Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 13 września 2021 roku 16-Wrz-2021 Odsłon: 7
Oferta PZERiI z dnia 15.09.2021 roku 15-Wrz-2021 Odsłon: 10
II przetarg na świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel do ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim 15-Wrz-2021 Odsłon: 23
XXXVII sesja z dnia 7 września 2021 roku 14-Wrz-2021 Odsłon: 2
Zapytanie ofertowe - przebudowa chodnika w Chociwlu na działce 236/10 14-Wrz-2021 Odsłon: 23
Oferta PTWzK z dnia 13.09.2021 roku 13-Wrz-2021 Odsłon: 19
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi wewnętrzej do miejscowości Lublino Wygasa 09-Wrz-2021 Odsłon: 80
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 42 MW na działkach o nr ewid. 109, 121/4 obręb: Lisowo, gmina Chociwel 09-Wrz-2021 Odsłon: 19
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową Wygasa 07-Wrz-2021 Odsłon: 84
Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku, działka nr 17 Wygasa 06-Wrz-2021 Odsłon: 73
Szacowanie wartości zamówienia - Nadzór Inwestorski nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni śwcieków w Chociwlu Wygasa 03-Wrz-2021 Odsłon: 50
Zawiadomienie o zakonczeniu postępowania - przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu 03-Wrz-2021 Odsłon: 35
Zapytanie ofertowe - remont drogi hminnej przy ul. Dworskiej w Chociwlu 03-Wrz-2021 Odsłon: 43
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462 03-Wrz-2021 Odsłon: 70
XXXVI sesja z dnia 27 sierpnia 2021 roku 31-Sie-2021 Odsłon: 59
Interpelacja nr 33 - utworzenie przystanku dla dzieci dojeżdżających do ZPO z "sybiru" 31-Sie-2021 Odsłon: 16
Interpelacja nr 32 - zabezpieczenie środków na utworzenie zespołu ludowego 31-Sie-2021 Odsłon: 12
Interpelacja nr 31 - dofinansowanie prac konserwatorskich z budżetu gminy 31-Sie-2021 Odsłon: 11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu 27-Sie-2021 Odsłon: 46
Świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 17-Sie-2021 Odsłon: 247
Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+ Wygasa 13-Sie-2021 Odsłon: 120
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 12/2021 13-Sie-2021 Odsłon: 142
Petycja nr 7/2021 - przejęcie przez gminę Chociwel byłych dróg powiatowych 12-Sie-2021 Odsłon: 29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 11/2021 11-Sie-2021 Odsłon: 77
Informacja o jakości wody - Kamienny Most 04.08.2021 06-Sie-2021 Odsłon: 60
Informacja o jakości wody - Lisowo 04.08.2021 06-Sie-2021 Odsłon: 56
Uchwała nr 3/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo 03-Sie-2021 Odsłon: 86
XXXV sesja z dnia 29 lipca 2021 roku 30-Lip-2021 Odsłon: 86
Interpelacja nr 30 - chodnik przy ul. Granicznej 30-Lip-2021 Odsłon: 44
Interpelacja nr 29 - gazyfikacja gminy 30-Lip-2021 Odsłon: 51
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kania 29-Lip-2021 Odsłon: 68
Oferta OSP we wsi Długie z dnia 28.07.2021 roku 28-Lip-2021 Odsłon: 81
II przetarg - Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 28-Lip-2021 Odsłon: 119
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej Wygasa 27-Lip-2021 Odsłon: 413
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 26.07.2021 roku 27-Lip-2021 Odsłon: 74
Informacja o jakości wody - Wieleń Pomorski 13.07.2021 20-Lip-2021 Odsłon: 57
Informacja o jakości wody - Krzywiec 13.07.2021 20-Lip-2021 Odsłon: 60
Oferta PTWzK z dnia 16.07.2021 roku 16-Lip-2021 Odsłon: 64
Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Rady Miejskiej w Chociwlu Wygasa 15-Lip-2021 Odsłon: 354
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 09.07.2021 roku 09-Lip-2021 Odsłon: 71
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji elektroenergetycznej (obręb Karkowo i Chociwel) 09-Lip-2021 Odsłon: 60
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 07.07.2021 roku 09-Lip-2021 Odsłon: 67
Zapytanie oferowe na "Przygotowanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu" Wygasa 09-Lip-2021 Odsłon: 133
Petycja nr 6/2021 - przyjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Oświno 07-Lip-2021 Odsłon: 33
Petycja nr 5/2021 - utworzenie pomnika przyrody na ul. Wolności 07-Lip-2021 Odsłon: 47
Sprawozdanie z petycji za 2020 rok 07-Lip-2021 Odsłon: 32
Informacja o jakości wody - Kamienny Most 23.06.2021 05-Lip-2021 Odsłon: 60
XXXIV sesja z dnia 28 czerwca 2021 roku 02-Lip-2021 Odsłon: 145
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - budowa świetlicy w miejscowości Bród 30-Cze-2021 Odsłon: 91
Sprzedaż wraz z montażem na rzecz Zamawiającego ulicznych lamp solarnych Wygasa 29-Cze-2021 Odsłon: 222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji elektroenergetycznej (obręb Karkowo i Chociwel) 29-Cze-2021 Odsłon: 74
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Pogodnej w Chociwlu" Wygasa 23-Cze-2021 Odsłon: 153
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa świetlicy w miejscowości Bród 17-Cze-2021 Odsłon: 77
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 10/2021 16-Cze-2021 Odsłon: 123
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji transformatorowych (obręb Starzyce i Kamienny Most) 15-Cze-2021 Odsłon: 88
Oferta PZERiI z dnia 09.06.2021 roku 15-Cze-2021 Odsłon: 93
II zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji" Wygasa 11-Cze-2021 Odsłon: 168
Rejestr instytucji kultury 10-Cze-2021 Odsłon: 421
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 10-Cze-2021 Odsłon: 112
Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 09-Cze-2021 Odsłon: 177
Oferta PTWzK z dnia 07.06.2021 roku 09-Cze-2021 Odsłon: 69
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok 07-Cze-2021 Odsłon: 157
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Studzianki nr działki 361 07-Cze-2021 Odsłon: 165
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462 07-Cze-2021 Odsłon: 152
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Piaskowa, nr działki 29 07-Cze-2021 Odsłon: 125
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kania nr działki 345/6 07-Cze-2021 Odsłon: 91
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 171
XXXIII sesja z dnia 26 maja 2021 roku 02-Cze-2021 Odsłon: 185
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 165
Informacja o jakości wody - Chociwel 17.05.2021 28-Maj-2021 Odsłon: 95
Interpelacja nr 28 - pokrycie studzienek odpływowych w miejscowości Długie 28-Maj-2021 Odsłon: 61
Interpelacja nr 27 - ustawienie znaku w miejscowości Długie 28-Maj-2021 Odsłon: 49
Interpelacja nr 26 - dokumenty dotyczące mieszkania przy ulicy Zwycięzców 28-Maj-2021 Odsłon: 73
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 11/11 w obrębie Mokrzyca, gmina Chociwel 25-Maj-2021 Odsłon: 145
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 150
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 20.05.2021 roku 20-Maj-2021 Odsłon: 95
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transformatorowych (obręb Starzyce i Kamienny Most) 14-Maj-2021 Odsłon: 116
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 9/2021 11-Maj-2021 Odsłon: 147
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/2021 05-Maj-2021 Odsłon: 113
Informacja o wynikach przetargu - działka 462 05-Maj-2021 Odsłon: 170
Ogłoszenie o lokalu przeznaczonym do remontu 30-Kwi-2021 Odsłon: 108
XXXII sesja z dnia 28 kwietnia 2021 roku 30-Kwi-2021 Odsłon: 196
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Woświn w miejscowości Oświno (Gmina Chociwel) 29-Kwi-2021 Odsłon: 184
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wparcia dziennego w formie podwórkowej w miejscowości Długie 29-Kwi-2021 Odsłon: 171
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa podziemnych lini kablowych (obręb Bród) 28-Kwi-2021 Odsłon: 118
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 7/2021 28-Kwi-2021 Odsłon: 146
Oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku 21-Kwi-2021 Odsłon: 133
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2021 roku Wygasa 19-Kwi-2021 Odsłon: 221
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021 19-Kwi-2021 Odsłon: 235
Interpelacja nr 25 - wprowadzenie rejestru zawartych umów do BIP 15-Kwi-2021 Odsłon: 115
Interpelacja nr 24 - wyjaśnienie sfinansowania wymiany grzejników na świetlicy w Karkowie ze środkó funduszu sołeckiego 15-Kwi-2021 Odsłon: 97
Interpelacja nr 23 - zakup tablic ogłoszeniowych do umieszczenia w miejscowościach: Karkowo, Mokrzyca, Chociwel-Wieś 15-Kwi-2021 Odsłon: 70
Interpelacja nr 22 - zakup tablicy ogłoszeniowej na cmentarz w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 75
Interpelacja nr 21 - zakup narządzi na cmentarz w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 71
Interpelacja nr 20 - uprzątnięcie starego ogrodzenia na cmentarzu w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 78
Petycja nr 4/2021 - podwórko nivea 2021 15-Kwi-2021 Odsłon: 93
XXXI sesja z dnia 13 kwietnia 2021 roku 15-Kwi-2021 Odsłon: 165
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa podziemnych lini kablowych (obręb Bród) 15-Kwi-2021 Odsłon: 123
Petycja nr 3/2021 - Lider usług publicznych 07-Kwi-2021 Odsłon: 82
XXX sesja z dnia 31 marca 2021 roku 07-Kwi-2021 Odsłon: 160
Informacja o jakości wody - cała gmina 25.03.2021 07-Kwi-2021 Odsłon: 128
Interpelacja nr 19 - ustawienie znaku na drodze do Lutkowa 02-Kwi-2021 Odsłon: 85
Interpelacja nr 18 - podcięcie drzewa w miejscowości Długie 02-Kwi-2021 Odsłon: 69
Interpelacja nr 17 - udostępnienie informacji o pobieranych dodatkach byłego Zastępcy Burmistrza 02-Kwi-2021 Odsłon: 81
Interpelacja nr 16 - zakup stojaków na narzędzia na cmentarz 02-Kwi-2021 Odsłon: 76
Interpelacja nr 15 - przekazanie prośby radnych o publikację oświadczeń w informatorze gminnym 02-Kwi-2021 Odsłon: 67
Interpelacja nr 14 - dukumentacja poniesionych wydatków na zespoły: Piast Chociwel i Płomień Lisowo 02-Kwi-2021 Odsłon: 76
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 462 02-Kwi-2021 Odsłon: 267
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego na działce 220/16 w m. Karkowo gm. Chociwel Wygasa 31-Mar-2021 Odsłon: 299
Wykaz lokali 31-Mar-2021 Odsłon: 164
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu - rozstrzygnięcie 26-Mar-2021 Odsłon: 408
Petycja nr 2/2021 - petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego 25-Mar-2021 Odsłon: 111
Oferta KGW w Karkowie za dnia 12.03.2021 roku 16-Mar-2021 Odsłon: 124
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 12.03.2021 roku 16-Mar-2021 Odsłon: 158
XXIX sesja z dnia 10 marca 2021 roku 15-Mar-2021 Odsłon: 232
Interpelacja nr 13 - oznaczenie nazw ulic 09-Mar-2021 Odsłon: 95
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Tucze 09-Mar-2021 Odsłon: 231
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 18 kWp na dachu świetlicy wiejskiej w Karkowie dz.nr geodezyjny 17/9 obręb Karkowo, gm. Chociwel Wygasa 08-Mar-2021 Odsłon: 408
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/21 08-Mar-2021 Odsłon: 176
Zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie Wygasa 02-Mar-2021 Odsłon: 216
XXVIII sesja z dnia 23 lutego 2021 roku 02-Mar-2021 Odsłon: 229
Informacja o jakości wody - Bród 24.02.2021 01-Mar-2021 Odsłon: 137
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gm. Dobra 26-Lut-2021 Odsłon: 195
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji" Wygasa 26-Lut-2021 Odsłon: 280
Zapytanie nr 3/2021 - likwidacja pomnika poległych 25-Lut-2021 Odsłon: 96
Interpelacja nr 12 - naprawa studzienki kanlizacyjnej przy światłach obok szkoły 25-Lut-2021 Odsłon: 73
Interpelacja nr 11 - remont drogi Chociwel-Wieś 25-Lut-2021 Odsłon: 79
Interpelacja nr 10 - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza 25-Lut-2021 Odsłon: 106
Interpelacja nr 9 - utworzenie stanowiska tylko do pozyskiwania środków zewnętrznych 25-Lut-2021 Odsłon: 85
Interpelacja nr 8 - utworzenie żlobka w Chociwlu 25-Lut-2021 Odsłon: 86
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 19-Lut-2021 Odsłon: 186
Petycja nr 1/2021 - przeciwko szczepieniom na COVID 19 10-Lut-2021 Odsłon: 105
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu Wygasa 09-Lut-2021 Odsłon: 508
Budownictwo 09-Lut-2021 Odsłon: 245
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 4/2021 08-Lut-2021 Odsłon: 152
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 04-Lut-2021 Odsłon: 350
XXVII sesja z dnia 26 stycznia 2021 roku 29-Sty-2021 Odsłon: 206
Zapytanie nr 2/2021 - przejmowanie dróg powiatowych przez gminę 28-Sty-2021 Odsłon: 94
Zapytanie nr 1/2021 - realizacja projektu przez stowarzyszenie "Forum Chociwelskie" 28-Sty-2021 Odsłon: 174
Interpelacja nr 7 - przystąpienie do programu "Wzorcowa rewitalizacja" 28-Sty-2021 Odsłon: 101
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych 28-Sty-2021 Odsłon: 208
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy administracyjnej - (nabór zakończony) Wygasa 28-Sty-2021 Odsłon: 569
Wykaz nieruchomości do sprzedaży nr 3/2021 25-Sty-2021 Odsłon: 295
Interpelacja nr 6 - projekty zrealizowane przez kierownika hali 18-Sty-2021 Odsłon: 111
Interpelacja nr 5 - montaż lamp w Karkowie 18-Sty-2021 Odsłon: 83
Interpelacja nr 4 - montaż progów zwalniających w Karkowie 18-Sty-2021 Odsłon: 81
Interpelacja nr 3 - remont drogi z Karkowa do Mokrzycy 18-Sty-2021 Odsłon: 100
Interpelacja nr 2 - montaż lampy solarnej przy parkingu obok jeziora 18-Sty-2021 Odsłon: 87
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2021 roku 14-Sty-2021 Odsłon: 169
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2021 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 14-Sty-2021 Odsłon: 194
Informacja o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w r. 2021 14-Sty-2021 Odsłon: 157
Interpelacja nr 1 - podcięcie dębu w Starzycach 14-Sty-2021 Odsłon: 89
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej Chociwel i Karkowo 14-Sty-2021 Odsłon: 166
XXVI sesja z dnia 04 stycznia 2021 roku 11-Sty-2021 Odsłon: 210
Wykaz nieruchomości do użyczenia nr 2/2021 07-Sty-2021 Odsłon: 208
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 1/2021 07-Sty-2021 Odsłon: 235
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022 Wygasa 31-Gru-2020 Odsłon: 254
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" - zapytanie ofertowe nr 2 Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 362
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 238
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 216
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci energetycznej Chociwel i Karkowo 30-Gru-2020 Odsłon: 198
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2021 roku 30-Gru-2020 Odsłon: 317
Stawki obowiązujące w 2021 roku 30-Gru-2020 Odsłon: 508
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 22 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 109 obręb Lisowo, gmina Chociwel 29-Gru-2020 Odsłon: 248
Zapytanie nr 1/2020 - pozyskiwanie środków unijnych 29-Gru-2020 Odsłon: 114
XXV sesja z dnia 22 grudnia 2020 roku 24-Gru-2020 Odsłon: 315
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kamienny Most, dz. nr 18, Gmina Chociwel Wygasa 22-Gru-2020 Odsłon: 387
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Starzyce, dz. nr 121,110, Gmina Chociwel Wygasa 21-Gru-2020 Odsłon: 386
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kania, dz. nr 361/21, Gmina Chociwel Wygasa 21-Gru-2020 Odsłon: 417
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w r. 2021 17-Gru-2020 Odsłon: 209
Petycja nr 5/2020 - podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności za powikłania poszczepienne 17-Gru-2020 Odsłon: 144
Budżet - 2021 rok 17-Gru-2020 Odsłon: 335
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel do 31.12.2022 Wygasa 15-Gru-2020 Odsłon: 418
XXIV sesja z dnia 07 grudnia 2020 roku 10-Gru-2020 Odsłon: 299
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Wygasa 10-Gru-2020 Odsłon: 665
Dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych Wygasa 07-Gru-2020 Odsłon: 389
Przetarg na świadczenie usług w zakresia odbioru i transportu odpadów komunalnych Wygasa 07-Gru-2020 Odsłon: 299
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" Wygasa 04-Gru-2020 Odsłon: 327
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 02.12.2020 roku 04-Gru-2020 Odsłon: 217
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok 04-Gru-2020 Odsłon: 231
Informacja Wód Polskich - wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 03-Gru-2020 Odsłon: 246
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 11/2020 01-Gru-2020 Odsłon: 199
Przetarg na ubezpieczenie mienia Gminy Wygasa 30-Lis-2020 Odsłon: 454
Informacja Wód Polskich - legalizacja urządzenia wodnego w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 204
Interpelacja nr 35 - przeglądy placów zabaw 26-Lis-2020 Odsłon: 157
Interpelacja nr 34 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 148
Interpelacja nr 33 - remont drogi przy blokach w Karkowie (nr 40-42) 26-Lis-2020 Odsłon: 146
Interpelacja nr 32 - doświetlenie ulicy Kołat 26-Lis-2020 Odsłon: 121
Interpelacja nr 31 - remont drogi przy ulicy Polnej 26-Lis-2020 Odsłon: 135
Interpelacja nr 30 - utwardzenie placu przy garażach na ulicy Zwycięzców 26-Lis-2020 Odsłon: 132
XXIII sesja z dnia 13 listopada 2020 roku 23-Lis-2020 Odsłon: 305
XXII sesja z dnia 27 października 2020 roku 04-Lis-2020 Odsłon: 280
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 293/2, 209/3 i 209/4 w obrębie Karkowo w miejscowości Karkowo w gminie Chociwel. 03-Lis-2020 Odsłon: 158
XXI sesja z dnia 27 października 2020 roku 30-Paź-2020 Odsłon: 256
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 28-Paź-2020 Odsłon: 207
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 4 Wygasa 21-Paź-2020 Odsłon: 240
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 465 19-Paź-2020 Odsłon: 360
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 464 19-Paź-2020 Odsłon: 299
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 463 19-Paź-2020 Odsłon: 243
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 462 19-Paź-2020 Odsłon: 293
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności 179/8 19-Paź-2020 Odsłon: 208
XX sesja z dnia 15 października 2020 roku 16-Paź-2020 Odsłon: 272
Szacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: " Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Wygasa 13-Paź-2020 Odsłon: 500
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.09.2020 roku 30-Wrz-2020 Odsłon: 270
Informacja o jakości wody - Starzyce 21.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 273
Informacja o jakości wody - Lisowo 18.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 236
Oferta PTWzK z dnia 23.09.2020 roku 25-Wrz-2020 Odsłon: 243
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Chociwel - VI etap Wygasa 22-Wrz-2020 Odsłon: 256
Informacja o jakości wody - Długie 14.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 219
Informacja o jakości wody - Chociwel 11.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 221
Oferta PZERiI z dnia 15.09.2020 16-Wrz-2020 Odsłon: 243
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 10.09.2020 10-Wrz-2020 Odsłon: 251
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 03-Wrz-2020 Odsłon: 367
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 03-Wrz-2020 Odsłon: 331
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2020 03-Wrz-2020 Odsłon: 445
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 02.09.2020 02-Wrz-2020 Odsłon: 227
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno" 01-Wrz-2020 Odsłon: 316
XIX sesja z dnia 21 sierpnia 2020 roku 28-Sie-2020 Odsłon: 460
Interpelacja nr 29 - projekt budowlany na przebudowę ul. Wolności 26-Sie-2020 Odsłon: 195
Interpelacja nr 28 - wypłata dodatku dla nauczycieli 26-Sie-2020 Odsłon: 232
Interpelacja nr 27 - remont ulicy Polnej 26-Sie-2020 Odsłon: 170
Interpelacja nr 26 - doposazenie placu zabaw przy PKP 26-Sie-2020 Odsłon: 172
Petycja nr 4/2020 - bus w Bobrownikach 25-Sie-2020 Odsłon: 168
Petycja nr 3/2020 - środki do dezynfekcji 25-Sie-2020 Odsłon: 182
Budowa farmy fotowoltaicznej Bród na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 322 obręb Bród, gmina Chociwel 25-Sie-2020 Odsłon: 344
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 87 i 101/2 w obrębie Bobrowniki, gmina Chociwel 13-Sie-2020 Odsłon: 384
Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr 60/2020 w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 11-Sie-2020 Odsłon: 358
Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr 59/2020 w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 10-Sie-2020 Odsłon: 329
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 06.08.2020 07-Sie-2020 Odsłon: 278
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 9/2020 06-Sie-2020 Odsłon: 353
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2019 rok 04-Sie-2020 Odsłon: 465
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 24.07.2020 roku 27-Lip-2020 Odsłon: 275
Informacja o jakości wody - Lisowo 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 317
Informacja o jakości wody - Chociwel 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 261
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024 w roku 2020 Wygasa 24-Lip-2020 Odsłon: 338
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki - wyniki naboru 22-Lip-2020 Odsłon: 858
XVIII sesja z dnia 20 lipca 2020 roku 22-Lip-2020 Odsłon: 315
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 2 Wygasa 20-Lip-2020 Odsłon: 340
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki Wygasa 09-Lip-2020 Odsłon: 818
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2019 rok 07-Lip-2020 Odsłon: 460
Interpelacja nr 25 - utwardzenie dojazdu do posesji w miejscowości Długie 07-Lip-2020 Odsłon: 235
Interpelacja nr 24 - wymiana barierek przy ulicy Wojska Polskiego 07-Lip-2020 Odsłon: 216
Interpelacja nr 23 - remont chodnika przy ulicy Zwycięzców 07-Lip-2020 Odsłon: 198
Interpelacja nr 22 - droga kasztanowa w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 208
Interpelacja nr 21 - nawiezienie kruszywa na drogę w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 224
Interpelacja nr 20 - opłata za udrażnianie instalacji 07-Lip-2020 Odsłon: 218
Interpelacja nr 19 - opłata za udrażnianie instalacji deszczowej 07-Lip-2020 Odsłon: 181
XVII sesja z dnia 25 czerwca 2020 roku 03-Lip-2020 Odsłon: 351
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe Wygasa 02-Lip-2020 Odsłon: 380
Wybory Prezydenta RP - II Tura (12.07.2020) 30-Cze-2020 Odsłon: 397
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 30-Cze-2020 Odsłon: 405
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 30-Cze-2020 Odsłon: 335
Petycja nr 2/2020 - petycja mieszkańców miejscowości Lisowo przeciwko przebudowie remizy OSP na świetlicę wiejską 26-Cze-2020 Odsłon: 186
Informacja o jakości wody - Starzyce 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 263
Informacja o jakości wody - Bobrowniki (ujęcie Krzywiec) 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 323
Oferta PTWzK z dnia 24.06.2020r. 25-Cze-2020 Odsłon: 221
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Brzozowa numer 445 25-Cze-2020 Odsłon: 316
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 679
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 341
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu OSP STAR 22-Cze-2020 Odsłon: 336
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 8/2020 04-Cze-2020 Odsłon: 287
Wybory Prezydenta RP (28.06.2020) 04-Cze-2020 Odsłon: 543
XVI sesja z dnia 15 maja 2020 roku 03-Cze-2020 Odsłon: 322
Interpelacja nr 18 - sprawa mieszkaniowa 27-Maj-2020 Odsłon: 243
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych - II ogłoszenie Wygasa 22-Maj-2020 Odsłon: 393
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 22-Maj-2020 Odsłon: 290
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 13-Maj-2020 Odsłon: 330
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2020 12-Maj-2020 Odsłon: 471
Azbest 2020 08-Maj-2020 Odsłon: 394
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 06-Maj-2020 Odsłon: 381
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 408
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 581
Rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 04-Maj-2020 Odsłon: 387
Informacja o jakości wody - Chociwel 27.04.2020 04-Maj-2020 Odsłon: 296
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 504
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 306
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 27.04.2020 roku 28-Kwi-2020 Odsłon: 430
Wykonanie studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce nr 121/3 obr.7 Lisowo w gminie Chociwel 28-Kwi-2020 Odsłon: 309
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 338
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zespołu garaży na działkach nr 454, 455, 456, 453/5, 485 obręb 2 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 318
Petycja nr 1/2020 - w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami 03-Kwi-2020 Odsłon: 301
Interpelacja nr 17 - zamknięcie miejsc publicznych 03-Kwi-2020 Odsłon: 297
Interpelacja nr 16 - ponaglenia za brak opłat 03-Kwi-2020 Odsłon: 287
Interpelacja nr 15 - tabliczki z numerami posesji na terenach wiejskich 03-Kwi-2020 Odsłon: 281
Interpelacja nr 14 - pomoc dla szpitali 02-Kwi-2020 Odsłon: 306
Interpelacja nr 13 - dezynfekcja miejsc publicznych 02-Kwi-2020 Odsłon: 299
Budowa farmy fotowoltaicznej „Chociwel I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, działka nr 341, gmina Chociwel 30-Mar-2020 Odsłon: 517
Wybory Prezydenta RP 30-Mar-2020 Odsłon: 836
XV sesja z dnia 13 marca 2020 roku 25-Mar-2020 Odsłon: 385
Interpelacja nr 12/2020 - przydział worków na śmieci na osobę 20-Mar-2020 Odsłon: 327
Interpelacja nr 11/2020 - odbiór odpadów na terenie Gminy Chociwel 20-Mar-2020 Odsłon: 269
Interpelacja nr 10/2020 - oczyszczenie chodnika przy ul. Studzianki 19-Mar-2020 Odsłon: 252
Interpelacja nr 9/2020 - wykonanie chodnika przy ul. Studzianki od nr 5 19-Mar-2020 Odsłon: 252
Interpelacja nr 8/2020 - naprawa zjazdu do bloków 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 251
Interpelacja nr 7/2020 - montaż lamp przy blokach 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 246
Interpelacja nr 6/2020 - remont ulicy Wolności 19-Mar-2020 Odsłon: 442
Interpelacja nr 5/2020 - ilość psów przekazanych do schroniska w 2019 roku 19-Mar-2020 Odsłon: 285
Interpelacja nr 4/2020 - umowa ze schroniskiem 19-Mar-2020 Odsłon: 306
Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla UKS Piast Junior 06-Mar-2020 Odsłon: 431
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2020 05-Mar-2020 Odsłon: 548
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 05-Mar-2020 Odsłon: 581
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 02.03.2020 roku 02-Mar-2020 Odsłon: 447
Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej 8c 02-Mar-2020 Odsłon: 712
Rozprządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 24-Lut-2020 Odsłon: 481
Interpelacja nr 3/2020 - publikowanie projektów uchwał 20-Lut-2020 Odsłon: 346
Interpelacja nr 2/2020 - protest przeciwko postawieniu wiaty przy ul. Dworcowej 18-Lut-2020 Odsłon: 376
Interpelacja nr 1/2020 - przebudowa ul. Wolności 18-Lut-2020 Odsłon: 349
II Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 13-Lut-2020 Odsłon: 777
Uchwała nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo 07-Lut-2020 Odsłon: 487
XIV sesja z dnia 30 styczniia 2020 roku 05-Lut-2020 Odsłon: 471
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chociwel do 31 grudnia 2020 roku Wygasa 04-Lut-2020 Odsłon: 843
Uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Lisowo 04-Lut-2020 Odsłon: 389
Zarządzenie nr 135/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.12.2019 roku w sprawie zmmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok 04-Lut-2020 Odsłon: 381
Zarządzenie nr 131/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel 04-Lut-2020 Odsłon: 379
Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2020 rok 04-Lut-2020 Odsłon: 700
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 5 04-Lut-2020 Odsłon: 761
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 12 04-Lut-2020 Odsłon: 813
Budowa Zespołu elektrowni fotowoltaicznych „PV CHOCIWEL” gmina Chociwel, Bród dz. nr 340/8 29-Sty-2020 Odsłon: 720
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 28-Sty-2020 Odsłon: 759
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 22-Sty-2020 Odsłon: 552
Oferty (2) PZERiI z dnia 17.01.2020 roku 21-Sty-2020 Odsłon: 424
Postanowienie nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 441
Rozstrzygnięcie konkursów 15-Sty-2020 Odsłon: 442
Postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 404
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103, obr. 0011 Starzyce, Gmina Chociwel 15-Sty-2020 Odsłon: 531
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 565
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 411
Wybory uzupełniające na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 09-Sty-2020 Odsłon: 437
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 507
Stawki obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 961
Zarządzenie nr 133/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.12.2019 roku w sprawie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 07-Sty-2020 Odsłon: 404
Zarządzenie nr 132/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny 07-Sty-2020 Odsłon: 391
Zarządzenie nr 130/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel 07-Sty-2020 Odsłon: 371
Zarządzenie nr 129/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 07-Sty-2020 Odsłon: 425
Zarządzenie nr 128/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 07-Sty-2020 Odsłon: 438
Zarządzenie nr 125/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. wprowadzenia „Regulaminu Wynagrodzenia" pracowników samorządowych 07-Sty-2020 Odsłon: 453
Zarządzenie nr 124/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia 07-Sty-2020 Odsłon: 347
Zarządzenie nr 123/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku 07-Sty-2020 Odsłon: 453
Zarządzenie nr 122/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 04.12.2019 roku w sprawie powołania Kapituły ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 353
Zarządzenie nr 121/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia przyznawania nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 284
Zarządzenie nr 120/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 07-Sty-2020 Odsłon: 315
Zarządzenie nr 119a/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 375
Zarządzenie nr 119/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 274
Zarządzenie nr 118/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 320
Zarządzenie nr 117/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 318
Interpelacjanr 65 - warunki dojazdów autobusami szkolnymi 07-Sty-2020 Odsłon: 365
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 02-Sty-2020 Odsłon: 495
Komunikat 21/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Długie gm. Chociwel. 31-Gru-2019 Odsłon: 435
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 27-Gru-2019 Odsłon: 936
XIII sesja z dnia 18 grudnia 2019 roku 24-Gru-2019 Odsłon: 675
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego 24-Gru-2019 Odsłon: 359
Budowia farmy fotowoltaicznej „Chociwel Solar Park” o mocy do 60MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, gm. Chociwel 23-Gru-2019 Odsłon: 768
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 23-Gru-2019 Odsłon: 1161
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2020 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 19-Gru-2019 Odsłon: 432
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 19-Gru-2019 Odsłon: 466
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w Karkowie, gmina Chociwel 19-Gru-2019 Odsłon: 440
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028" 18-Gru-2019 Odsłon: 492
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 16-Gru-2019 Odsłon: 652
Budżet - 2020 rok 13-Gru-2019 Odsłon: 1112
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w karkowie, gmina Chociwel 09-Gru-2019 Odsłon: 451
Wykaz nieruchomości do użyczenia z dnia 09.12.2019 roku 09-Gru-2019 Odsłon: 427
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 06-Gru-2019 Odsłon: 1112
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1150/1 i 1150/2 w miejscowości Karkowo 06-Gru-2019 Odsłon: 578
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 03.12.2019 roku 03-Gru-2019 Odsłon: 465
II przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, działka nr 68, miejscowość Oświno 29-Lis-2019 Odsłon: 402
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 7, działka nr 236/3, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 454
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 5, działka nr 236/2, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 446
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 33/6 i 33/9, miejscowość Bród 29-Lis-2019 Odsłon: 355
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (warsztaty świąteczne) 28-Lis-2019 Odsłon: 431
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (Dzień Seniora) 28-Lis-2019 Odsłon: 409
Zarządzenie Nr 116/11 /2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 27-Lis-2019 Odsłon: 302
XII sesja z dnia 19 listopada 2019 roku 26-Lis-2019 Odsłon: 412
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie 26-Lis-2019 Odsłon: 387
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel I) 26-Lis-2019 Odsłon: 457
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 3 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel II) 25-Lis-2019 Odsłon: 616
Interpelacja nr 64 - brak gabinetu ginekologicznego w Gminie Chociwel 22-Lis-2019 Odsłon: 391
Interpelacja nr 63 - zmiana harmonogramu dojazdów dzieci do ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 343
Interpelacja nr 62 - lokalizacja przystanka autobusowego dla dzieci szkolnych w miejscowości Długie 22-Lis-2019 Odsłon: 307
Interpelacja nr 61 - brak dojazdu dzieci z Długiego i Starzyc do szkół średnich 22-Lis-2019 Odsłon: 380
Interpelacja nr 60 - powiększenie parkingu przy ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 365
Zarządzenie nr 109/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie upoważnienia 19-Lis-2019 Odsłon: 362
Oferta PTWzK z dnia 18.11.2019r. 19-Lis-2019 Odsłon: 524
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 15.11.2019 roku 18-Lis-2019 Odsłon: 453
Zarządzenie nr 114/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 382
Zarządzenie nr 113/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 382
Zarządzenie nr 112/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskich w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 472
Zarządzenie nr 111/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.10.2019 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Nowickiej – Sekretarz Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 433
Zarządzenie nr 110/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.10.2019 sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 15-Lis-2019 Odsłon: 402
Zarządzenie nr 109a/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 16.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 415
Zarządzenie nr 108/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 375
Zarządzenie nr 107/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 01.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 401
Zarządzenie nr 106a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 346
Zarządzenie nr 106/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Lewandowskiej do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach 15-Lis-2019 Odsłon: 330
