Zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Medycznych „ZDROWIE" Maciej Milewski ul. Armii Krajowej 38, 73-120 Chociwel zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku przychodni z budowę infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do realizacji infrastruktury na działkach nr 375/I i 492 obręb nr 2 Chociwel. Na podstawie art 10 kpa zawiadamiam, ze z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pok. nr 23 w godz. 8-15 w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się zawiadomienia wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o materiały i dowody znajdujące się w posiadanych aktach.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 listopad 2017 08:36 Robert Rusin