Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2017 roku została wydana decyzja Nr 6/ 2017 znak: GPI.6733.6-3.2017.ZC o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na:
Rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do realizacji inwestycji na działce nr 145 obręb Lublina gm. Chociwel. W związku z powyższym, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia (tj. 13.11.2017 do 28.11.2017 roku) zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, pokój 23 w godzinach od 8:00 do 15:00 i wnieść uwagi.

TytułTypRozmiarDodany przez
Informacja o zakończeniu postępowaniapdf276.91 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 listopad 2017 10:40 Robert Rusin