Rada Miejska w Chociwlu
Radni

Raport z głosowań

LXVII Sesja w dniu 27 marca 2024

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Sprawdzenie obecności - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 17:11, wyniki: OBECNY: 14, NIEOBECNY: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (OBECNY), Sylwester Dziakowicz (OBECNY), Wojciech Kalinowski (OBECNY), Robert Kawa (OBECNY), Agnieszka Knafel (OBECNY), Katarzyna Kurczaba (OBECNY), Patrycja Łaniec (OBECNY), Romuald Mastalski (OBECNY), Arleta Pietraszewska (OBECNY), Andrzej Puławski (OBECNY), Anna Rusin-Wak (OBECNY), Karolina Szczerba (OBECNY), Renata Szostak (OBECNY), Edyta Wachowicz (OBECNY), Krzysztof Zych (NIEOBECNY)

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad sesji. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 17:12, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:13, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10600/PolskiLad. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:15, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont kościoła i przykościelnego muru w miejscowości Długie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr EdycjaRPOZ/2022/10705/PolskiLad. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:16, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/445/24 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chociwel - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:19, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chociwel na lata 2022-2025 za 2023 r. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:20, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2023 rok oraz wykazu potrzeb z realizacją zadań na rok 2024. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:22, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

 1. Głosowanie w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. - czas głosowania: 27 marca 2024, godz. 18:24, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: Paweł Datkiewicz (ZA), Sylwester Dziakowicz (ZA), Wojciech Kalinowski (ZA), Robert Kawa (ZA), Agnieszka Knafel (ZA), Katarzyna Kurczaba (ZA), Patrycja Łaniec (ZA), Romuald Mastalski (ZA), Arleta Pietraszewska (ZA), Andrzej Puławski (ZA), Anna Rusin-Wak (ZA), Karolina Szczerba (ZA), Renata Szostak (ZA), Edyta Wachowicz (ZA), Krzysztof Zych (NIEOBECNI)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Datkiewicz Paweł: 9/9
 2. Dziakowicz Sylwester: 9/9
 3. Kalinowski Wojciech: 9/9
 4. Kawa Robert: 9/9
 5. Knafel Agnieszka: 9/9
 6. Kurczaba Katarzyna: 9/9
 7. Łaniec Patrycja: 9/9
 8. Mastalski Romuald: 9/9
 9. Pietraszewska Arleta: 9/9
 10. Puławski Andrzej: 9/9
 11. Rusin-Wak Anna: 9/9
 12. Szczerba Karolina: 9/9
 13. Szostak Renata: 9/9
 14. Wachowicz Edyta : 9/9


Przygotował(a): Admin Systemu


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl