TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XXIX/176//17 w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwelpdf1.19 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/177/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbieranpdf380.47 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/178/17 zmieniająca Uchwałę nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metopdf234.80 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/179/17 zmieniająca Uchwałę nr XVI/104/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklpdf578.64 KBRobert Rusin
uchwała nr XXIX/180/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chociwel nieruchomości gruntowej położonej w miejscowpdf286.82 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/181/17 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z grillowni w sołectwie Lisowo, Gmina Chociwelpdf280.61 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/182/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów pdf304.46 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/183/17 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i pdf353.86 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/184/17 zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenipdf351.47 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/185/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze pdf259.36 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/186/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowiepdf238.18 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/187/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długiepdf230.85 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/188/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ropdf207.97 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/189/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017 rokpdf631.00 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/190/17 zmieniająca Uchwałę Nr IV/35/03 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia pdf321.94 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIX/191/17 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innympdf1.89 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 12:36 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 listopad 2017 12:40 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 listopad 2017 12:44 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 12:48 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 12:50 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 listopad 2017 12:55 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 06 grudzień 2017 14:54 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 grudzień 2017 11:47 Robert Rusin