Zarządzenie nr 104/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za udostępnienie nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 438
Informacja Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmującej działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/ 14-Lis-2019 Odsłon: 394
Oferta PZERiI z dnia 12.11.2019 roku 13-Lis-2019 Odsłon: 536
Budowia elektrowni słonecznej na działkach o nr ew. 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12 położonych w obr. ewidencyjnym Lublino gmina Chociwel 12-Lis-2019 Odsłon: 630
Informacja o jakości wody - Lisowo 30.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 446
Informacja o jakości wody - Bród 04.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 457
Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmująca działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/1 05-Lis-2019 Odsłon: 443
Budowa elektrowni słonecznej na działkach 163, 165, 172, 173, 175, 176, 177,179 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Chociwel 04-Lis-2019 Odsłon: 568
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 25.10.2019 roku 25-Paź-2019 Odsłon: 493
Azbest 2019 25-Paź-2019 Odsłon: 530
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji - studnia głebinowa Lisowo działka 121/3 23-Paź-2019 Odsłon: 550
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 18-Paź-2019 Odsłon: 479
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.10.2019 roku 15-Paź-2019 Odsłon: 524
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 11.10.2019 roku 11-Paź-2019 Odsłon: 529
III Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 08-Paź-2019 Odsłon: 531
Informacja o jakości wody - Wieleń Pomorski 04.10.2019 04-Paź-2019 Odsłon: 590
Zarządzenie nr 105/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 02-Paź-2019 Odsłon: 471
Zarządzenie nr 103/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 02-Paź-2019 Odsłon: 391
Zarządzenie nr 102/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 393
Zarządzenie nr 101/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 410
Zarządzenie nr 100a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 10.09.2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok 02-Paź-2019 Odsłon: 417
Zarządzenie nr 100/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.09.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 02-Paź-2019 Odsłon: 482
Zarządzenie nr 99/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym 02-Paź-2019 Odsłon: 426
Zarządzenie nr 98/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 02-Paź-2019 Odsłon: 405
Zarządzenie nr 97/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 02-Paź-2019 Odsłon: 328
XI sesja z dnia 25 września 2019 roku 02-Paź-2019 Odsłon: 488
Interpelacja nr 59 - przejęcie dróg przy blokach w Karkowie 25-Wrz-2019 Odsłon: 393
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 68 w miejscowości Oświno 24-Wrz-2019 Odsłon: 527
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 48 przy ul. Piaskowej w Chociwlu 24-Wrz-2019 Odsłon: 505
Interpelacja nr 58 - cmentarz w miejscowości Karkowo 23-Wrz-2019 Odsłon: 387
Interpelacja nr 57 - cmentarz w miejscowości Długie 23-Wrz-2019 Odsłon: 401
Interpelacja nr 56 - wynajem pomieszczeń na hali 20-Wrz-2019 Odsłon: 423
Interpelacja nr 55 - Fundusz Dróg Samorządowych 12-Wrz-2019 Odsłon: 344
Interpelacja nr 54 - przycięcie krzewów w pasie drogi 4149Z 10-Wrz-2019 Odsłon: 359
Interpelacja nr 53 - przejecie ulic Wolności i Jana Pawła II 10-Wrz-2019 Odsłon: 385
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 09-Wrz-2019 Odsłon: 1120
X sesja z dnia 2 września 2019 roku 06-Wrz-2019 Odsłon: 642
Oferta PTWzK z dnia 04.092019r. 05-Wrz-2019 Odsłon: 620
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 469
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 479
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 03-Wrz-2019 Odsłon: 540
Oferta PZERiI z dnia 29.08.2019 roku 30-Sie-2019 Odsłon: 624
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 22-Sie-2019 Odsłon: 1118
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 588
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 172 w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 639
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20-Sie-2019 Odsłon: 901
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na myjnię samochodową w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 675
Interpelacja nr 52 - konserwacja lampy w miejscowości Długie 20-Sie-2019 Odsłon: 437
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 12.08.2019 roku 19-Sie-2019 Odsłon: 565
V ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 12-Sie-2019 Odsłon: 690
II Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 06-Sie-2019 Odsłon: 664
IX sesja z dnia 29 lipca 2019 roku 05-Sie-2019 Odsłon: 660
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 478
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 442
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa pow.stargardzkiego 24-Lip-2019 Odsłon: 659
Sprawozdanie z petycji za 2018r. 24-Lip-2019 Odsłon: 493
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 23-Lip-2019 Odsłon: 529
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 12.07.2019 roku 12-Lip-2019 Odsłon: 540
Oferta PTWzK z dnia 08.07.2019r. 10-Lip-2019 Odsłon: 454
Interpelacja nr 51 - lampa przy ulicy Zwycięzców 04-Lip-2019 Odsłon: 445
Interpelacja nr 50 - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 04-Lip-2019 Odsłon: 375
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel - wyniki naboru 28-Cze-2019 Odsłon: 896
VIII sesja z dnia 19 czerwca 2019 roku 25-Cze-2019 Odsłon: 653
Interpelacja nr 49 - remont ulicy Warszawskiej 25-Cze-2019 Odsłon: 418
6/2019 - Petycja mieszkańców Bobrownik w sprawie materiału na remont drogi 25-Cze-2019 Odsłon: 465
5/2019 - Petycja - koszty usług telekomunikacyjnych 25-Cze-2019 Odsłon: 461
3/2019 - Inicjatywa - wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 25-Cze-2019 Odsłon: 490
2/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa w sprawie zamontowania oświetlenia na osiedlu 25-Cze-2019 Odsłon: 477
1/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa 25-Cze-2019 Odsłon: 514
5/2018 - W sprawie powstania fermy drobiu w miejscowości Kania 25-Cze-2019 Odsłon: 609
4/2018 - Petycja na temat Elektronizacji Zamówień Publicznych 25-Cze-2019 Odsłon: 468
3/2018 - Petycja - Efektywność energetyczna - walczymy ze smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 439
2/2018 - Petycja dotycząca oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg,placów,dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro 25-Cze-2019 Odsłon: 438
1/2018 - Petycja - Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 447
Petycja - wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 25-Cze-2019 Odsłon: 434
3/2017 - Petycja dotycząca efektywności energetycznej 25-Cze-2019 Odsłon: 484
2/2017 - Petycja mieszkańców miejscowości Kamienny Most i Lublino w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej 25-Cze-2019 Odsłon: 470
1/2017 - Petycja mieszkańców Kamiennnego Mostu w sprawie budowy chodnika 25-Cze-2019 Odsłon: 477
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.06.2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 622
VII sesja z dnia 04 czerwca 2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 788
Interpelacja nr 48 - przycięcie krzewów przy ul. Zwycięzców 13-Cze-2019 Odsłon: 436
Interpelacja nr 47 - ustalenie właściciela drogi na działce 92/1 w miejscowości Lublino 12-Cze-2019 Odsłon: 450
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel Wygasa 12-Cze-2019 Odsłon: 1390
Interpelacja 46 - stan placu zabaw przy PKP 12-Cze-2019 Odsłon: 418
Oferta PZERiI z dnia 04.06.2019 roku 07-Cze-2019 Odsłon: 579
Interpelacja 45 - podkrzesanie drzew przy ul. Zwycięzców 07-Cze-2019 Odsłon: 376
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 05.06.2019 roku 06-Cze-2019 Odsłon: 572
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2018 rok 04-Cze-2019 Odsłon: 903
Informacja na temat przekształcenia prawa użytkowania gruntów 03-Cze-2019 Odsłon: 588
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2018 rok 03-Cze-2019 Odsłon: 628
Wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz o udzielenie bonifikaty 30-Maj-2019 Odsłon: 907
Interpelacja nr 44 - porządek przy ulicy Dworcowej 28-Maj-2019 Odsłon: 477
Zarządzenie nr 55/04/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 17.04.2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Chociwla 28-Maj-2019 Odsłon: 608
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2018 rok 24-Maj-2019 Odsłon: 1062
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 21-Maj-2019 Odsłon: 1139
IV ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 21-Maj-2019 Odsłon: 480
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 13.05.2019 roku 15-Maj-2019 Odsłon: 566
Informacje dotyczące przetwarzania danych 10-Maj-2019 Odsłon: 758
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.04.2019 roku 06-Maj-2019 Odsłon: 577
