Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
II przetarg na świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel do ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 15-Wrz-2021 Odsłon: 408
Zapytanie ofertowe - przebudowa chodnika w Chociwlu na działce 236/10 Wygasa 14-Wrz-2021 Odsłon: 244
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi wewnętrzej do miejscowości Lublino Wygasa 09-Wrz-2021 Odsłon: 342
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową Wygasa 07-Wrz-2021 Odsłon: 346
Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku, działka nr 17 Wygasa 06-Wrz-2021 Odsłon: 301
Szacowanie wartości zamówienia - Nadzór Inwestorski nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni śwcieków w Chociwlu Wygasa 03-Wrz-2021 Odsłon: 220
Zapytanie ofertowe - remont drogi hminnej przy ul. Dworskiej w Chociwlu Wygasa 03-Wrz-2021 Odsłon: 232
Świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 17-Sie-2021 Odsłon: 425
Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+ Wygasa 13-Sie-2021 Odsłon: 293
II przetarg - Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 28-Lip-2021 Odsłon: 281