W związku z planowanym uruchomieniem dofinansowania na demontaż i odbiór azbestu Burmistrz Chociwla zaprasza właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chociwel, do zgłaszania w tutejszym urzędzie potrzeby demontażu lub usunięcia azbestu z nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 14 maja 2018 roku.

Miejsce dokonywania zgłoszenia:
Urząd Miejski w Chociwlu
Ul. Armii Krajowej 52
Pokój nr 21
Tel. 915622001 wew. 221
• Planowane jest dofinansowanie 100% kosztów demontażu, odbioru i utylizacji azbestu
• Środki pochodzić będą z WFOŚiGW w Szcecinie oraz NFOŚiGW
• Warunki określone zostaną po opublikowaniu regulaminu naboru wniosków przez WFOŚiGW
• Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w przypadku zgłoszenia wymaganej ilości azbestu do usunięcia z terenu gminy

Osoby, które w poprzednich latach zgłosiły azbest do usunięcia, nie zgłaszają go ponownie.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 kwiecień 2018 09:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 kwiecień 2018 09:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 kwiecień 2018 09:29 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 maj 2018 13:54 Robert Rusin