Postępowanie oraz przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie może być realizowane etapowo" na działce nr 233 obr.6 Karkowo, gmina Chociwel.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 listopada 2018 15:28 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 kwietnia 2019 12:59 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipca 2019 12:35 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 05 sierpnia 2019 14:48 Robert Rusin