Struktura danych

Począwszy od 05 grudnia 2018 roku sesje Rady Miejskiej w Chociwlu są transmitowane "na żywo" na kanale Gmina Chociwel na serwisie YouTube.

Więcej o: Uchwały

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

Więcej o: Ogłoszenia

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Obwieszczenia i komunikaty

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Nabór pracowników

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Ogłoszenia o naborze

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Wyniki naboru

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Wszczęcie postępowania

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.

Więcej o: Archiwum zamówień