Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za rok 2016:

  • Płóciennik Ireneusz  - Zastępca Burmistrza
  • Lewandowska Sylwia - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chociwlu; Sekretarz Gminy
  • Tutak Sylwia - Kierownik MGOPS w Chociwlu
  • Kapłun Irena  - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu
  • Bartosiewicz Aneta - Dyrektor miejsko–gminnej biblioteki publicznej w Chociwlu
  • Cielińska Barbara  -  P.O. Kierownika MGOPS w Chociwlu  (od 2018 roku)