Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - II przetarg 2017-08-18 13:43:09 Składanie ofert w toku
2017-09-04
Dożywianie dzieci w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu 2017-08-18 13:25:55 Minął termin składania ofert
Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K 7 przy ulicy H.Dąbrowskiego w Chociwlu zgodnie ze sztuką budowlaną 2017-08-18 13:26:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 2017-08-08 13:26:36 Minął termin składania ofert
Przebudowa dojścia i dojazdu do plaży miejskiej w Chociwlu. Budowa promenady. 2017-06-20 13:09:08 Minął termin składania ofert
II przetarg na przebudowę drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych w działkach geodezyjnych: 311, 272 ,259, 257, 313/2 2017-06-09 12:45:29 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych w działkach geodezyjnych: 311, 272 ,259, 257, 313/2. 2017-04-28 14:27:52 Minął termin składania ofert
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel 2017-04-11 13:15:23 Minął termin składania ofert
Przetarg na dożywianie dzieci w ZPO w Chociwlu 2017-03-02 14:27:30 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych 2016-12-21 14:37:18 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do szkół w roku 2017 2017-01-03 13:26:35 Minął termin składania ofert
II przetarg na przebudowę ulicy Piaskowej w Chociwlu 2016-09-07 10:47:16 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Piaskowej w Chociwlu 2016-07-28 14:05:09 Minął termin składania ofert
II przetarg nieograniczony - "Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe w poziomie poddasza użytkowego budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymaganymi instalacjami technicznymi i wymianą pokrycia dachowego" 2016-06-17 11:32:30 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie odbioru transportu odpadów komunalnych... 2016-05-18 11:49:58 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - "Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe w poziomie poddasza użytkowego budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymaganymi instalacjami technicznymi i wymianą pokrycia dachowego" 2016-04-29 12:28:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu" 2015-08-25 14:44:35 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu" 2015-07-31 12:02:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci na rok szkolny 2015/2016 2015-07-24 11:53:53 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg placów i mostów znajdujących się na ternie Gminy Chociwel 2015-01-05 11:06:48 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu usługi - świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 2015-01-02 12:09:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu usługi na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2014-12-29 15:35:00 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1-01-2015 r. do 30-06-2016 r. 2014-11-24 11:14:12 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi "świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, oraz dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim na trasie dom - placówka oświatowa - dom, na rok szkolny 2014/2015; na podstawie biletów miesięcznych" 2014-07-09 11:38:51 Minął termin składania ofert
Wymiana rurociągów sieci cieplnej i przyłączy zasilającej w ciepło budynki przy ul. Dworskiej 2 i 4, ul. Armii Krajowej 2,4,10,12 i ul. Szkolnej 2 oraz przyłącza do budynków przy ul. H. Dąbrowskiego 2, 9, 11, 13 w Chociwlu oraz sieć ciepłowniczą na odcinku komora K 8a - komora K 12, zgodnie ze sztuką budowlaną 2014-07-11 12:18:42 Minął termin składania ofert
Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznych Gminy Chociwel 2014-06-05 13:45:51 Minął termin składania ofert
Wymiana rurociągów sieci cieplnej zasilającej w ciepło budynki przy ul. H. Dąbrowskiego 6, 8, 10, 10A i 10B w Chociwlu oraz sieć ciepłowniczą na odcinku kotłownia przy ul. Warszawskiej w Chociwlu - komora K1, 2014-06-04 14:47:45 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lublino w Gminie Chociwel 2014-04-24 14:07:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie i montaż trybuny przenośnej zewnętrznej na stadionie miejskim w Chociwlu 2014-03-06 10:00:58 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kania w Gminie Chociwel 2014-02-19 11:20:32 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Chociwel, Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w tym Straży Miejskiej w Chociwlu. 2014-01-23 11:36:22 Minął termin składania ofert
Naprawa drenażu i remont nawierzchni placu szkolnego związanego z naprawą drenażu (ZPO Chociwel) 2013-10-08 14:29:58 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w punkcie przedszkolnym w Kamiennym Moście 2013-08-29 13:49:01 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Organizacja i prowadzenie biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywanie dokumentów związanych z czynnościami funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie popełniania wykroczeń na drogach publicznyuch Gminy Chociwel 2013-08-14 11:35:36 Minął termin składania ofert
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel - 2013 2013-08-28 12:49:32 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi "świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, oraz dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim na trasie dom - placówka oświatowa - dom, na rok szkolny 2013/2014; na podstawie biletów miesięcznych" 2013-07-24 11:11:47 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi świadczenie podstawowej usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym o zwrot podatku VAT 2013-06-21 15:03:51 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel 2013-06-25 09:55:24 Minął termin składania ofert
Modernizacja i odwdnienie piwnic szkolnych w budynku dytaktycznym szkoły przy ul. H. Dabrowskiego 15, 73-120 Chociwel 2013-07-09 15:01:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 2013-05-31 14:19:11 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Gminy Chociwel 2013-04-12 11:42:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłaczmi w obrebie nr 1 miasta Chociwel i obrębie miejscowości Lublino 2013-05-07 13:36:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w punkcie przedszkolnym w Kamiennym Moście (drugi) 2012-12-03 13:40:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w punkcie przedszkolnym w Kamiennym Moście 2012-11-21 10:32:12 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Starzyce w Gminie Chociwel 2012-10-18 14:19:58 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w punkcie przedszkolnym w Kamiennym Moście 2012-09-03 15:00:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pełnienia funkcji nauczyciela oraz pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat w punkcie przedszkolnym w Kamiennym Moście prowadzonym w ramach projektu 2012-08-30 13:54:23 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, zamieszkałych na terenie gminy Chociwel, na rok szkolny 2012/2013; na podstawie biletów miesięcznych 2012-07-17 13:56:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych 2012-05-02 11:00:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i prowadzenie biura wspomagającego pracę Straży Miejskiej w zakresie popełnionych wykroczeń na drogach publicznych miasta i gminy Chociwel 2012-02-24 15:29:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2011-12-06 13:08:47 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chociwel w roku 2011 2011-10-27 14:26:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Nr 4700003Z na działkach: nr 484 obręb 2 Chociwel i nr 956 obręb Karkowo 2011-09-08 14:44:31 Minął termin składania ofert
Naprawa rozwarstwionych dźwigarów z drewna klejonego oraz remont dachu Hali Sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15 - II przetarg 2011-08-11 15:28:13 Minął termin składania ofert
II PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dzieci punktu przedszkolnego w Kani 2011-08-11 15:29:47 Minął termin składania ofert
Naprawa rozwarstwionych dźwigarów z drewna klejonego oraz remont dachu Hali Sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15 2011-08-09 11:05:37 Minął termin składania ofert
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dzieci punktu przedszkolnego w Kani 2011-08-11 15:28:46 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar Starzyce, gmina Chociwel 2011-07-06 09:59:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych 2011-04-29 12:17:34 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu w budynku ZPO w Chociwlu 2011-04-19 14:33:53 Minął termin składania ofert
Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2010-12-17 13:42:08 Minął termin składania ofert
Wyposażenie placów zabaw w urządzenia małej architektury na terenie gminy Chociwel. 2010-11-08 14:30:20 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń strychowych budynku szkolnego na pom. magazynowe 2010-10-12 12:47:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w obrębie Karkowo gm. Chociwel. 2010-10-27 15:06:45 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń strychowych budynku szkolnego na pom. magazynowe 2010-09-07 14:03:56 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw i szkolnego miejsca zabaw dla dzieci młodszych zlokalizowany w miejscowości Chociwel, gmina Chociwel na działce o numerze geodezyjnym 340/2 wg wytycznych MEN dotyczących programu Radosna Szkoła. 2010-08-20 14:10:15 Minął termin składania ofert
Budowa placu zabaw i szkolnego miejsca zabaw dla dzieci młodszych zlokalizowany w miejscowości Chociwel, gmina Chociwel na działce o numerze geodezyjnym 340/2 wg wytycznych MEN dotyczących programu Radosna Szkoła. 2010-07-29 14:01:57 Minął termin składania ofert
Zamówienie na wywóz nieczystości stałych 2010-04-30 15:26:24 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chociwel w roku 2010 w wysokości 2.500.00,00 zł 2010-05-07 15:06:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg gminnych: ulica Młyńska, ulica Robotnicza, ulica Spacerowa w mieście Chociwel na działkach numer - 66, 69, 70, 83, 86, 224, 232, 234/2, 235, 414 - obręb 1 miasto Chociwel 2010-03-11 14:38:29 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej jako element przyszłego centrum kulturalno-sportowego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce położonej w obrębie Kamienny Most numer geodezyjny17/21 2010-03-04 15:05:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na osuszenie i wykonanie izolacji pionowej budynku szkoły przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 w Chociwlu 2009-11-09 14:45:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zmianę użytkowania budynku administracyjno-biurowego na mieszkania socjalne 2009-11-05 08:41:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony (tryb uproszczony) na: "wywóz nieczystości stałych". 2009-05-05 13:16:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Moje Boisko - Orlik 2012" 2009-05-19 14:41:49 Minął termin składania ofert
Remont drogi gminnej wraz ze zjazdami do posesji, chodnikami i odwodnienim w mieście Chociwel. 2009-04-24 14:10:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół 2008-07-07 09:54:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych 2008-04-10 11:33:34 Minął termin składania ofert
Przetatrg nieograniczony na usługi kominiarskie 2008-04-10 11:41:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia 2007-12-21 12:36:19 Minął termin składania ofert
Przetarg na budowę parkingu wraz z utwardzeniem placu przy cmentarzu komunalnym w Chociwlu wraz z finansowaniem przez okres 10 lat 2007-12-20 12:21:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na udzielenie gminie Chociwel kredytu długoterminowego, na okres 15 lat, w wysokości 3.000.000 zł, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań. 2007-11-19 13:36:54 Minął termin składania ofert
Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu przy cmentarzu komunalnym w Chociwlu wraz z finansowaniem przez okres 10 lat 2007-09-24 09:51:04 Minął termin składania ofert
Zmiany w studium uwarunkowań przestrzennych 2007-08-02 13:55:53 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Chociwlu z terenu gminy. 2007-07-27 11:39:16 Minął termin składania ofert
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chociwel 2007-07-05 12:41:36 Minął termin składania ofert
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. 2007-04-24 14:08:02 Minął termin składania ofert