Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg na ubezpieczenie mienia Gminy 30-Lis-2020 Odsłon: 50
Informacja Wód Polskich - legalizacja urządzenia wodnego w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 14
Interpelacja nr 35 - przeglądy placów zabaw 26-Lis-2020 Odsłon: 3
Interpelacja nr 34 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 3
Interpelacja nr 33 - remont drogi przy blokach w Karkowie (nr 40-42) 26-Lis-2020 Odsłon: 2
Interpelacja nr 32 - doświetlenie ulicy Kołat 26-Lis-2020 Odsłon: 0
Interpelacja nr 31 - remont drogi przy ulicy Polnej 26-Lis-2020 Odsłon: 0
Interpelacja nr 30 - utwardzenie placu przy garażach na ulicy Zwycięzców 26-Lis-2020 Odsłon: 2
XXIII sesja z dnia 13 listopada 2020 roku 23-Lis-2020 Odsłon: 25
XXII sesja z dnia 27 października 2020 roku 04-Lis-2020 Odsłon: 63
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 293/2, 209/3 i 209/4 w obrębie Karkowo w miejscowości Karkowo w gminie Chociwel. 03-Lis-2020 Odsłon: 7
XXI sesja z dnia 27 października 2020 roku 30-Paź-2020 Odsłon: 61
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 28-Paź-2020 Odsłon: 33
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 4 Wygasa 21-Paź-2020 Odsłon: 67
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 465 19-Paź-2020 Odsłon: 129
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 464 19-Paź-2020 Odsłon: 76
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 463 19-Paź-2020 Odsłon: 64
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 462 19-Paź-2020 Odsłon: 80
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności 179/8 19-Paź-2020 Odsłon: 50
XX sesja z dnia 15 października 2020 roku 16-Paź-2020 Odsłon: 88
Szacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: " Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Wygasa 13-Paź-2020 Odsłon: 165
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.09.2020 roku 30-Wrz-2020 Odsłon: 75
Informacja o jakości wody - Starzyce 21.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 72
Informacja o jakości wody - Lisowo 18.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 60
Oferta PTWzK z dnia 23.09.2020 roku 25-Wrz-2020 Odsłon: 66
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Chociwel - VI etap Wygasa 22-Wrz-2020 Odsłon: 103
Informacja o jakości wody - Długie 14.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 54
Informacja o jakości wody - Chociwel 11.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 53
Oferta PZERiI z dnia 15.09.2020 16-Wrz-2020 Odsłon: 62
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 10.09.2020 10-Wrz-2020 Odsłon: 84
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 03-Wrz-2020 Odsłon: 202
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 03-Wrz-2020 Odsłon: 146
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2020 03-Wrz-2020 Odsłon: 220
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 02.09.2020 02-Wrz-2020 Odsłon: 76
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno" 01-Wrz-2020 Odsłon: 122
XIX sesja z dnia 21 sierpnia 2020 roku 28-Sie-2020 Odsłon: 186
Interpelacja nr 29 - projekt budowlany na przebudowę ul. Wolności 26-Sie-2020 Odsłon: 76
Interpelacja nr 28 - wypłata dodatku dla nauczycieli 26-Sie-2020 Odsłon: 109
Interpelacja nr 27 - remont ulicy Polnej 26-Sie-2020 Odsłon: 63
Interpelacja nr 26 - doposazenie placu zabaw przy PKP 26-Sie-2020 Odsłon: 61
Petycja nr 4/2020 - bus w Bobrownikach 25-Sie-2020 Odsłon: 49
Petycja nr 3/2020 - środki do dezynfekcji 25-Sie-2020 Odsłon: 62
Budowa farmy fotowoltaicznej Bród na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 322 obręb Bród, gmina Chociwel 25-Sie-2020 Odsłon: 117
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 87 i 101/2 w obrębie Bobrowniki, gmina Chociwel 13-Sie-2020 Odsłon: 146
Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr 60/2020 w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 11-Sie-2020 Odsłon: 132
Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr 59/2020 w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 10-Sie-2020 Odsłon: 123
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 06.08.2020 07-Sie-2020 Odsłon: 98
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 9/2020 06-Sie-2020 Odsłon: 166
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2019 rok 04-Sie-2020 Odsłon: 183
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 24.07.2020 roku 27-Lip-2020 Odsłon: 104
Informacja o jakości wody - Lisowo 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 99
Informacja o jakości wody - Chociwel 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 88
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024 w roku 2020 Wygasa 24-Lip-2020 Odsłon: 146
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki - wyniki naboru 22-Lip-2020 Odsłon: 427
XVIII sesja z dnia 20 lipca 2020 roku 22-Lip-2020 Odsłon: 175
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 2 Wygasa 20-Lip-2020 Odsłon: 177
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki Wygasa 09-Lip-2020 Odsłon: 502
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2019 rok 07-Lip-2020 Odsłon: 192
Interpelacja nr 25 - utwardzenie dojazdu do posesji w miejscowości Długie 07-Lip-2020 Odsłon: 110
Interpelacja nr 24 - wymiana barierek przy ulicy Wojska Polskiego 07-Lip-2020 Odsłon: 93
Interpelacja nr 23 - remont chodnika przy ulicy Zwycięzców 07-Lip-2020 Odsłon: 94
Interpelacja nr 22 - droga kasztanowa w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 86
Interpelacja nr 21 - nawiezienie kruszywa na drogę w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 92
Interpelacja nr 20 - opłata za udrażnianie instalacji 07-Lip-2020 Odsłon: 98
Interpelacja nr 19 - opłata za udrażnianie instalacji deszczowej 07-Lip-2020 Odsłon: 80
XVII sesja z dnia 25 czerwca 2020 roku 03-Lip-2020 Odsłon: 192
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe Wygasa 02-Lip-2020 Odsłon: 183
Wybory Prezydenta RP - II Tura (12.07.2020) 30-Cze-2020 Odsłon: 196
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 30-Cze-2020 Odsłon: 258
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 30-Cze-2020 Odsłon: 195
Petycja nr 2/2020 - petycja mieszkańców miejscowości Lisowo przeciwko przebudowie remizy OSP na świetlicę wiejską 26-Cze-2020 Odsłon: 79
Informacja o jakości wody - Starzyce 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 106
Informacja o jakości wody - Bobrowniki (ujęcie Krzywiec) 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 115
Oferta PTWzK z dnia 24.06.2020r. 25-Cze-2020 Odsłon: 92
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Brzozowa numer 445 25-Cze-2020 Odsłon: 206
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 211
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 148
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu OSP STAR 22-Cze-2020 Odsłon: 168
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 8/2020 04-Cze-2020 Odsłon: 188
