TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XXIII/134/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2020 rokupdf2.07 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/135/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Lisowo o przyznanie w 2021 roku środków z funduszu sołeckiegopdf70.90 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf106.24 KBRobert Rusin
Ucwała nr XXIII/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Chociwelpdf115.16 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf78.24 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/139/2020 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bródpdf33.02 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/140/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnpdf57.95 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/141/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwelpdf450.78 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/142/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf58.57 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/143/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chociwelpdf204.24 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/144/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówpdf181.88 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXIII/145/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Chociwel na lata 2021-2026pdf7.72 MBRobert Rusin
Imienny wykaz głosowań radnych Rady Miejskiej w Chociwlu nad uchwałami z XXIII sesji z 13.11.2020 pdf112.75 KBRobert Rusin
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwała nr XXIII/141/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwelpdf1.40 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:28 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:28 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:29 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:29 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:30 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:31 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:31 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:32 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:33 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:33 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 listopad 2020 15:35 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 grudzień 2020 14:49 Robert Rusin