Burmistrz Chociwla serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2020 roku na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Chociwel i Lisowo. Zgłoszenia w formie pisemnej i złożyć w terminie do dnia 7 stycznia 2020 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52.

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak