Zakończone konsultacje społeczne.
W dniu 08.11.2017 r zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2018". W przeprowadzonych konsultacjach nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące programu współpracy. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/332110 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2017 10:56 Robert Rusin