Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu nr XXXVI/322/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Burmistrz Chociwla rozpoczyna konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Konsultacje rozpoczną się 18 października 2017 roku i zostaną zakończone 08 listopada2017 roku. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 08 listopada 2017 roku osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (pok. nr 12 - Barbara Kowalska) lub drogą pocztową w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1. Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Chociwel www.chociwel.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu, zdrowia, kultury fizycznej, uzależnień oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego - Barbara Kowalska, tel. 91 5622161 wew.112.

TytułTypRozmiarDodany przez
projekt programupdf360.05 KBRobert Rusin
formularz konsultacjipdf207.97 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 październik 2017 11:41 Robert Rusin