Wybory Prezydenta RP (28.06.2020) 04-Cze-2020 Odsłon: 379
XVI sesja z dnia 15 maja 2020 roku 03-Cze-2020 Odsłon: 165
Interpelacja nr 18 - sprawa mieszkaniowa 27-Maj-2020 Odsłon: 122
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych - II ogłoszenie Wygasa 22-Maj-2020 Odsłon: 217
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 22-Maj-2020 Odsłon: 145
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 13-Maj-2020 Odsłon: 181
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2020 12-Maj-2020 Odsłon: 312
Azbest 2020 08-Maj-2020 Odsłon: 215
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 06-Maj-2020 Odsłon: 201
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 231
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 394
Rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 04-Maj-2020 Odsłon: 241
Informacja o jakości wody - Chociwel 27.04.2020 04-Maj-2020 Odsłon: 165
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 345
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 163
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 27.04.2020 roku 28-Kwi-2020 Odsłon: 223
Wykonanie studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce nr 121/3 obr.7 Lisowo w gminie Chociwel 28-Kwi-2020 Odsłon: 153
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 170
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zespołu garaży na działkach nr 454, 455, 456, 453/5, 485 obręb 2 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 177
Petycja nr 1/2020 - w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami 03-Kwi-2020 Odsłon: 174
Interpelacja nr 17 - zamknięcie miejsc publicznych 03-Kwi-2020 Odsłon: 163
Interpelacja nr 16 - ponaglenia za brak opłat 03-Kwi-2020 Odsłon: 162
Interpelacja nr 15 - tabliczki z numerami posesji na terenach wiejskich 03-Kwi-2020 Odsłon: 165
Interpelacja nr 14 - pomoc dla szpitali 02-Kwi-2020 Odsłon: 176
Interpelacja nr 13 - dezynfekcja miejsc publicznych 02-Kwi-2020 Odsłon: 167
Budowa farmy fotowoltaicznej „Chociwel I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, działka nr 341, gmina Chociwel 30-Mar-2020 Odsłon: 238
Wybory Prezydenta RP 30-Mar-2020 Odsłon: 590
XV sesja z dnia 13 marca 2020 roku 25-Mar-2020 Odsłon: 245
Interpelacja nr 12/2020 - przydział worków na śmieci na osobę 20-Mar-2020 Odsłon: 232
Interpelacja nr 11/2020 - odbiór odpadów na terenie Gminy Chociwel 20-Mar-2020 Odsłon: 174
Interpelacja nr 10/2020 - oczyszczenie chodnika przy ul. Studzianki 19-Mar-2020 Odsłon: 145
Interpelacja nr 9/2020 - wykonanie chodnika przy ul. Studzianki od nr 5 19-Mar-2020 Odsłon: 149
Interpelacja nr 8/2020 - naprawa zjazdu do bloków 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 165
Interpelacja nr 7/2020 - montaż lamp przy blokach 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 147
Interpelacja nr 6/2020 - remont ulicy Wolności 19-Mar-2020 Odsłon: 184
Interpelacja nr 5/2020 - ilość psów przekazanych do schroniska w 2019 roku 19-Mar-2020 Odsłon: 162
Interpelacja nr 4/2020 - umowa ze schroniskiem 19-Mar-2020 Odsłon: 176
Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla UKS Piast Junior 06-Mar-2020 Odsłon: 246
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2020 05-Mar-2020 Odsłon: 376
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 05-Mar-2020 Odsłon: 408
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 02.03.2020 roku 02-Mar-2020 Odsłon: 288
Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej 8c 02-Mar-2020 Odsłon: 463
Rozprządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 24-Lut-2020 Odsłon: 271
Interpelacja nr 3/2020 - publikowanie projektów uchwał 20-Lut-2020 Odsłon: 200
Interpelacja nr 2/2020 - protest przeciwko postawieniu wiaty przy ul. Dworcowej 18-Lut-2020 Odsłon: 222
Interpelacja nr 1/2020 - przebudowa ul. Wolności 18-Lut-2020 Odsłon: 201
II Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 13-Lut-2020 Odsłon: 577
Uchwała nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo 07-Lut-2020 Odsłon: 275
XIV sesja z dnia 30 styczniia 2020 roku 05-Lut-2020 Odsłon: 327
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chociwel do 31 grudnia 2020 roku Wygasa 04-Lut-2020 Odsłon: 637
Uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Lisowo 04-Lut-2020 Odsłon: 235
Zarządzenie nr 135/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.12.2019 roku w sprawie zmmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok 04-Lut-2020 Odsłon: 223
Zarządzenie nr 131/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel 04-Lut-2020 Odsłon: 212
Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2020 rok 04-Lut-2020 Odsłon: 435
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 5 04-Lut-2020 Odsłon: 501
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 12 04-Lut-2020 Odsłon: 602
Budowa Zespołu elektrowni fotowoltaicznych „PV CHOCIWEL” gmina Chociwel, Bród dz. nr 340/8 29-Sty-2020 Odsłon: 413
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 28-Sty-2020 Odsłon: 466
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 22-Sty-2020 Odsłon: 372
Oferty (2) PZERiI z dnia 17.01.2020 roku 21-Sty-2020 Odsłon: 276
Postanowienie nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 255
Rozstrzygnięcie konkursów 15-Sty-2020 Odsłon: 272
Postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 244
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103, obr. 0011 Starzyce, Gmina Chociwel 15-Sty-2020 Odsłon: 296
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 425
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 285
Wybory uzupełniające na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 09-Sty-2020 Odsłon: 278
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 320
Stawki obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 532
Zarządzenie nr 133/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.12.2019 roku w sprawie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 07-Sty-2020 Odsłon: 233
Zarządzenie nr 132/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny 07-Sty-2020 Odsłon: 229
Zarządzenie nr 130/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel 07-Sty-2020 Odsłon: 237
Zarządzenie nr 129/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 07-Sty-2020 Odsłon: 238
Zarządzenie nr 128/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 07-Sty-2020 Odsłon: 237
Zarządzenie nr 125/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. wprowadzenia „Regulaminu Wynagrodzenia" pracowników samorządowych 07-Sty-2020 Odsłon: 243
Zarządzenie nr 124/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia 07-Sty-2020 Odsłon: 216
Zarządzenie nr 123/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku 07-Sty-2020 Odsłon: 270
Zarządzenie nr 122/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 04.12.2019 roku w sprawie powołania Kapituły ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 214
Zarządzenie nr 121/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia przyznawania nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 155
Zarządzenie nr 120/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 07-Sty-2020 Odsłon: 182
Zarządzenie nr 119a/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 216
Zarządzenie nr 119/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 160
Zarządzenie nr 118/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 189
Zarządzenie nr 117/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 188
Interpelacjanr 65 - warunki dojazdów autobusami szkolnymi 07-Sty-2020 Odsłon: 219
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 02-Sty-2020 Odsłon: 347
Komunikat 21/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Długie gm. Chociwel. 31-Gru-2019 Odsłon: 265
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 27-Gru-2019 Odsłon: 684
XIII sesja z dnia 18 grudnia 2019 roku 24-Gru-2019 Odsłon: 435
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego 24-Gru-2019 Odsłon: 235
Budowia farmy fotowoltaicznej „Chociwel Solar Park” o mocy do 60MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, gm. Chociwel 23-Gru-2019 Odsłon: 439
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 23-Gru-2019 Odsłon: 801
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2020 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 19-Gru-2019 Odsłon: 270
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 19-Gru-2019 Odsłon: 300
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w Karkowie, gmina Chociwel 19-Gru-2019 Odsłon: 275
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028" 18-Gru-2019 Odsłon: 291
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 16-Gru-2019 Odsłon: 408
Budżet - 2020 rok 13-Gru-2019 Odsłon: 651
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w karkowie, gmina Chociwel 09-Gru-2019 Odsłon: 294
Wykaz nieruchomości do użyczenia z dnia 09.12.2019 roku 09-Gru-2019 Odsłon: 262
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 06-Gru-2019 Odsłon: 763
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1150/1 i 1150/2 w miejscowości Karkowo 06-Gru-2019 Odsłon: 368
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 03.12.2019 roku 03-Gru-2019 Odsłon: 293
II przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, działka nr 68, miejscowość Oświno 29-Lis-2019 Odsłon: 272
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 7, działka nr 236/3, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 299
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 5, działka nr 236/2, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 244
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 33/6 i 33/9, miejscowość Bród 29-Lis-2019 Odsłon: 207
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (warsztaty świąteczne) 28-Lis-2019 Odsłon: 283
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (Dzień Seniora) 28-Lis-2019 Odsłon: 270
Zarządzenie Nr 116/11 /2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 27-Lis-2019 Odsłon: 202
XII sesja z dnia 19 listopada 2019 roku 26-Lis-2019 Odsłon: 285
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie 26-Lis-2019 Odsłon: 227
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel I) 26-Lis-2019 Odsłon: 293
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 3 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel II) 25-Lis-2019 Odsłon: 398
Interpelacja nr 64 - brak gabinetu ginekologicznego w Gminie Chociwel 22-Lis-2019 Odsłon: 260
Interpelacja nr 63 - zmiana harmonogramu dojazdów dzieci do ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 231
Interpelacja nr 62 - lokalizacja przystanka autobusowego dla dzieci szkolnych w miejscowości Długie 22-Lis-2019 Odsłon: 201
Interpelacja nr 61 - brak dojazdu dzieci z Długiego i Starzyc do szkół średnich 22-Lis-2019 Odsłon: 244
Interpelacja nr 60 - powiększenie parkingu przy ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 232
Zarządzenie nr 109/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie upoważnienia 19-Lis-2019 Odsłon: 229
Oferta PTWzK z dnia 18.11.2019r. 19-Lis-2019 Odsłon: 308
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 15.11.2019 roku 18-Lis-2019 Odsłon: 283
Zarządzenie nr 114/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 241
Zarządzenie nr 113/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 248
Zarządzenie nr 112/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskich w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 277
Zarządzenie nr 111/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.10.2019 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Nowickiej – Sekretarz Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 258
Zarządzenie nr 110/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.10.2019 sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 15-Lis-2019 Odsłon: 222
Zarządzenie nr 109a/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 16.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 274
Zarządzenie nr 108/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 242
Zarządzenie nr 107/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 01.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 255
Zarządzenie nr 106a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 200
Zarządzenie nr 106/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Lewandowskiej do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach 15-Lis-2019 Odsłon: 201
Zarządzenie nr 104/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za udostępnienie nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 264
Informacja Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmującej działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/ 14-Lis-2019 Odsłon: 216
Oferta PZERiI z dnia 12.11.2019 roku 13-Lis-2019 Odsłon: 343
Budowia elektrowni słonecznej na działkach o nr ew. 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12 położonych w obr. ewidencyjnym Lublino gmina Chociwel 12-Lis-2019 Odsłon: 425
Informacja o jakości wody - Lisowo 30.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 306
Informacja o jakości wody - Bród 04.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 290
Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmująca działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/1 05-Lis-2019 Odsłon: 298
Budowa elektrowni słonecznej na działkach 163, 165, 172, 173, 175, 176, 177,179 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Chociwel 04-Lis-2019 Odsłon: 368
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 25.10.2019 roku 25-Paź-2019 Odsłon: 317
Azbest 2019 25-Paź-2019 Odsłon: 374
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji - studnia głebinowa Lisowo działka 121/3 23-Paź-2019 Odsłon: 389
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 18-Paź-2019 Odsłon: 332
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.10.2019 roku 15-Paź-2019 Odsłon: 358
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 11.10.2019 roku 11-Paź-2019 Odsłon: 356
III Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 08-Paź-2019 Odsłon: 373
Informacja o jakości wody - Wieleń Pomorski 04.10.2019 04-Paź-2019 Odsłon: 397
Zarządzenie nr 105/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 02-Paź-2019 Odsłon: 280
Zarządzenie nr 103/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 02-Paź-2019 Odsłon: 275
Zarządzenie nr 102/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 256
Zarządzenie nr 101/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 273
Zarządzenie nr 100a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 10.09.2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok 02-Paź-2019 Odsłon: 285
Zarządzenie nr 100/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.09.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 02-Paź-2019 Odsłon: 307
Zarządzenie nr 99/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym 02-Paź-2019 Odsłon: 288
Zarządzenie nr 98/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 02-Paź-2019 Odsłon: 266
Zarządzenie nr 97/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 02-Paź-2019 Odsłon: 207
XI sesja z dnia 25 września 2019 roku 02-Paź-2019 Odsłon: 331
Interpelacja nr 59 - przejęcie dróg przy blokach w Karkowie 25-Wrz-2019 Odsłon: 269
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 68 w miejscowości Oświno 24-Wrz-2019 Odsłon: 360
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 48 przy ul. Piaskowej w Chociwlu 24-Wrz-2019 Odsłon: 349
Interpelacja nr 58 - cmentarz w miejscowości Karkowo 23-Wrz-2019 Odsłon: 259
Interpelacja nr 57 - cmentarz w miejscowości Długie 23-Wrz-2019 Odsłon: 266
Interpelacja nr 56 - wynajem pomieszczeń na hali 20-Wrz-2019 Odsłon: 292
Interpelacja nr 55 - Fundusz Dróg Samorządowych 12-Wrz-2019 Odsłon: 241
Interpelacja nr 54 - przycięcie krzewów w pasie drogi 4149Z 10-Wrz-2019 Odsłon: 253
Interpelacja nr 53 - przejecie ulic Wolności i Jana Pawła II 10-Wrz-2019 Odsłon: 243
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 09-Wrz-2019 Odsłon: 839
X sesja z dnia 2 września 2019 roku 06-Wrz-2019 Odsłon: 402
Oferta PTWzK z dnia 04.092019r. 05-Wrz-2019 Odsłon: 415
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 312
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 337
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 03-Wrz-2019 Odsłon: 348
Oferta PZERiI z dnia 29.08.2019 roku 30-Sie-2019 Odsłon: 394
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 22-Sie-2019 Odsłon: 876
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 377
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 172 w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 371
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20-Sie-2019 Odsłon: 691
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na myjnię samochodową w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 471
Interpelacja nr 52 - konserwacja lampy w miejscowości Długie 20-Sie-2019 Odsłon: 284
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 12.08.2019 roku 19-Sie-2019 Odsłon: 414
V ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 12-Sie-2019 Odsłon: 495
II Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 06-Sie-2019 Odsłon: 461
IX sesja z dnia 29 lipca 2019 roku 05-Sie-2019 Odsłon: 447
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 364
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 314
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa pow.stargardzkiego 24-Lip-2019 Odsłon: 428
Sprawozdanie z petycji za 2018r. 24-Lip-2019 Odsłon: 332
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 23-Lip-2019 Odsłon: 344
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 12.07.2019 roku 12-Lip-2019 Odsłon: 333
Oferta PTWzK z dnia 08.07.2019r. 10-Lip-2019 Odsłon: 301
Interpelacja nr 51 - lampa przy ulicy Zwycięzców 04-Lip-2019 Odsłon: 329
Interpelacja nr 50 - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 04-Lip-2019 Odsłon: 260
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel - wyniki naboru 28-Cze-2019 Odsłon: 714
VIII sesja z dnia 19 czerwca 2019 roku 25-Cze-2019 Odsłon: 491
Interpelacja nr 49 - remont ulicy Warszawskiej 25-Cze-2019 Odsłon: 305
6/2019 - Petycja mieszkańców Bobrownik w sprawie materiału na remont drogi 25-Cze-2019 Odsłon: 319
5/2019 - Petycja - koszty usług telekomunikacyjnych 25-Cze-2019 Odsłon: 312
3/2019 - Inicjatywa - wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 25-Cze-2019 Odsłon: 343
2/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa w sprawie zamontowania oświetlenia na osiedlu 25-Cze-2019 Odsłon: 334
1/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa 25-Cze-2019 Odsłon: 354
5/2018 - W sprawie powstania fermy drobiu w miejscowości Kania 25-Cze-2019 Odsłon: 445
4/2018 - Petycja na temat Elektronizacji Zamówień Publicznych 25-Cze-2019 Odsłon: 321
3/2018 - Petycja - Efektywność energetyczna - walczymy ze smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 315
2/2018 - Petycja dotycząca oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg,placów,dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro 25-Cze-2019 Odsłon: 304
1/2018 - Petycja - Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 312
Petycja - wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 25-Cze-2019 Odsłon: 313
3/2017 - Petycja dotycząca efektywności energetycznej 25-Cze-2019 Odsłon: 358
2/2017 - Petycja mieszkańców miejscowości Kamienny Most i Lublino w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej 25-Cze-2019 Odsłon: 323
1/2017 - Petycja mieszkańców Kamiennnego Mostu w sprawie budowy chodnika 25-Cze-2019 Odsłon: 323
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.06.2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 472
VII sesja z dnia 04 czerwca 2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 481
Interpelacja nr 48 - przycięcie krzewów przy ul. Zwycięzców 13-Cze-2019 Odsłon: 325
Interpelacja nr 47 - ustalenie właściciela drogi na działce 92/1 w miejscowości Lublino 12-Cze-2019 Odsłon: 331
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel Wygasa 12-Cze-2019 Odsłon: 1048
Interpelacja 46 - stan placu zabaw przy PKP 12-Cze-2019 Odsłon: 312
Oferta PZERiI z dnia 04.06.2019 roku 07-Cze-2019 Odsłon: 400
Interpelacja 45 - podkrzesanie drzew przy ul. Zwycięzców 07-Cze-2019 Odsłon: 281
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 05.06.2019 roku 06-Cze-2019 Odsłon: 419
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2018 rok 04-Cze-2019 Odsłon: 725
Informacja na temat przekształcenia prawa użytkowania gruntów 03-Cze-2019 Odsłon: 417
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2018 rok 03-Cze-2019 Odsłon: 488
Wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz o udzielenie bonifikaty 30-Maj-2019 Odsłon: 626
