Rada Miejska w Chociwlu
Radni

Raport z głosowań

LXII Sesja w dniu 26 października 2023

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Sprawdzenie obecności - czas głosowania: 26 października 2023, godz. 17:41, wyniki: OBECNY: 13, NIEOBECNY: 2

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (OBECNY), Sylwester Dziakowicz (OBECNY), Wojciech Kalinowski (OBECNY), Robert Kawa (OBECNY), Agnieszka Knafel (OBECNY), Katarzyna Kurczaba (NIEOBECNY), Patrycja Łaniec (OBECNY), Romuald Mastalski (OBECNY), Arleta Pietraszewska (OBECNY), Andrzej Puławski (OBECNY), Anna Rusin-Wak (OBECNY), Karolina Szczerba (OBECNY), Renata Szostak (OBECNY), Edyta Wachowicz (OBECNY), Krzysztof Zych (NIEOBECNY)

 2. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad. - czas głosowania: 26 października 2023, godz. 17:41, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (NIEOBECNI), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 3. Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023. - czas głosowania: 26 października 2023, godz. 17:46, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (NIEOBECNI), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Datkiewicz Paweł: 3/3
 2. Dziakowicz Sylwester: 3/3
 3. Kalinowski Wojciech: 3/3
 4. Kawa Robert: 3/3
 5. Knafel Agnieszka: 3/3
 6. Łaniec Patrycja: 3/3
 7. Mastalski Romuald: 3/3
 8. Pietraszewska Arleta: 3/3
 9. Puławski Andrzej: 3/3
 10. Rusin-Wak Anna: 3/3
 11. Szczerba Karolina: 3/3
 12. Szostak Renata: 3/3
 13. Wachowicz Edyta : 3/3


Przygotował(a): Admin Systemu


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl