TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Chociwlapdf127.92 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/9/2024 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwelpdf141.96 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/10/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi pdf664.12 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/11/2024 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 rokupdf486.83 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/12/2024 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Chociwel za 2023 rpdf4.26 MBRobert Rusin
Uchwała nr II/13/2024 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024pdf733.20 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/14/2024 w sprawie zmieniająca uchwałę nr LIV/432/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037pdf479.93 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/15/2024 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umówpdf93.88 KBRobert Rusin
Uchwała nr II/16/2024 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Chociwel, wchodzącego w skład Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI, z siedzibą w Nowogardziepdf56.73 KBRobert Rusin
Raporty z głosowań na II sesji RMpdf143.47 KBRobert Rusin