Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2019 rok

  1. Wojciech Majsakowski - oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza
  2. Edyta Nowicka - oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy
  3. Janina Sarnecka - oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
  4. Magdalena Rokosz - oświadczenie majatkowe Kierownika M-GOPS
  5. Irena Kapłun - oświadczenie majątkowe Dyrektora ZPO
  6. Aneta Bartosiewicz - oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej