TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr VI/33/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/176/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwelpdf384.31 KBRobert Rusin
Uchwała nr VI/34/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli niepdf374.66 KBRobert Rusin
Uchwała nr VI/35/19 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Chociwel w prawo własności tych gruntów pdf363.90 KBRobert Rusin
Uchwała nr VI/36/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publipdf1.55 MBRobert Rusin
Uchwała nr VI/37/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rokpdf0 bytesRobert Rusin
Uchwała nr VI/38/19 zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2019-2024pdf1.22 MBRobert Rusin
Uchwała nr VI/39/19 zmieniająca uchwałę Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlupdf239.55 KBRobert Rusin
Imienny wykaz głosowań radnych Rady Miejskiej w Chociwlu nad uchwałami z VI sesji z 10.04.2019pdf1.61 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 23 kwiecień 2019 14:22 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 kwiecień 2019 14:51 Robert Rusin