Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.0 z 2015r poz. 199 z póż. zm) oraz art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r (Dz.U.z 2017r poz.1257 ) kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu na działce nr 145 obręb Lublina gm. Chociwel Na podstawie art 10 kpa zawiadamiam, ze z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pok. nr 23 w godz. 8-15 w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się zawiadomienia wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o materiały i dowody znajdujące się w posiadanych aktach.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie do pobraniapdf307.15 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 październik 2017 14:13 Robert Rusin