Rada Miejska w Chociwlu
Radni

Raport z głosowań

LXVI Sesja w dniu 27 lutego 2024

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Sprawdzenie obecności - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 16:25, wyniki: OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (OBECNY), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNY), Wojciech Kalinowski (OBECNY), Robert Kawa (OBECNY), Agnieszka Knafel (OBECNY), Katarzyna Kurczaba (OBECNY), Patrycja Łaniec (OBECNY), Romuald Mastalski (OBECNY), Arleta Pietraszewska (OBECNY), Andrzej Puławski (OBECNY), Anna Rusin-Wak (OBECNY), Karolina Szczerba (OBECNY), Renata Szostak (OBECNY), Edyta Wachowicz (OBECNY), Krzysztof Zych (OBECNY)

 2. Głosowanie w sprawie Przyjęcia porządku obrad sesji. - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 16:26, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 3. Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chociwel. - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 17:45, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 4. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. dz.nr 116/3,116/4, 116/5, 116/6, 116/8 - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 17:49, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 5. Głosowanie w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. dz. nr 414/9 - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 17:51, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 6. Głosowanie w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. dz. nr 461/3 - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 17:54, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 7. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 17:59, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 8. Głosowanie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2024 r. - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 18:04, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zadania zarządzania drogami powiatowymi. - czas głosowania: 27 lutego 2024, godz. 18:15, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (NIEOBECNI), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Datkiewicz Paweł: 9/9
 2. Kalinowski Wojciech: 9/9
 3. Kawa Robert: 9/9
 4. Knafel Agnieszka: 9/9
 5. Kurczaba Katarzyna: 9/9
 6. Łaniec Patrycja: 9/9
 7. Mastalski Romuald: 9/9
 8. Pietraszewska Arleta: 9/9
 9. Puławski Andrzej: 9/9
 10. Rusin-Wak Anna: 9/9
 11. Szczerba Karolina: 9/9
 12. Szostak Renata: 9/9
 13. Wachowicz Edyta : 9/9
 14. Zych Krzysztof: 9/9


Przygotował(a): Admin Systemu


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl