Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
II Przetarg - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Chociwlu, działka nr 396, 397 obręb nr 2 miasta Chociwel
Odsłon: 746 Ostatania zmiana: 09-Lut-2022
10-Sty-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
01-Lut-2022
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku na cmentarzach
Odsłon: 172 Ostatania zmiana: 17-Sty-2022
07-Sty-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
17-Sty-2022
Zapytanie ofertowe nr II - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej
Odsłon: 166 Ostatania zmiana: 07-Sty-2022
22-Gru-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
31-Gru-2021
Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi
Odsłon: 353 Ostatania zmiana: 19-Sty-2022
20-Gru-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
28-Gru-2021
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Odsłon: 420 Ostatania zmiana: 08-Lut-2022
17-Gru-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
07-Sty-2022
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Odsłon: 141 Ostatania zmiana: 21-Lut-2022
15-Gru-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
28-Gru-2021
Zapytanie ofertowe - wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła
Odsłon: 193 Ostatania zmiana: 20-Gru-2021
09-Gru-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
17-Gru-2021
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo - II przetarg
Odsłon: 335 Ostatania zmiana: 02-Lut-2022
26-Lis-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
14-Gru-2021
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji IODO
Odsłon: 260 Ostatania zmiana: 15-Gru-2021
25-Lis-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
06-Gru-2021
Zapytanie ofertowe - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej
Odsłon: 166 Ostatania zmiana: 14-Gru-2021
15-Lis-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
14-Gru-2021