Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2020 rok

LpNumer i data zarządzeniaNazwa zarządzeniaLink do pobraniaUwagi
1.1/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego (układ wykonawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 1/2020 
2.    
3.3/2020 z dnia 02.01.2020 rokuw sprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 3/2020 
4.4/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie nr 4/2020 
5.5/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020Zarządzenie nr 5/2020 
6.5a/2020 z dnia 07.01.2020 rokuw sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieZarządzenie nr 5a/2020 
7.6/2020 z dnia 08.01.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 6/2020 
8.7/2020 z dnia 21.01.2020 rokuw sprawie określenia wysokości wydatków gminy Chociwel na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020, ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz terminu jego złożenia

Zarządzenie nr 7/2020

Załącznik do zarządzenia nr 7

 
9.    
10.9/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w ChociwluZarządzenie nr 9/2020 
11.10/2020 z dnia 23.01.2020 rokuzmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji dokonującej co półrocznego audytu kopert dowodowych nieodebranych dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w ChociwluZarządzenie nr 10/2020 
12.11/2020 z dnia 30.01.2020 rokuw sprawie powołania komisji przetargowejZarządzenie nr 11/2020 
13.    
14.13/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina ChociwelZarządzenie nr 13/2020 
15.    
16.14/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkuZarządznie nr 14/2020 
17.14a/2020 z dnia 31.01.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy ChociwelZarządzenie nr 14a/2020 
18.15/2020 z dnia 06.02.2020 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuZarządzenie nr 15/2020 
19.16/2020 z dnia 11.02.2020 roku w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZarządzenie nr 16/2020 
20.17/2020 z dnia 20.02.2020 rokuw sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020Zarządzenie nr 17/2020 
21.18/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 18/2020 
22.19/2020 z dnia 24.02.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego (układu wykonawczego budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 19/2020 
23.20/2020 z dnia 26.02.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 20/2020 
24.20a/2020 z dnia 28.02.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 20a/2020 
25.21/2020 z dnia 02.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 21/2020 
26.22/2020 z dnia 05.03.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 22/2020 
27.23/2020 z dnia 13.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 23/2020 
28.24/2020 z dnia 31.03.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie ne 24/2020 
29.25/2020 z dnia 22.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 25/2020 
30.26/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 26/2020 
31.27/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomościZarządzenie nr 27/2020 
32.28/2020 z dnia 28.04.2020 rokuw sprawie przeprowadzenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 28/2020 
33.29/2020 z dnia 30.04.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 29/2020 
34.30/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia kanałów i komór ciepłowniczych do dzierżawyZarządzenie nr 30/2020 
35.31/2020 z dnia 05.05.2020 rokuw sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Chociwel  
36.32/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie sprostowania zapisów technicznyc w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2020 rokZarządzenie nr 32/2020 
37.3/3/2020 z dnia 11.05.2020 rokuw sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości  
38.34/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 34/2020 
39.35/2020 z dnia 15.05.2020 rokuw sprawie zmiany planu finansowego ZFŚS dla Urzędu Miejskiego na 2020 rokZarządzenie nr 35/2020 
40.36/2020 z dnia 27.05.2020 rokuw sprawie zmian w WPF Gminy Chociwel na lata 2020-2023Zarządzenie nr 36/2020 
41.36a/2020 z dnia 28.05.2020 rokuw sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 36a/2020 
42.37/2020 z dnia 29.05.2020 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2020 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowegoZarządzenie nr 37/2020 
43.    
44.    
45.40.2020 z dnia 08.06.2020 rokuw sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utwoorzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuZarządzenie nr 40/2020 
46.41/2020 z dnia 09.06.2020 rokuw sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na 2020 rok.Zarządzenie nr 41/2020 
47.    
48.    
49.    
50.    
51.    
52.    
53.    
54.    
55.    
56.56/2020 z dnia 05.08.2020 rokuw sprawie ustalenia dnia wolnego od pracyZarządzenie nr 56/2020 
57.    
58.    
59.59/2020 z dnia 10.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarzadzenie nr 59/2020 
60.60/2020 z dnia 11.08.2020 rokuw sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 60/2020 
61.61/2020 z dnia 14.08.2020 r.w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w ChociwluZarządzenie nr 61/2020 
62.    

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 04 luty 2020 11:25 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:26 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:27 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 sierpień 2020 08:41 Beata Przybyła