Tytuł Wytworzony Odsłony
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 13.10.2017 roku 13-Paź-2017 Odsłon: 9
Budżet - 2017 rok 13-Paź-2017 Odsłon: 7
Uchwały z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 września 2017 roku 03-Paź-2017 Odsłon: 31
Uchwały z XXVI sesji Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 11 września2017 roku 18-Wrz-2017 Odsłon: 57
Oferta PTWzK z dnia 04.09.2017 roku 05-Wrz-2017 Odsłon: 39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 31.08.2017 roku 01-Wrz-2017 Odsłon: 37
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własnoości nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel, oznaczonej nr geodezyjnym 319 01-Wrz-2017 Odsłon: 29
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu 01-Wrz-2017 Odsłon: 29
Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku 29-Sie-2017 Odsłon: 59
Rozbudowa i modernizacja fermy chowu bydła zlokalizowanej na działce nr 235/24 i 235/30 w obrębie 6 w miejscowości Karkowo gmina Chociwel 21-Cze-2017 Odsłon: 70
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - II przetarg 18-Sie-2017 Odsłon: 131
Przetargi na nieruchomości na ul. Robotniczej i w miejscowości Kania 11-Sie-2017 Odsłon: 60
Dożywianie dzieci w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu 04-Sie-2017 Odsłon: 146
Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K 7 przy ulicy H.Dąbrowskiego w Chociwlu zgodnie ze sztuką budowlaną. 31-Lip-2017 Odsłon: 103
Zarządzenie nr 53/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na rok 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r 28-Lip-2017 Odsłon: 49
Zarządzenie nr 52/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obywatelskiego Gminy Chociwel 28-Lip-2017 Odsłon: 50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 27-Lip-2017 Odsłon: 91
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 24-Lip-2017 Odsłon: 98
Odwołanie przetargu na działkę położoną na ul. Nadjeziornej 14-Lip-2017 Odsłon: 54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.07.2017 roku 14-Lip-2017 Odsłon: 62
Zarządzenie nr 47/06/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Chociwlu 14-Lip-2017 Odsłon: 65
Skarbnik gminy 13-Lip-2017 Odsłon: 193
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 19-06-2017 20-Cze-2017 Odsłon: 38
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bród 20-Cze-2017 Odsłon: 49
I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kołat 14-Cze-2017 Odsłon: 69
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 14-Cze-2017 Odsłon: 79
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 02-06-2017 01-Cze-2017 Odsłon: 36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07-04-2017 10-Kwi-2017 Odsłon: 36
Drugi przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 30-Mar-2017 Odsłon: 86
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 22-Mar-2017 Odsłon: 36
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lublino nr działki 143/3 06-Mar-2017 Odsłon: 36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 02-03-2017 03-Mar-2017 Odsłon: 36
Informacja o przeprowadzonym dnia 07-02-2017 roku przetargu ustnym nieograniczonym 20-Lut-2017 Odsłon: 62
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej Lublino 77/1 15-Lut-2017 Odsłon: 39
Przetarg nieograniczony na lokal mieszkalny - Długie 31 24-Sty-2017 Odsłon: 55
Przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 24-Sty-2017 Odsłon: 66
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23-01-2017 24-Sty-2017 Odsłon: 36
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/6 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 84
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/13 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 83
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 67
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 122
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 154
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat 04-Sty-2017 Odsłon: 60
Zmiana danych identyfikacyjnych 09-Lip-2017 Odsłon: 96
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 09-Lip-2017 Odsłon: 60
Deklaracja na podatek rolny 09-Lip-2017 Odsłon: 29
Deklaracja na podatek leśny 09-Lip-2017 Odsłon: 37
Deklaracja na podatek od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 65
Uchwała nr X/53/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 09-Lip-2017 Odsłon: 42
Uchwała nr X/52/15 w sprawie opłaty targowej 09-Lip-2017 Odsłon: 71
Uchwała nr X/51/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 41
Nr XIX/123/16zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 36
Nr XIX/122/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel 09-Lip-2017 Odsłon: 30
Nr XXV/165/17 – w sprawie rozpatrzenia wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego 08-Lip-2017 Odsłon: 34
Nr XXV/164/17 – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienie ze spółki 08-Lip-2017 Odsłon: 35
Nr XXV/163/17- zmieniająca zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/246/14 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 czerwca 2014r 08-Lip-2017 Odsłon: 37
Nr XXV/162/17 – w sprawie udziału Gminy Chociwel w projekcie Objazdowa mapa kultury 08-Lip-2017 Odsłon: 32
Nr XXV/161/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karkowo 08-Lip-2017 Odsłon: 71
Nr XXV/160/17 - w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2017r 08-Lip-2017 Odsłon: 60
Nr XXV/159/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chociwlu Nr VI/29/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel 08-Lip-2017 Odsłon: 93
Nr XXV/158/17 - w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Chociwel położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel 08-Lip-2017 Odsłon: 68
Nr XXV/157/17 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla za rok 2016 08-Lip-2017 Odsłon: 63
Uchwała nr XXIV/156/17 w sprawie zatwierdzenia projektu Wiedza to Twoja przyszłość 08-Lip-2017 Odsłon: 117
Uchwała nr XXIII/155/15 zmieniająca uchwałę Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2016r 08-Lip-2017 Odsłon: 34
Uchwała nr XXIII/154/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2017r 08-Lip-2017 Odsłon: 77
Uchwała nr XXIII/153/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 08-Lip-2017 Odsłon: 73
Uchwała nr XXIII/152/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych w Chociwlu 08-Lip-2017 Odsłon: 61
Uchwała nr XXIII/151/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II w Chociwlu 08-Lip-2017 Odsłon: 133
Uchwała nr XXIII/150/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 08-Lip-2017 Odsłon: 174
Uchwała nr XXIII/149/17 zmieniająca uchwałę nr XXII/145/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2017r 08-Lip-2017 Odsłon: 64
Uchwała Nr XXII/148/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017r 08-Lip-2017 Odsłon: 86
Uchwała Nr XXII/147/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 08-Lip-2017 Odsłon: 92
Uchwała Nr XXII/146/17 zmieniająca uchwałę nr XXV/209/09 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 08-Lip-2017 Odsłon: 65
Uchwała Nr XXII/145/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 08-Lip-2017 Odsłon: 91
Nr XXI/144/17- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel 08-Lip-2017 Odsłon: 33
Nr XXI/143/17- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel w 2017 r. 08-Lip-2017 Odsłon: 62
Nr XXI/142/17 -w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chociwel na lata 2017-2019 08-Lip-2017 Odsłon: 1483
Nr XXI/141/17- zmieniająca Uchwałę Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08-Lip-2017 Odsłon: 34
Nr XXI/140/17 -w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 08-Lip-2017 Odsłon: 120
Nr XXI/139/17 - w sprawie współdziałania Gminy Chociwel z Powiatem Stargardzkim w zakresie remontu drogi powiatowej i udzielania pomocy finansowej 08-Lip-2017 Odsłon: 40
Nr XXI/138/17 - zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu 08-Lip-2017 Odsłon: 113
Nr XXI/137/17 -w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017-2021 08-Lip-2017 Odsłon: 79
III Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie zbycia majątku ruchomego będącego własnością Gminy Chociwel Wygasa 27-Cze-2017 Odsłon: 249
Strategia rozwoju 27-Cze-2017 Odsłon: 378
Statut Gminy Chociwel 27-Cze-2017 Odsłon: 260
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 228
Wykaz radnych 27-Cze-2017 Odsłon: 334
Referat Finansowy (Fn) 27-Cze-2017 Odsłon: 428
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 27-Cze-2017 Odsłon: 70
Samodzielne stanowiska pracy 27-Cze-2017 Odsłon: 132
Schemat organizacyjny 27-Cze-2017 Odsłon: 69
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 113
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej 27-Cze-2017 Odsłon: 78
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy 27-Cze-2017 Odsłon: 104
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza 27-Cze-2017 Odsłon: 154
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla 27-Cze-2017 Odsłon: 139
Sekretarz Gminy 27-Cze-2017 Odsłon: 268
Zastępca Burmistrza 27-Cze-2017 Odsłon: 263
Burmistrz Chociwla 27-Cze-2017 Odsłon: 436
Dane teleadresowe 27-Cze-2017 Odsłon: 3460

Podkategorie

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez naszą instytucję.