Tytuł Wytworzony Odsłony
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" (II) 12-Kwi-2023 Odsłon: 284
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej 29-Mar-2023 Odsłon: 438
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla podające do publicznej wiadomości wydanie decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznej na działce nr 534 i 536 obr. Długie gm. Chociwel 13-Mar-2023 Odsłon: 307
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022 – 2026” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 267
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 -2024” w roku 2023" 02-Mar-2023 Odsłon: 499
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartch konkursów ofert 24-Lut-2023 Odsłon: 277
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 264
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2023 roku - II konkurs 01-Lut-2023 Odsłon: 275
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (UKS, Piast, Płomień) 01-Lut-2023 Odsłon: 321
Decyzja o warunkach zabudowy EE Bród 17-Sty-2023 Odsłon: 292