Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.


Tytuł Wytworzony
II przetarg na przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel
Odsłon: 1723
07-Lis-2018
II przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino
Odsłon: 1968
05-Lis-2018
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel
Odsłon: 1742
16-Paź-2018
III Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną.
Odsłon: 1750
29-Cze-2018
II przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne
Odsłon: 2123
27-Cze-2018
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla inwestycji "Przebudowa budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne"
Odsłon: 1676
14-Cze-2018
Przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne
Odsłon: 1983
05-Cze-2018
Przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino
Odsłon: 1731
30-Maj-2018
II ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną"
Odsłon: 1509
28-Maj-2018