Rada Miejska w Chociwlu
Radni

Raport z głosowań

LXIV Sesja w dniu 27 grudnia 2023

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Sprawdzenie obecności - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 10:14, wyniki: OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (OBECNY), Sylwester Dziakowicz (OBECNY), Wojciech Kalinowski (OBECNY), Robert Kawa (OBECNY), Agnieszka Knafel (OBECNY), Katarzyna Kurczaba (OBECNY), Patrycja Łaniec (OBECNY), Romuald Mastalski (OBECNY), Arleta Pietraszewska (OBECNY), Andrzej Puławski (OBECNY), Anna Rusin-Wak (OBECNY), Karolina Szczerba (OBECNY), Renata Szostak (OBECNY), Edyta Wachowicz (OBECNY), Krzysztof Zych (NIEOBECNY)

 2. Głosowanie w sprawie Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 10:17, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 3. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad sesji ze zmianami. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 10:18, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 4. Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 11:36, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 5. Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 11:37, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 6. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 11:39, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:05, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 8. Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:11, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:18, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 10. Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:19, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 11. Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:20, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 12. Głosowanie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:22, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 13. Głosowanie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:24, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 14. Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Chociwel. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:28, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 15. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowo. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:30, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 16. Głosowanie w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:32, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 17. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2024 rok. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:34, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 18. Głosowanie w sprawie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Chociwel wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:39, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 19. Głosowanie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Chociwel wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:40, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 20. Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/421/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania spłat i rozkładania na raty należności pieniężnychmających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chociwel i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - czas głosowania: 27 grudnia 2023, godz. 12:43, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Datkiewicz Paweł: 20/20
 2. Dziakowicz Sylwester: 20/20
 3. Kalinowski Wojciech: 20/20
 4. Kawa Robert: 20/20
 5. Knafel Agnieszka: 20/20
 6. Kurczaba Katarzyna: 20/20
 7. Łaniec Patrycja: 20/20
 8. Mastalski Romuald: 20/20
 9. Pietraszewska Arleta: 20/20
 10. Puławski Andrzej: 20/20
 11. Rusin-Wak Anna: 20/20
 12. Szczerba Karolina: 20/20
 13. Szostak Renata: 20/20
 14. Wachowicz Edyta : 20/20


Przygotował(a): Admin Systemu


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl