TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XIII/76/19 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028pdf535.91 KBRobert Rusin
Załącznik nr 1 do uchwały - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028pdf3.54 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/77/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2020pdf8.77 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/78/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2020-2023pdf4.50 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/79/19 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rokpdf1.82 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/80/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie-Miasto Stargard realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Chociwel oraz określenia zasad i udzpdf535.52 KBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/81/19 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”pdf2.84 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/82/19 w sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020pdf2.26 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/83/19 w sprawie ustalenia diet dla sołtysówpdf386.21 KBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/84/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Chociwelpdf543.94 KBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/85/19 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2020 rokpdf1.83 MBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/86/19 w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwelpdf384.92 KBRobert Rusin
Uchwała nr XIII/87/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczystepdf217.39 KBRobert Rusin
Imienny wykaz głosowań radnych Rady Miejskiej w Chociwlu nad uchwałami z XIII sesji z 18.12.2019pdf89.57 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 grudzień 2019 11:15 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 24 grudzień 2019 11:18 Robert Rusin