Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Remont cząstkowy drogi gminnej od ul. Rynkowej w Chociwlu 17-Maj-2022 Odsłon: 40
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023r. 17-Maj-2022 Odsłon: 35
Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel 27-Kwi-2022 Odsłon: 287
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel Wygasa 26-Kwi-2022 Odsłon: 128
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2022 roku Wygasa 07-Kwi-2022 Odsłon: 113
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu Wygasa 01-Kwi-2022 Odsłon: 330
II zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel" Wygasa 30-Mar-2022 Odsłon: 127
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 21-Lut-2022 Odsłon: 129
Zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel" Wygasa 15-Lut-2022 Odsłon: 197
II zapytanie ofertowe - Świadczenie usług kominiarskich Wygasa 10-Lut-2022 Odsłon: 105