Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
II przetarg - Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu 28-Lip-2021 Odsłon: 12
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej 27-Lip-2021 Odsłon: 38
Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Rady Miejskiej w Chociwlu Wygasa 15-Lip-2021 Odsłon: 167
Zapytanie oferowe na "Przygotowanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu" Wygasa 09-Lip-2021 Odsłon: 72
Sprzedaż wraz z montażem na rzecz Zamawiającego ulicznych lamp solarnych Wygasa 29-Cze-2021 Odsłon: 146
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Pogodnej w Chociwlu" Wygasa 23-Cze-2021 Odsłon: 105
II zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji" Wygasa 11-Cze-2021 Odsłon: 125
Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 09-Cze-2021 Odsłon: 138
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2021 roku Wygasa 19-Kwi-2021 Odsłon: 191
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego na działce 220/16 w m. Karkowo gm. Chociwel Wygasa 31-Mar-2021 Odsłon: 264