Interpelacja nr 44 - porządek przy ulicy Dworcowej 28-Maj-2019 Odsłon: 353
Zarządzenie nr 55/04/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 17.04.2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Chociwla 28-Maj-2019 Odsłon: 442
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2018 rok 24-Maj-2019 Odsłon: 817
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 21-Maj-2019 Odsłon: 921
IV ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 21-Maj-2019 Odsłon: 351
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 13.05.2019 roku 15-Maj-2019 Odsłon: 394
Informacje dotyczące przetwarzania danych 10-Maj-2019 Odsłon: 532
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.04.2019 roku 06-Maj-2019 Odsłon: 432
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 30-Kwi-2019 Odsłon: 574
Oferta PTWzK z dnia 25.04.2019 roku 29-Kwi-2019 Odsłon: 375
Przetar nieograniczony - "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu" Wygasa 26-Kwi-2019 Odsłon: 782
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok 25-Kwi-2019 Odsłon: 499
Interpelacja nr 43 - ustalenie winnego powstania dzikiego wysypiska śmieci w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 426
Interpelacja nr 42 - remont drogi na dziłce nr 257 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 369
Interpelacja nr 41 - remont chodnika przy ul. Zwycięzców od straży do ul. Wojska Polskiego 25-Kwi-2019 Odsłon: 359
Interpelacja nr 40 - remont ul. Zwycięzców od nr 15 do nr 23 25-Kwi-2019 Odsłon: 327
Interpelacja nr 39 - remont placu zabaw przy dworcu PKP 25-Kwi-2019 Odsłon: 402
Interpelacja nr 38 - "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich" 25-Kwi-2019 Odsłon: 367
Interpelacja nr 37 - przygotowanie uchwały oopiece nad zwierzętami 25-Kwi-2019 Odsłon: 345
Interpelacja nr 36 - miejsce Gminy Chociwel w pozyskiwaniu funduszy z UE 25-Kwi-2019 Odsłon: 317
Interpelacja nr 35 - złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 25-Kwi-2019 Odsłon: 308
Interpelacja nr 34 - podkrzesanie gałęzi drzewa na działce 93/4 25-Kwi-2019 Odsłon: 345
Interpelacja nr 33 - naprawa drogi na działce nr 18 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 320
Interpelacja nr 32 - reklamacja na wykonany chodnik w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 277
Interpelacja nr 31 - zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Wolności 25-Kwi-2019 Odsłon: 357
VI sesja z dnia 10 kwietnia 2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 382
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23.04.2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 592
Rozbudowa lini produkcyjnej zakładu IKEA Industry sp. z o.o. 23-Kwi-2019 Odsłon: 535
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 16.04.2019 roku 17-Kwi-2019 Odsłon: 357
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 36/6 w miejscowości Bród 17-Kwi-2019 Odsłon: 425
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 229 obręb 1 miasta Chociwel, ul. Robotnicza 17-Kwi-2019 Odsłon: 456
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 17-Kwi-2019 Odsłon: 333
Oferta PZERiI z dnia 10.04.2019 roku 12-Kwi-2019 Odsłon: 333
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2018 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 939
Wybory do Parlamentu Europejskiego 11-Kwi-2019 Odsłon: 680
Interpelacja nr 30 - stan drogi na ulicy Granicznej 09-Kwi-2019 Odsłon: 347
III przetarg ustny nieograniczony, obręb Lublino, działka 143/3 01-Kwi-2019 Odsłon: 405
III ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP Wygasa 01-Kwi-2019 Odsłon: 520
Interpelacja nr 29 - przejęcie nieruchomości na działce 354 01-Kwi-2019 Odsłon: 400
Zapytanie cenowe na utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 19-Mar-2019 Odsłon: 557
Budowa zjazdu - ulica Studzianki, miejscowość Chociwel Wygasa 14-Mar-2019 Odsłon: 616
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr geod. 145 obr. Lublino, gm. Chociwel Wygasa 11-Mar-2019 Odsłon: 601
II Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 07-Mar-2019 Odsłon: 499
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 05.03.2019 roku 05-Mar-2019 Odsłon: 579
Interpelacja nr 28 - odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 05-Mar-2019 Odsłon: 422
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa lini kablowej średniego napiecia między Karkowem a Kanią 27-Lut-2019 Odsłon: 438
V sesja z dnia 20 lutego 2019 roku 27-Lut-2019 Odsłon: 524
Interpelacja nr 27 - remont drogi Długie - Plątkowo 27-Lut-2019 Odsłon: 472
Interpelacja nr 26 - funkcjonowanie WiK 27-Lut-2019 Odsłon: 465
Interpelacja nr 25 - poczekalnia na PKP 27-Lut-2019 Odsłon: 479
Interpelacja nr 24 - utworzenie izby muzealnej 27-Lut-2019 Odsłon: 391
Interpelacja nr 23 - remont przepompowni 27-Lut-2019 Odsłon: 415
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 1628
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 1106
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Chociwlu w okregu nr 6 20-Lut-2019 Odsłon: 1095
Wyniki badań wody w miejscowości Sątyrz 20-Lut-2019 Odsłon: 458
Interpelacja nr 22 - zatrudnienie pracownika na Świetlicy Miejskiej w Chociwlu 19-Lut-2019 Odsłon: 575
Interpelacja nr 21 - droga w miejscowości Karkowo 18-Lut-2019 Odsłon: 500
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 14-Lut-2019 Odsłon: 653
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 13-Lut-2019 Odsłon: 1218
Wyniki pomiarów i badań ścieków - stan na 31.01.2019 12-Lut-2019 Odsłon: 576
Decyzja zezwalająca na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy TOITOI 12-Lut-2019 Odsłon: 538
Interpelacja nr 20 - pojemniki na odpady 12-Lut-2019 Odsłon: 480
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 07.02.2019 roku 07-Lut-2019 Odsłon: 501
Interpelacja nr 19 - stan drogi do leśniczówki w Karkowie 01-Lut-2019 Odsłon: 489
Interpelacja nr 18 - stan drogi do Mokrzycy 01-Lut-2019 Odsłon: 411
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wygasa 01-Lut-2019 Odsłon: 2273
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.01.2019 roku 31-Sty-2019 Odsłon: 510
Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Chociwla - rekrutacja do przedszkola i klas I szkoły podstawowej 31-Sty-2019 Odsłon: 525
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wygasa 30-Sty-2019 Odsłon: 1613
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 29-Sty-2019 Odsłon: 1354
Interpelacja nr 17 - oczyszczalnia ścieków w Karkowie 28-Sty-2019 Odsłon: 459
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 602
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 965
Informacja o jakości wody - ujecie Lublino 25.01.2019 25-Sty-2019 Odsłon: 540
Interpelacja nr 16 - godziny pracy MGOPS 25-Sty-2019 Odsłon: 414
Przetargi na działki z dnia 24.01.2019 roku 24-Sty-2019 Odsłon: 609
Interpelacja nr 15 - droga Chociwel - Wieś 18-Sty-2019 Odsłon: 507
