TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LVII/375/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LV/358/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023 – 2025pdf2.45 MBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/376/2023 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2022r.pdf4.49 MBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/377/2023 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 rokupdf542.85 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/378/2023 w sprawie w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Chociwel w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwojupdf79.36 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/379/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022pdf485.20 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/380/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemupdf85.10 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/381/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Chociwel ul. Dworcowa w ciągu DW144”pdf82.44 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/382/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023pdf453.26 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/383/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwapdf108.93 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/384/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwelpdf83.05 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/385/2023 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatypdf91.46 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/386/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwapdf95.73 KBRobert Rusin
Uchwała nr LVII/387/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.pdf912.93 KBRobert Rusin
Protokół z głosowańpdf126.21 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:02 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:02 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:03 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:04 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:04 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:04 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:05 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:05 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:06 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:07 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:08 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:08 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 14:09 Robert Rusin