TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XXX/169/2021 sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rokpdf859.04 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/170/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 rokupdf585.35 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/171/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf560.61 KBRobert Rusin
Uchwła nr XXX/172/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf537.67 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/173/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwapdf626.37 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/174/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2021 rokpdf2.66 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/175/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2020 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2021pdf3.97 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/176/2021w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2021 rokpdf12.63 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/177/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”pdf1.56 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/178/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Chociwlapdf474.64 KBRobert Rusin
Imienny wykaz głsowań na XXX sesji z dnai 31.03.2021 rokupdf3.12 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 13:36 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 13:36 Robert Rusin