Tytuł Wytworzony Odsłony
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla podające do publicznej wiadomości wydanie decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej na działce nr 534 i 536 obr. Długie gm. Chociwel 13-Mar-2023 Odsłon: 281
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 241
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 -2024” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 473
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartch konkursów ofert 24-Lut-2023 Odsłon: 245
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 240
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 251
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (UKS, Piast, Płomień) 01-Lut-2023 Odsłon: 285
Decyzja o warunkach zabudowy EE Bród 17-Sty-2023 Odsłon: 262
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - budowa sieci energetycznej Karkowo 13-Sty-2023 Odsłon: 303
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku 05-Sty-2023 Odsłon: 283