Plan zamówień publicznych na 2019 rok 17-Sty-2019 Odsłon: 784
Interpelacja nr 14 - przycinka drzew przy ul. Kolejowej 17-Sty-2019 Odsłon: 417
Interpelacja nr 13 - przycinka drzew przy DK nr 20 i rozbudowa świetlicy Lublino 17-Sty-2019 Odsłon: 442
IV sesja z dnia 9 stycznia 2019 roku 16-Sty-2019 Odsłon: 590
Interpelacja nr 12 - przystanek ryby 10-Sty-2019 Odsłon: 468
Interpelacja nr 11 - parkowanie policji w remizie OSP 10-Sty-2019 Odsłon: 509
Interpelacja nr 10 - regulaminy na placach zabaw 10-Sty-2019 Odsłon: 384
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku 09-Sty-2019 Odsłon: 623
II Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 07-Sty-2019 Odsłon: 697
Interpelacja nr 9 - dotacja dla szkoły w Radowie 04-Sty-2019 Odsłon: 557
Interpelacja nr 8 - ferma drobiu w Kani 04-Sty-2019 Odsłon: 587
Interpelacja nr 7 - zapytania Radnej Agnieszki Knafel 04-Sty-2019 Odsłon: 589
Zapytania cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 28-Gru-2018 Odsłon: 670
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 28-Gru-2018 Odsłon: 460
III sesja z dnia 19 grudnia 2018 roku 27-Gru-2018 Odsłon: 630
Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie jakości wody w wodociągach Kamienny Most, Długie i Bród 21-Gru-2018 Odsłon: 556
Decyzja zatwierdzająca taryfy opłat za wodę w Gminie Chociwel 20-Gru-2018 Odsłon: 779
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 822
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14.12.2018 roku 14-Gru-2018 Odsłon: 690
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 681
Budżet - 2019 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 1080
Interpelacja nr 6 - dotycząca niewłaściwego użytkowania gruntów przez mieszkańca Lisowa 12-Gru-2018 Odsłon: 610
Interpelacja nr 5 - dotycząca ustawienia znaków w Lisowie 12-Gru-2018 Odsłon: 609
Interpelacja nr 4 - dotycząca spółki "Wodociągi i Kanalizacja" 12-Gru-2018 Odsłon: 662
Interpelacja nr 3 - dotycząca chodnika przy ul. Dworcowej 12-Gru-2018 Odsłon: 579
Interpelacja nr 2 - dotycząca lip na ul. Wolności 12-Gru-2018 Odsłon: 604
Interpelacja nr 1 - dotycząca gazyfikacji gminy 11-Gru-2018 Odsłon: 776
II sesja z dnia 5 grudnia 2018 roku 11-Gru-2018 Odsłon: 663
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 620
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 660
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2018 Odsłon: 604
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr działki 414/16 05-Gru-2018 Odsłon: 459
Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczu brojlerów w miejscowości Kania; działka 361/52 04-Gru-2018 Odsłon: 717
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 29.11.2018 roku 29-Lis-2018 Odsłon: 483
Oferta PTWzK z dnia 23.11.2018 roku 27-Lis-2018 Odsłon: 536
Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023) 27-Lis-2018 Odsłon: 1092
Wykaz radnych VIII kadencji (2018-2023) 23-Lis-2018 Odsłon: 2085
I sesja z dnia 21 listopada 2018 roku 23-Lis-2018 Odsłon: 669
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 21.11.2018 roku 22-Lis-2018 Odsłon: 641
Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie może być realizowane etapowo) na działce nr 233 obr.6 Karkowo, gmina Chociwel 19-Lis-2018 Odsłon: 670
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu 19-Lis-2018 Odsłon: 635
XLI sesja z dnia 30 października 2018 roku 15-Lis-2018 Odsłon: 546
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe na zakonczenie kadencji 14-Lis-2018 Odsłon: 670
Przetargi na działki z dnia 14.11.2018 roku 14-Lis-2018 Odsłon: 727
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami - wyniki naboru 08-Lis-2018 Odsłon: 1032
II przetarg na przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 07-Lis-2018 Odsłon: 857
Oferta PZERiI z dnia 5.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 515
Rokowania i przetargi na sprzedaż nieruchomości z dnia 06.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 547
II przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 05-Lis-2018 Odsłon: 867
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.10.2018 roku 31-Paź-2018 Odsłon: 563
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 29.10.2018 roku 30-Paź-2018 Odsłon: 509
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.10.2018 roku 29-Paź-2018 Odsłon: 567
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Wygasa 24-Paź-2018 Odsłon: 922
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 16-Paź-2018 Odsłon: 867
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa świetlicy w Lisowie 12-Paź-2018 Odsłon: 717
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 09.10.2018 roku 09-Paź-2018 Odsłon: 746
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Robotnicza nr działki 414/16 28-Wrz-2018 Odsłon: 743
XL sesja z dnia 19 września 2018 roku 25-Wrz-2018 Odsłon: 680
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu Wygasa 21-Wrz-2018 Odsłon: 660
Informacja o użyczeniu placu targowego w dniu 22.09.2018 roku 20-Wrz-2018 Odsłon: 881
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.09.2018 roku 18-Wrz-2018 Odsłon: 642
Ogłoszenie - Inspektor Ochrony Danych Wygasa 11-Wrz-2018 Odsłon: 940
Oferta PTWzK z dnia 07.09.2018 roku 11-Wrz-2018 Odsłon: 592
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 03-Wrz-2018 Odsłon: 812
Urząd Stanu Cywilnego 03-Wrz-2018 Odsłon: 932
Wybory 2018 rok 28-Sie-2018 Odsłon: 34541
Oferta PZERiI z dnia 22.08.2018 roku 23-Sie-2018 Odsłon: 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 753
Przetargi na działki z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 782
XXXIX sesja z dnia 31 lipca 2018 roku 09-Sie-2018 Odsłon: 781
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel ul. Nadjeziorna 20-Lip-2018 Odsłon: 844
XXXVIII sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 661
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 29.06.2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 769
III Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Wygasa 29-Cze-2018 Odsłon: 897
XXXVII sesja z dnia 22 czerwca 2018 roku 27-Cze-2018 Odsłon: 719
II przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 27-Cze-2018 Odsłon: 1030
Oferta PTWzK z dnia 21.06.2018 roku 25-Cze-2018 Odsłon: 674
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenia majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 1072
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 661
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla inwestycji "Przebudowa budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne" Wygasa 14-Cze-2018 Odsłon: 788
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kołat 12-Cze-2018 Odsłon: 916
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 11.06.2018 roku 12-Cze-2018 Odsłon: 717
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kamienna 08-Cze-2018 Odsłon: 966
Przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 05-Cze-2018 Odsłon: 1127
Przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 30-Maj-2018 Odsłon: 887
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 30-Maj-2018 Odsłon: 874
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowań dla inwestycji dotyczących budowy sieci energetycznych w Gminie Chociwel 29-Maj-2018 Odsłon: 818
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 28.05.2018 roku 28-Maj-2018 Odsłon: 680
II ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną" Wygasa 28-Maj-2018 Odsłon: 685
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 749
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1130
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1248
Przetargi na działki z dnia 11.05.2018 roku 11-Maj-2018 Odsłon: 651
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 09.05.2018 roku 10-Maj-2018 Odsłon: 693
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok 09-Maj-2018 Odsłon: 758
XXXVI sesja z dnia 27 kwietnia 2018 roku 07-Maj-2018 Odsłon: 716
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 30-Kwi-2018 Odsłon: 927
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 27-Kwi-2018 Odsłon: 589
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 27-Kwi-2018 Odsłon: 578
Azbest 2018 26-Kwi-2018 Odsłon: 875
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) - wyniki naboru 26-Kwi-2018 Odsłon: 1012
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 23.04.2018 roku 25-Kwi-2018 Odsłon: 645
XXXV sesja z dnia 16 kwietnia 2018 roku 20-Kwi-2018 Odsłon: 831
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 17-Kwi-2018 Odsłon: 848
Oferta PTWzK z dnia 13.04.2018 roku 16-Kwi-2018 Odsłon: 611
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt ,,Międzynarodowy dzień inwalidy". Wygasa 12-Kwi-2018 Odsłon: 670
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,,Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną". Wygasa 11-Kwi-2018 Odsłon: 765
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 10-Kwi-2018 Odsłon: 641
Zapytanie ofertowe na utrzymanie zieleni w gminie Chociwel Wygasa 10-Kwi-2018 Odsłon: 930
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) Wygasa 09-Kwi-2018 Odsłon: 1182
Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego w ZPO w Chociwlu Wygasa 06-Kwi-2018 Odsłon: 834
XXXIV sesja z dnia 21 marca 2018 roku 29-Mar-2018 Odsłon: 833
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej - wyniki naboru 19-Mar-2018 Odsłon: 1146
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych 19-Mar-2018 Odsłon: 915
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 15-Mar-2018 Odsłon: 693
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 14-Mar-2018 Odsłon: 928
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 13-Mar-2018 Odsłon: 980
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo 08-Mar-2018 Odsłon: 649
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej miejscowości Długie 05-Mar-2018 Odsłon: 770
XXXIII sesja z dnia 26 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 968
XXXII sesja z dnia 7 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 872
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej Wygasa 28-Lut-2018 Odsłon: 1010
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 27-Lut-2018 Odsłon: 770
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 27-Lut-2018 Odsłon: 974
Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 19-Lut-2018 Odsłon: 878
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla 16-Lut-2018 Odsłon: 820
Przebudowa ulicy Kamiennej w Chociwlu Wygasa 16-Lut-2018 Odsłon: 1106
XXXI sesja z dnia 31 stycznia 2018 roku 14-Lut-2018 Odsłon: 783
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 13-Lut-2018 Odsłon: 960
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 12-Lut-2018 Odsłon: 671
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 12-Lut-2018 Odsłon: 567
Ogłoszenie o zamówieniu ,,Przebudowa i remont ulicy Poznańskiej w Chociwlu" Wygasa 02-Lut-2018 Odsłon: 1125
Zarządzenie nr 9/01/2018 Burmistrza Chociwla z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych 01-Lut-2018 Odsłon: 727
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 31-Sty-2018 Odsłon: 1063
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 799
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 885
Zapytanie ofertowe - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 785
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - III przetarg Wygasa 17-Sty-2018 Odsłon: 1214
Oferty Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 10.01.2018 roku 11-Sty-2018 Odsłon: 673
Kodeks etyki urzędników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 10-Sty-2018 Odsłon: 757
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Chociwel 10-Sty-2018 Odsłon: 1073
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnoości do lokalu mieszkalnego w Chociwlu przy ul Wolności 3 09-Sty-2018 Odsłon: 799
Oferta PZERiI z dnia 08.01.2018 roku 09-Sty-2018 Odsłon: 679
XXX sesja z dnia 28 grudnia 2017 roku 08-Sty-2018 Odsłon: 1085
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach gminnych Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 854
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 884
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej - wyniki naboru 04-Sty-2018 Odsłon: 1106
Stawki obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 1060
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 864
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 29-Gru-2017 Odsłon: 766
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 849
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 748
Budżet - 2018 rok 20-Gru-2017 Odsłon: 1501
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej Wygasa 19-Gru-2017 Odsłon: 1004
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ochronie środowiska 19-Gru-2017 Odsłon: 1047
Przetarg na dowóz dzieci do szkół w 2018 roku Wygasa 14-Gru-2017 Odsłon: 1309
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019r. 13-Gru-2017 Odsłon: 1643
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2017 Odsłon: 825
XXIX sesja z dnia 16 listopada 2017 roku 23-Lis-2017 Odsłon: 1251
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 22-Lis-2017 Odsłon: 1169
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/16 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 840
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel. 20-Lis-2017 Odsłon: 864
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 815
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 795
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 777
Oferta PTWzK z dnia 16.11.2017 roku 20-Lis-2017 Odsłon: 706
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektra-energetycznymi na działce nr 129/3 obrę 14-Lis-2017 Odsłon: 1009
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Chociwel Wygasa 14-Lis-2017 Odsłon: 1033
Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 14-Lis-2017 Odsłon: 870
Zakończone konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 10-Lis-2017 Odsłon: 878
Oferta PZERiI z dnia 03.11.2017 roku 07-Lis-2017 Odsłon: 694
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 07-Lis-2017 Odsłon: 951
Zawiadomienie Burmistrz Chociwla o planowanej rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 27-Paź-2017 Odsłon: 1037
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 17-Paź-2017 Odsłon: 1075
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 13.10.2017 roku 13-Paź-2017 Odsłon: 1090
Budżet - 2017 rok 13-Paź-2017 Odsłon: 1532
XXVIII sesja z dnia 27 września 2017 roku 03-Paź-2017 Odsłon: 1337
XXVI sesja z dnia 11 września 2017 roku 18-Wrz-2017 Odsłon: 1307
Oferta PTWzK z dnia 04.09.2017 roku 05-Wrz-2017 Odsłon: 658
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 31.08.2017 roku 01-Wrz-2017 Odsłon: 768
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własnoości nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel, oznaczonej nr geodezyjnym 319 01-Wrz-2017 Odsłon: 838
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu 01-Wrz-2017 Odsłon: 881
Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku 29-Sie-2017 Odsłon: 1079
Rozbudowa i modernizacja fermy chowu bydła zlokalizowanej na działce nr 235/24 i 235/30 w obrębie 6 w miejscowości Karkowo gmina Chociwel 21-Cze-2017 Odsłon: 1301
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - II przetarg 18-Sie-2017 Odsłon: 1632
Przetargi na nieruchomości na ul. Robotniczej i w miejscowości Kania 11-Sie-2017 Odsłon: 1001
Dożywianie dzieci w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu 04-Sie-2017 Odsłon: 1793
Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K 7 przy ulicy H.Dąbrowskiego w Chociwlu zgodnie ze sztuką budowlaną. 31-Lip-2017 Odsłon: 1770
Zarządzenie nr 53/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na rok 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r 28-Lip-2017 Odsłon: 1057
Zarządzenie nr 52/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obywatelskiego Gminy Chociwel 28-Lip-2017 Odsłon: 1141
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 27-Lip-2017 Odsłon: 1388
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 24-Lip-2017 Odsłon: 1641
Odwołanie przetargu na działkę położoną na ul. Nadjeziornej 14-Lip-2017 Odsłon: 887
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.07.2017 roku 14-Lip-2017 Odsłon: 783
Zarządzenie nr 47/06/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Chociwlu 14-Lip-2017 Odsłon: 1001
Skarbnik gminy 13-Lip-2017 Odsłon: 15370
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 19-06-2017 20-Cze-2017 Odsłon: 703
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bród 20-Cze-2017 Odsłon: 795
I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kołat 14-Cze-2017 Odsłon: 1143
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 14-Cze-2017 Odsłon: 1026
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 02-06-2017 01-Cze-2017 Odsłon: 828
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07-04-2017 10-Kwi-2017 Odsłon: 895
Drugi przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 30-Mar-2017 Odsłon: 960
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 22-Mar-2017 Odsłon: 744
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lublino nr działki 143/3 06-Mar-2017 Odsłon: 822
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 02-03-2017 03-Mar-2017 Odsłon: 808
Informacja o przeprowadzonym dnia 07-02-2017 roku przetargu ustnym nieograniczonym 20-Lut-2017 Odsłon: 1090
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej Lublino 77/1 15-Lut-2017 Odsłon: 813
Przetarg nieograniczony na lokal mieszkalny - Długie 31 24-Sty-2017 Odsłon: 781
Przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 24-Sty-2017 Odsłon: 1116
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23-01-2017 24-Sty-2017 Odsłon: 973
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/6 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 991
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/13 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 974
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 942
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1016
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1504
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat 04-Sty-2017 Odsłon: 1029
Zmiana danych identyfikacyjnych 09-Lip-2017 Odsłon: 1232
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 09-Lip-2017 Odsłon: 1130
Deklaracja na podatek rolny 09-Lip-2017 Odsłon: 1057
Deklaracja na podatek leśny 09-Lip-2017 Odsłon: 1233
Deklaracja na podatek od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1312
Uchwała nr X/53/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 09-Lip-2017 Odsłon: 1051
Uchwała nr X/52/15 w sprawie opłaty targowej 09-Lip-2017 Odsłon: 977
Uchwała nr X/51/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1174
Nr XIX/123/16zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1026
Nr XIX/122/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel 09-Lip-2017 Odsłon: 915
XXV sesja z dnia 20 czerwca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1472
XXIV sesja z dnia 30 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1890
XXIII sesja z dnia 17 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1249
XXII sesja z dnia 30 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1206
XXI sesja z dnia 1 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1499
III Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie zbycia majątku ruchomego będącego własnością Gminy Chociwel Wygasa 27-Cze-2017 Odsłon: 1795
Strategia rozwoju 27-Cze-2017 Odsłon: 6820
Statut Gminy Chociwel 27-Cze-2017 Odsłon: 18504
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 2822
Wykaz radnych VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 3574
Referat Finansowy (Fn) 27-Cze-2017 Odsłon: 9487
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 27-Cze-2017 Odsłon: 2395
Samodzielne stanowiska pracy 27-Cze-2017 Odsłon: 3205
Schemat organizacyjny 27-Cze-2017 Odsłon: 1919
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2175
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 1543
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 1253
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2702
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2402
Sekretarz Gminy 27-Cze-2017 Odsłon: 49856
Zastępca Burmistrza 27-Cze-2017 Odsłon: 16889
Burmistrz Chociwla 27-Cze-2017 Odsłon: 12829
Dane teleadresowe 27-Cze-2017 Odsłon: 182449

Podkategorie

Począwszy od 05 grudnia 2018 roku sesje Rady Miejskiej w Chociwlu są transmitowane "na żywo" na kanale Gmina Chociwel na serwisie YouTube.


 


 


 

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do naszych instytucji i jednostek.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.