Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
II Przetarg - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Chociwlu, działka nr 396, 397 obręb nr 2 miasta Chociwel Wygasa 10-Sty-2022 Odsłon: 756
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku na cmentarzach Wygasa 07-Sty-2022 Odsłon: 175
Zapytanie ofertowe nr II - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej Wygasa 22-Gru-2021 Odsłon: 169
Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi Wygasa 20-Gru-2021 Odsłon: 354
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Wygasa 17-Gru-2021 Odsłon: 423
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wygasa 15-Gru-2021 Odsłon: 145
Zapytanie ofertowe - wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła Wygasa 09-Gru-2021 Odsłon: 194
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo - II przetarg Wygasa 26-Lis-2021 Odsłon: 336
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji IODO Wygasa 25-Lis-2021 Odsłon: 261
Zapytanie ofertowe - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej Wygasa 15-Lis-2021 Odsłon: 167