Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.


Tytuł Wytworzony
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 1146
02-Sty-2020
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 1729
27-Gru-2019
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły
Odsłon: 1402
16-Gru-2019
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsłon: 1812
21-Maj-2019
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsłon: 1380
30-Kwi-2019
Przetar nieograniczony - "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu"
Odsłon: 1567
26-Kwi-2019
Zapytanie cenowe na utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel
Odsłon: 1414
19-Mar-2019
Budowa zjazdu - ulica Studzianki, miejscowość Chociwel
Odsłon: 1521
14-Mar-2019
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr geod. 145 obr. Lublino, gm. Chociwel
Odsłon: 1389
11-Mar-2019