1. "Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w obrębie Starzyce Gmina Chociwel".

2. "Budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 KV przy ul. Armii Krajowej i ul. Kołat w miejscowości Chociwel na działkach nr 234/2 obr. 2 m. Chociwel oraz działkach nr 106, 116/3, 407, 408 obr. 1 m. Chociwel".

3. "Budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, z budową linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV wraz z szalkami kablowymi SK przy ul. Dworcowej w miejscowości Chociwel na działkach nr 67, 89, 90/2, 109, 110 obr. 2 m. Chociwel".

4. "Budowa złącza kablowego średniego napięcia ZK-SN wraz z powiązaniami linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV przy ul. Kamiennej  w miejscowości Chociwel na działkach nr 235, 244, 245/1, 245/3, 245/4, 245/5 obr. 2 m. Chociwel".