Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
II przetarg - modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 22-Cze-2022
22-Cze-2022 Zbieranie ofert
7 dni, 7 godzin, 27 minut
08-Lip-2022
Rozbudowa remizy we wsi Długie - Etap I
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 20-Cze-2022
17-Cze-2022 Zbieranie ofert
3 dni, 7 godzin, 27 minut
04-Lip-2022
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu
Odsłon: 150 Ostatania zmiana: 30-Cze-2022
15-Cze-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
30-Cze-2022
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r
Odsłon: 89 Ostatania zmiana: 27-Cze-2022
08-Cze-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
17-Cze-2022
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Odsłon: 162 Ostatania zmiana: 22-Cze-2022
31-Maj-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
09-Cze-2022
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych itp.
Odsłon: 70 Ostatania zmiana: 31-Maj-2022
23-Maj-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
31-Maj-2022
Remont cząstkowy drogi gminnej od ul. Rynkowej w Chociwlu
Odsłon: 126 Ostatania zmiana: 03-Cze-2022
17-Maj-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
31-Maj-2022
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023r.
Odsłon: 124 Ostatania zmiana: 29-Cze-2022
17-Maj-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
07-Cze-2022
Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel
Odsłon: 567 Ostatania zmiana: 20-Cze-2022
27-Kwi-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
23-Maj-2022
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel
Odsłon: 216 Ostatania zmiana: 12-Maj-2022
26-Kwi-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
12-Maj-2022