Borys Janusz - Radny Rady Miejskiej

Dziakowicz Sylwester - Radny Rady Miejskiej

Kalinowski Wojciech - Radny Rady Miejskiej

Kawa Robert - Radny Rady Miejskiej

Knafel Agnieszka - Radna Rady Miejskiej

Kowalewski Waldemar - Radny Rady Miejskiej

Kusz Sławomir - Radny Rady Miejskiej

Łaniec Emilia - Radna Rady Miejskiej

Puławski Andrzej - Radny Rady Miejskiej

Sosna Paweł - Radny Rady Miejskiej

Sójka Stanisława - Radna Rady Miejskiej

Topolski Rafał - Radny Rady Miejskiej

Winnicki Krzysztof - Radny Rady Miejskiej

Zaklukiewicz Maria - Radna Rady Miejskie

TytułTypRozmiarDodany przez
Borys Januszpdf266.70 KBRobert Rusin
Dziakowicz Sylwesterpdf262.54 KBRobert Rusin
Kalinowski Wojciechpdf284.64 KBRobert Rusin
Kawa Robertpdf0 bytesRobert Rusin
Knafel Agnieszkapdf265.95 KBRobert Rusin
Kowalewski Waldemarpdf274.28 KBRobert Rusin
Kusz Sławomirpdf288.25 KBRobert Rusin
Łaniec Emiliapdf236.79 KBRobert Rusin
Puławski Andrzejpdf279.59 KBRobert Rusin
Sosna Pawełpdf277.26 KBRobert Rusin
Sójka Stanisławapdf263.85 KBRobert Rusin
Topolski Rafałpdf283.62 KBRobert Rusin
Winnicki Krzysztofpdf262.50 KBRobert Rusin
Zaklukiewicz Mariapdf268.42 KBRobert Rusin