach kształtowania powierzchni, z lokalizacją przy ul. Fabrycznej 1, 73-120 w Chociwlu, działki nr ewid.: 273/22 i 273/15 w obrębie Bród

            |---Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych w miejscowości Kania w Gminie Chociwel w celu przystosowania do hodowli drobiu o obsadzie 408 DJP

            |---Zalesieniu gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania lesistości na działce nr 1105/3 położonej w obrębie Karkowo w gminie Chociwel. Kontynuacja istniejącego lasu

            |---Zalesieniu gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania lesistości na działce nr 224/4 położonej w obrębie Karkowo w gminie Chociwel. Kontynuacja istniejącego lasu

            |---Zalesieniu gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania lesistości na działce nr 81/2 położonej w obrębie Bród w gminie Chociwel. Kontynuacja istniejącego lasu.

            |---Rozbudowa zakładu o obiekt - biofiltr do oczyszczania powietrza odprowadzanego z kabin lakierniczych na terenie FROHMASCO Sp. z o.o w Chociwlu przy ul. Fabrycznej 1 w powiecie stargardzkim, na działce nr: 273/18 w obrębie Bród

            |---Punkt zbierania odpadów w tym złomu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 125 położonej w obrębie 2 miasta Chociwel

|---Usuwanie azbestu w Gminie Chociwel

      |---Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chociwel w 2016 roku

      |---Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chociwel w 2017 roku

|---Plan Gospodarki Odpadami

|---Program Ochrony Środowiska

|---Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporu nieczystości

|---Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chociwel

|---Informacje o środowisku i jego ochronie

|---Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Chociwel

|---Aktualne wyniki badań wody w Gminie Chociwel

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Przemoc w rodzinie

|---Struktura organizacyjna M-GOPS w Chociwlu

|---Regulamin organizacyjny M-GOPS w Chociwlu

|---Statut M-GOPS w Chociwlu

|---Pozostałe informacje