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 30-Kwi-2019 Odsłon: 729
Oferta PTWzK z dnia 25.04.2019 roku 29-Kwi-2019 Odsłon: 532
Przetar nieograniczony - "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu" Wygasa 26-Kwi-2019 Odsłon: 932
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok 25-Kwi-2019 Odsłon: 664
Interpelacja nr 43 - ustalenie winnego powstania dzikiego wysypiska śmieci w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 542
Interpelacja nr 42 - remont drogi na dziłce nr 257 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 491
Interpelacja nr 41 - remont chodnika przy ul. Zwycięzców od straży do ul. Wojska Polskiego 25-Kwi-2019 Odsłon: 475
Interpelacja nr 40 - remont ul. Zwycięzców od nr 15 do nr 23 25-Kwi-2019 Odsłon: 423
Interpelacja nr 39 - remont placu zabaw przy dworcu PKP 25-Kwi-2019 Odsłon: 520
Interpelacja nr 38 - "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich" 25-Kwi-2019 Odsłon: 477
Interpelacja nr 37 - przygotowanie uchwały oopiece nad zwierzętami 25-Kwi-2019 Odsłon: 438
Interpelacja nr 36 - miejsce Gminy Chociwel w pozyskiwaniu funduszy z UE 25-Kwi-2019 Odsłon: 420
Interpelacja nr 35 - złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 25-Kwi-2019 Odsłon: 412
Interpelacja nr 34 - podkrzesanie gałęzi drzewa na działce 93/4 25-Kwi-2019 Odsłon: 446
Interpelacja nr 33 - naprawa drogi na działce nr 18 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 426
Interpelacja nr 32 - reklamacja na wykonany chodnik w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 379
Interpelacja nr 31 - zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Wolności 25-Kwi-2019 Odsłon: 484
VI sesja z dnia 10 kwietnia 2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 512
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23.04.2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 746
Rozbudowa lini produkcyjnej zakładu IKEA Industry sp. z o.o. 23-Kwi-2019 Odsłon: 654
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 16.04.2019 roku 17-Kwi-2019 Odsłon: 493
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 36/6 w miejscowości Bród 17-Kwi-2019 Odsłon: 571
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 229 obręb 1 miasta Chociwel, ul. Robotnicza 17-Kwi-2019 Odsłon: 601
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 17-Kwi-2019 Odsłon: 497
Oferta PZERiI z dnia 10.04.2019 roku 12-Kwi-2019 Odsłon: 459
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2018 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1230
Wybory do Parlamentu Europejskiego 11-Kwi-2019 Odsłon: 903
Interpelacja nr 30 - stan drogi na ulicy Granicznej 09-Kwi-2019 Odsłon: 439
III przetarg ustny nieograniczony, obręb Lublino, działka 143/3 01-Kwi-2019 Odsłon: 536
III ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP Wygasa 01-Kwi-2019 Odsłon: 674
Interpelacja nr 29 - przejęcie nieruchomości na działce 354 01-Kwi-2019 Odsłon: 522
Zapytanie cenowe na utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 19-Mar-2019 Odsłon: 723
Budowa zjazdu - ulica Studzianki, miejscowość Chociwel Wygasa 14-Mar-2019 Odsłon: 812
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr geod. 145 obr. Lublino, gm. Chociwel Wygasa 11-Mar-2019 Odsłon: 757
II Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 07-Mar-2019 Odsłon: 674
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 05.03.2019 roku 05-Mar-2019 Odsłon: 731
Interpelacja nr 28 - odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 05-Mar-2019 Odsłon: 540
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa lini kablowej średniego napiecia między Karkowem a Kanią 27-Lut-2019 Odsłon: 623
V sesja z dnia 20 lutego 2019 roku 27-Lut-2019 Odsłon: 683
Interpelacja nr 27 - remont drogi Długie - Plątkowo 27-Lut-2019 Odsłon: 596
Interpelacja nr 26 - funkcjonowanie WiK 27-Lut-2019 Odsłon: 586
Interpelacja nr 25 - poczekalnia na PKP 27-Lut-2019 Odsłon: 612
Interpelacja nr 24 - utworzenie izby muzealnej 27-Lut-2019 Odsłon: 513
Interpelacja nr 23 - remont przepompowni 27-Lut-2019 Odsłon: 539
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 1841
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 1311
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Chociwlu w okregu nr 6 20-Lut-2019 Odsłon: 1310
Wyniki badań wody w miejscowości Sątyrz 20-Lut-2019 Odsłon: 587
Interpelacja nr 22 - zatrudnienie pracownika na Świetlicy Miejskiej w Chociwlu 19-Lut-2019 Odsłon: 723
Interpelacja nr 21 - droga w miejscowości Karkowo 18-Lut-2019 Odsłon: 626
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 14-Lut-2019 Odsłon: 865
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 13-Lut-2019 Odsłon: 1447
Wyniki pomiarów i badań ścieków - stan na 31.01.2019 12-Lut-2019 Odsłon: 742
Decyzja zezwalająca na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy TOITOI 12-Lut-2019 Odsłon: 822
Interpelacja nr 20 - pojemniki na odpady 12-Lut-2019 Odsłon: 607
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 07.02.2019 roku 07-Lut-2019 Odsłon: 670
Interpelacja nr 19 - stan drogi do leśniczówki w Karkowie 01-Lut-2019 Odsłon: 612
Interpelacja nr 18 - stan drogi do Mokrzycy 01-Lut-2019 Odsłon: 524
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wygasa 01-Lut-2019 Odsłon: 2672
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.01.2019 roku 31-Sty-2019 Odsłon: 668
Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Chociwla - rekrutacja do przedszkola i klas I szkoły podstawowej 31-Sty-2019 Odsłon: 811
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wygasa 30-Sty-2019 Odsłon: 1882
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 29-Sty-2019 Odsłon: 1598
Interpelacja nr 17 - oczyszczalnia ścieków w Karkowie 28-Sty-2019 Odsłon: 581
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 757
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 1243
Informacja o jakości wody - ujecie Lublino 25.01.2019 25-Sty-2019 Odsłon: 721
Interpelacja nr 16 - godziny pracy MGOPS 25-Sty-2019 Odsłon: 529
Przetargi na działki z dnia 24.01.2019 roku 24-Sty-2019 Odsłon: 743
Interpelacja nr 15 - droga Chociwel - Wieś 18-Sty-2019 Odsłon: 657
Plan zamówień publicznych na 2019 rok 17-Sty-2019 Odsłon: 980
Interpelacja nr 14 - przycinka drzew przy ul. Kolejowej 17-Sty-2019 Odsłon: 548
Interpelacja nr 13 - przycinka drzew przy DK nr 20 i rozbudowa świetlicy Lublino 17-Sty-2019 Odsłon: 563
IV sesja z dnia 9 stycznia 2019 roku 16-Sty-2019 Odsłon: 740
Interpelacja nr 12 - przystanek ryby 10-Sty-2019 Odsłon: 584
Interpelacja nr 11 - parkowanie policji w remizie OSP 10-Sty-2019 Odsłon: 630
Interpelacja nr 10 - regulaminy na placach zabaw 10-Sty-2019 Odsłon: 503
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku 09-Sty-2019 Odsłon: 770
II Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 07-Sty-2019 Odsłon: 924
Interpelacja nr 9 - dotacja dla szkoły w Radowie 04-Sty-2019 Odsłon: 672
Interpelacja nr 8 - ferma drobiu w Kani 04-Sty-2019 Odsłon: 714
Interpelacja nr 7 - zapytania Radnej Agnieszki Knafel 04-Sty-2019 Odsłon: 734
Zapytania cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 28-Gru-2018 Odsłon: 823
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 28-Gru-2018 Odsłon: 592
III sesja z dnia 19 grudnia 2018 roku 27-Gru-2018 Odsłon: 791
Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie jakości wody w wodociągach Kamienny Most, Długie i Bród 21-Gru-2018 Odsłon: 695
Decyzja zatwierdzająca taryfy opłat za wodę w Gminie Chociwel 20-Gru-2018 Odsłon: 1013
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 997
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14.12.2018 roku 14-Gru-2018 Odsłon: 860
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 846
Budżet - 2019 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 1396
Interpelacja nr 6 - dotycząca niewłaściwego użytkowania gruntów przez mieszkańca Lisowa 12-Gru-2018 Odsłon: 731
Interpelacja nr 5 - dotycząca ustawienia znaków w Lisowie 12-Gru-2018 Odsłon: 731
Interpelacja nr 4 - dotycząca spółki "Wodociągi i Kanalizacja" 12-Gru-2018 Odsłon: 779
Interpelacja nr 3 - dotycząca chodnika przy ul. Dworcowej 12-Gru-2018 Odsłon: 702
Interpelacja nr 2 - dotycząca lip na ul. Wolności 12-Gru-2018 Odsłon: 740
Interpelacja nr 1 - dotycząca gazyfikacji gminy 11-Gru-2018 Odsłon: 909
II sesja z dnia 5 grudnia 2018 roku 11-Gru-2018 Odsłon: 852
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 751
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 798
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2018 Odsłon: 828
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr działki 414/16 05-Gru-2018 Odsłon: 621
Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczu brojlerów w miejscowości Kania; działka 361/52 04-Gru-2018 Odsłon: 892
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 29.11.2018 roku 29-Lis-2018 Odsłon: 626
Oferta PTWzK z dnia 23.11.2018 roku 27-Lis-2018 Odsłon: 699
Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023) 27-Lis-2018 Odsłon: 1550
Wykaz radnych VIII kadencji (2018-2023) 23-Lis-2018 Odsłon: 2865
I sesja z dnia 21 listopada 2018 roku 23-Lis-2018 Odsłon: 858
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 21.11.2018 roku 22-Lis-2018 Odsłon: 831
Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie może być realizowane etapowo) na działce nr 233 obr.6 Karkowo, gmina Chociwel 19-Lis-2018 Odsłon: 844
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu 19-Lis-2018 Odsłon: 837
XLI sesja z dnia 30 października 2018 roku 15-Lis-2018 Odsłon: 730
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe na zakonczenie kadencji 14-Lis-2018 Odsłon: 843
Przetargi na działki z dnia 14.11.2018 roku 14-Lis-2018 Odsłon: 905
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami - wyniki naboru 08-Lis-2018 Odsłon: 1241
II przetarg na przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 07-Lis-2018 Odsłon: 1033
Oferta PZERiI z dnia 5.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 659
Rokowania i przetargi na sprzedaż nieruchomości z dnia 06.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 696
II przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 05-Lis-2018 Odsłon: 1102
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.10.2018 roku 31-Paź-2018 Odsłon: 696
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 29.10.2018 roku 30-Paź-2018 Odsłon: 632
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.10.2018 roku 29-Paź-2018 Odsłon: 696
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Wygasa 24-Paź-2018 Odsłon: 1117
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 16-Paź-2018 Odsłon: 1061
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa świetlicy w Lisowie 12-Paź-2018 Odsłon: 903
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 09.10.2018 roku 09-Paź-2018 Odsłon: 1088
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Robotnicza nr działki 414/16 28-Wrz-2018 Odsłon: 935
XL sesja z dnia 19 września 2018 roku 25-Wrz-2018 Odsłon: 853
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu Wygasa 21-Wrz-2018 Odsłon: 846
Informacja o użyczeniu placu targowego w dniu 22.09.2018 roku 20-Wrz-2018 Odsłon: 1226
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.09.2018 roku 18-Wrz-2018 Odsłon: 781
Ogłoszenie - Inspektor Ochrony Danych Wygasa 11-Wrz-2018 Odsłon: 1144
Oferta PTWzK z dnia 07.09.2018 roku 11-Wrz-2018 Odsłon: 732
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 03-Wrz-2018 Odsłon: 1073
Urząd Stanu Cywilnego 03-Wrz-2018 Odsłon: 1297
Wybory 2018 rok 28-Sie-2018 Odsłon: 35908
Oferta PZERiI z dnia 22.08.2018 roku 23-Sie-2018 Odsłon: 2304
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 900
Przetargi na działki z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 919
XXXIX sesja z dnia 31 lipca 2018 roku 09-Sie-2018 Odsłon: 960
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel ul. Nadjeziorna 20-Lip-2018 Odsłon: 994
XXXVIII sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 796
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 29.06.2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 943
III Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Wygasa 29-Cze-2018 Odsłon: 1082
XXXVII sesja z dnia 22 czerwca 2018 roku 27-Cze-2018 Odsłon: 893
II przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 27-Cze-2018 Odsłon: 1277
Oferta PTWzK z dnia 21.06.2018 roku 25-Cze-2018 Odsłon: 845
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenia majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 1264
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 824
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla inwestycji "Przebudowa budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne" Wygasa 14-Cze-2018 Odsłon: 973
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kołat 12-Cze-2018 Odsłon: 1120
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 11.06.2018 roku 12-Cze-2018 Odsłon: 899
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kamienna 08-Cze-2018 Odsłon: 1121
Przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 05-Cze-2018 Odsłon: 1296
Przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 30-Maj-2018 Odsłon: 1060
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 30-Maj-2018 Odsłon: 1084
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowań dla inwestycji dotyczących budowy sieci energetycznych w Gminie Chociwel 29-Maj-2018 Odsłon: 1023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 28.05.2018 roku 28-Maj-2018 Odsłon: 819
II ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną" Wygasa 28-Maj-2018 Odsłon: 828
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 910
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1359
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1499
Przetargi na działki z dnia 11.05.2018 roku 11-Maj-2018 Odsłon: 772
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 09.05.2018 roku 10-Maj-2018 Odsłon: 853
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok 09-Maj-2018 Odsłon: 909
XXXVI sesja z dnia 27 kwietnia 2018 roku 07-Maj-2018 Odsłon: 869
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 30-Kwi-2018 Odsłon: 1212
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 27-Kwi-2018 Odsłon: 698
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 27-Kwi-2018 Odsłon: 717
Azbest 2018 26-Kwi-2018 Odsłon: 1077
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) - wyniki naboru 26-Kwi-2018 Odsłon: 1207
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 23.04.2018 roku 25-Kwi-2018 Odsłon: 795
XXXV sesja z dnia 16 kwietnia 2018 roku 20-Kwi-2018 Odsłon: 1018
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 17-Kwi-2018 Odsłon: 1016
Oferta PTWzK z dnia 13.04.2018 roku 16-Kwi-2018 Odsłon: 749
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt ,,Międzynarodowy dzień inwalidy". Wygasa 12-Kwi-2018 Odsłon: 823
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,,Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną". Wygasa 11-Kwi-2018 Odsłon: 922
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 10-Kwi-2018 Odsłon: 768
Zapytanie ofertowe na utrzymanie zieleni w gminie Chociwel Wygasa 10-Kwi-2018 Odsłon: 1158
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) Wygasa 09-Kwi-2018 Odsłon: 1340
Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego w ZPO w Chociwlu Wygasa 06-Kwi-2018 Odsłon: 1016
XXXIV sesja z dnia 21 marca 2018 roku 29-Mar-2018 Odsłon: 978
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej - wyniki naboru 19-Mar-2018 Odsłon: 1342
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych 19-Mar-2018 Odsłon: 1086
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 15-Mar-2018 Odsłon: 814
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 14-Mar-2018 Odsłon: 1084
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 13-Mar-2018 Odsłon: 1373
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo 08-Mar-2018 Odsłon: 792
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej miejscowości Długie 05-Mar-2018 Odsłon: 930
XXXIII sesja z dnia 26 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 1110
XXXII sesja z dnia 7 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 1052
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej Wygasa 28-Lut-2018 Odsłon: 1183
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 27-Lut-2018 Odsłon: 920
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 27-Lut-2018 Odsłon: 1119
Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 19-Lut-2018 Odsłon: 1064
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla 16-Lut-2018 Odsłon: 990
Przebudowa ulicy Kamiennej w Chociwlu Wygasa 16-Lut-2018 Odsłon: 1314
XXXI sesja z dnia 31 stycznia 2018 roku 14-Lut-2018 Odsłon: 953
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 13-Lut-2018 Odsłon: 1153
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 12-Lut-2018 Odsłon: 806
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 12-Lut-2018 Odsłon: 723
Ogłoszenie o zamówieniu ,,Przebudowa i remont ulicy Poznańskiej w Chociwlu" Wygasa 02-Lut-2018 Odsłon: 1326
Zarządzenie nr 9/01/2018 Burmistrza Chociwla z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych 01-Lut-2018 Odsłon: 878
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 31-Sty-2018 Odsłon: 1251
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 967
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 1072
Zapytanie ofertowe - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 931
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - III przetarg Wygasa 17-Sty-2018 Odsłon: 1370
Oferty Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 10.01.2018 roku 11-Sty-2018 Odsłon: 805
Kodeks etyki urzędników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 10-Sty-2018 Odsłon: 952
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Chociwel 10-Sty-2018 Odsłon: 1304
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnoości do lokalu mieszkalnego w Chociwlu przy ul Wolności 3 09-Sty-2018 Odsłon: 945
Oferta PZERiI z dnia 08.01.2018 roku 09-Sty-2018 Odsłon: 809
XXX sesja z dnia 28 grudnia 2017 roku 08-Sty-2018 Odsłon: 1378
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach gminnych Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 998
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 1063
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej - wyniki naboru 04-Sty-2018 Odsłon: 1300
Stawki obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 1222
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 1030
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 29-Gru-2017 Odsłon: 944
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 1011
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 910
Budżet - 2018 rok 20-Gru-2017 Odsłon: 1884
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej Wygasa 19-Gru-2017 Odsłon: 1166
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ochronie środowiska 19-Gru-2017 Odsłon: 1209
Przetarg na dowóz dzieci do szkół w 2018 roku Wygasa 14-Gru-2017 Odsłon: 1559
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019r. 13-Gru-2017 Odsłon: 1928
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2017 Odsłon: 976
XXIX sesja z dnia 16 listopada 2017 roku 23-Lis-2017 Odsłon: 1458
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 22-Lis-2017 Odsłon: 1364
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/16 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 976
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel. 20-Lis-2017 Odsłon: 1018
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 942
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 956
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 909
Oferta PTWzK z dnia 16.11.2017 roku 20-Lis-2017 Odsłon: 828
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektra-energetycznymi na działce nr 129/3 obrę 14-Lis-2017 Odsłon: 1199
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Chociwel Wygasa 14-Lis-2017 Odsłon: 1219
Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 14-Lis-2017 Odsłon: 1027
Zakończone konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 10-Lis-2017 Odsłon: 1074
Oferta PZERiI z dnia 03.11.2017 roku 07-Lis-2017 Odsłon: 821
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 07-Lis-2017 Odsłon: 1106
Zawiadomienie Burmistrz Chociwla o planowanej rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 27-Paź-2017 Odsłon: 1186
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 17-Paź-2017 Odsłon: 1229
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 13.10.2017 roku 13-Paź-2017 Odsłon: 1227
Budżet - 2017 rok 13-Paź-2017 Odsłon: 1805
XXVIII sesja z dnia 27 września 2017 roku 03-Paź-2017 Odsłon: 1582
XXVI sesja z dnia 11 września 2017 roku 18-Wrz-2017 Odsłon: 1483
Oferta PTWzK z dnia 04.09.2017 roku 05-Wrz-2017 Odsłon: 775
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 31.08.2017 roku 01-Wrz-2017 Odsłon: 905
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własnoości nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel, oznaczonej nr geodezyjnym 319 01-Wrz-2017 Odsłon: 960
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu 01-Wrz-2017 Odsłon: 1020
Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku 29-Sie-2017 Odsłon: 1237
Rozbudowa i modernizacja fermy chowu bydła zlokalizowanej na działce nr 235/24 i 235/30 w obrębie 6 w miejscowości Karkowo gmina Chociwel 21-Cze-2017 Odsłon: 1515
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - II przetarg 18-Sie-2017 Odsłon: 1911
Przetargi na nieruchomości na ul. Robotniczej i w miejscowości Kania 11-Sie-2017 Odsłon: 1179
Dożywianie dzieci w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu 04-Sie-2017 Odsłon: 2064
Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K 7 przy ulicy H.Dąbrowskiego w Chociwlu zgodnie ze sztuką budowlaną. 31-Lip-2017 Odsłon: 2004
Zarządzenie nr 53/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na rok 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r 28-Lip-2017 Odsłon: 1214
Zarządzenie nr 52/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obywatelskiego Gminy Chociwel 28-Lip-2017 Odsłon: 1325
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 27-Lip-2017 Odsłon: 1597
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 24-Lip-2017 Odsłon: 1856
Odwołanie przetargu na działkę położoną na ul. Nadjeziornej 14-Lip-2017 Odsłon: 1009
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.07.2017 roku 14-Lip-2017 Odsłon: 920
Zarządzenie nr 47/06/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Chociwlu 14-Lip-2017 Odsłon: 1202
Skarbnik gminy 13-Lip-2017 Odsłon: 17288
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 19-06-2017 20-Cze-2017 Odsłon: 810
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bród 20-Cze-2017 Odsłon: 961
I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kołat 14-Cze-2017 Odsłon: 1373
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 14-Cze-2017 Odsłon: 1251
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 02-06-2017 01-Cze-2017 Odsłon: 961
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07-04-2017 10-Kwi-2017 Odsłon: 1015
Drugi przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 30-Mar-2017 Odsłon: 1133
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 22-Mar-2017 Odsłon: 895
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lublino nr działki 143/3 06-Mar-2017 Odsłon: 1013
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 02-03-2017 03-Mar-2017 Odsłon: 984
Informacja o przeprowadzonym dnia 07-02-2017 roku przetargu ustnym nieograniczonym 20-Lut-2017 Odsłon: 1246
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej Lublino 77/1 15-Lut-2017 Odsłon: 935
Przetarg nieograniczony na lokal mieszkalny - Długie 31 24-Sty-2017 Odsłon: 920
Przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 24-Sty-2017 Odsłon: 1257
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23-01-2017 24-Sty-2017 Odsłon: 1131
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/6 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1173
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/13 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1106
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1080
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1162
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1719
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat 04-Sty-2017 Odsłon: 1251
Zmiana danych identyfikacyjnych 09-Lip-2017 Odsłon: 1395
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 09-Lip-2017 Odsłon: 1275
Deklaracja na podatek rolny 09-Lip-2017 Odsłon: 1207
Deklaracja na podatek leśny 09-Lip-2017 Odsłon: 1386
Deklaracja na podatek od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1558
Uchwała nr X/53/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 09-Lip-2017 Odsłon: 1190
Uchwała nr X/52/15 w sprawie opłaty targowej 09-Lip-2017 Odsłon: 1104
Uchwała nr X/51/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1328
Nr XIX/123/16zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1167
Nr XIX/122/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel 09-Lip-2017 Odsłon: 1043
XXV sesja z dnia 20 czerwca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1639
XXIV sesja z dnia 30 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 2107
XXIII sesja z dnia 17 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1437
XXII sesja z dnia 30 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1423
XXI sesja z dnia 1 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1711
III Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie zbycia majątku ruchomego będącego własnością Gminy Chociwel Wygasa 27-Cze-2017 Odsłon: 2212
Strategia rozwoju 27-Cze-2017 Odsłon: 8411
Statut Gminy Chociwel 27-Cze-2017 Odsłon: 20191
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 3107
Wykaz radnych VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 3800
Wykaz referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Chociwlu 27-Cze-2017 Odsłon: 10732
Schemat organizacyjny 27-Cze-2017 Odsłon: 2326
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2402
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 1753
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 1443
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 3225
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2923
Sekretarz Gminy 27-Cze-2017 Odsłon: 51976
Zastępca Burmistrza 27-Cze-2017 Odsłon: 19649
Burmistrz Chociwla 27-Cze-2017 Odsłon: 15423
Dane teleadresowe 27-Cze-2017 Odsłon: 204624

Podkategorie

Począwszy od 05 grudnia 2018 roku sesje Rady Miejskiej w Chociwlu są transmitowane "na żywo" na kanale Gmina Chociwel na serwisie YouTube.


 


 


 


 


 

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do naszych instytucji i jednostek.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.