Tytuł Wytworzony Odsłony
Oferta PTWzK z dnia 04.07.2022 roku 04-Lip-2022 Odsłon: 10
Oferta KGW w Kani z dnia 28.06.2022 roku 28-Cze-2022 Odsłon: 23
II przetarg - modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel 22-Cze-2022 Odsłon: 110
Rozbudowa remizy we wsi Długie - Etap I Wygasa 17-Cze-2022 Odsłon: 117
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu 15-Cze-2022 Odsłon: 175
Adaptacja istniejących obiektów byłego browaru „AMBER” dla potrzeb Zakładu Przetwórstwa Olejów i Tłuszczów Roślinnych w Technologiach Niskotemperaturowych „FeedOil” Sp. z o.o. 13-Cze-2022 Odsłon: 50
Obwieszczenie - ul. Wolności 10-Cze-2022 Odsłon: 415
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r Wygasa 08-Cze-2022 Odsłon: 95
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2021 rok 08-Cze-2022 Odsłon: 78
Zalesienie działki 58/4 obręb Starzyce (powierzchnia 18,8449 ha) 06-Cze-2022 Odsłon: 31
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2021 rok 03-Cze-2022 Odsłon: 59
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2021 rok 01-Cze-2022 Odsłon: 79
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Wygasa 31-Maj-2022 Odsłon: 172
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekt radiokomunikacyjny w Lisowie 30-Maj-2022 Odsłon: 42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 7/2022 30-Maj-2022 Odsłon: 105
Interpelacja nr 8 - odnowienie barierek przy DK20 27-Maj-2022 Odsłon: 31
XLVI sesja z dnia 24 maja 2022 roku 27-Maj-2022 Odsłon: 82
XLV sesja z dnia 14 kwietnia 2022 roku 27-Maj-2022 Odsłon: 57
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 25.05.2022 roku 27-Maj-2022 Odsłon: 65
Oferta Piast Chociwel z dnia 24.05.2022 roku 25-Maj-2022 Odsłon: 55
Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych itp. Wygasa 23-Maj-2022 Odsłon: 72
Petycja nr 3/2022 - w remontu drogi przy ul. Zwycięzców 17-Maj-2022 Odsłon: 54
Remont cząstkowy drogi gminnej od ul. Rynkowej w Chociwlu Wygasa 17-Maj-2022 Odsłon: 129
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023r. Wygasa 17-Maj-2022 Odsłon: 127
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2021 rok 16-Maj-2022 Odsłon: 112
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 6/2022 13-Maj-2022 Odsłon: 75
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 maja 2022 roku - konkurs na placówki wsparcia dziennego w miejscowościach: Chociwel, Długie oraz Kania w Gminie Chociwel w 2022 roku w formie pracy podwórkowej 13-Maj-2022 Odsłon: 71
Oferta Szczecińskiego Towarzystwa Kultury z dnia 09.05.2022 roku 09-Maj-2022 Odsłon: 56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę ul. Wolności 09-Maj-2022 Odsłon: 107
Wykaz nieruchomości do zbycia nr 5/2022 05-Maj-2022 Odsłon: 109
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 02-05-2022 05-Maj-2022 Odsłon: 68
Oferta koła nr 6 ,,Okoń'' w Chociwlu z dnia 2 maja 2022 roku 04-Maj-2022 Odsłon: 73
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok 29-Kwi-2022 Odsłon: 65
Oferta TKKF "Przełaj" w Chociwlu 27-Kwi-2022 Odsłon: 65
Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel Wygasa 27-Kwi-2022 Odsłon: 586
Ogłoszenie nr 1/2022 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 26-Kwi-2022 Odsłon: 271
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel Wygasa 26-Kwi-2022 Odsłon: 225
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 71, obręb Starzyce, gmina Chociwel 26-Kwi-2022 Odsłon: 117
Oferta PTWzK z dnia 19.04.2022 roku 21-Kwi-2022 Odsłon: 84
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 227/2 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel 21-Kwi-2022 Odsłon: 69
Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej w miejscowości Długie 20-Kwi-2022 Odsłon: 68
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa obiektu radiokomunikacyjnego (obręb Lisowo) 20-Kwi-2022 Odsłon: 71
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2022 roku Wygasa 07-Kwi-2022 Odsłon: 144
XLIV sesja z dnia 30 marca 2022 roku 06-Kwi-2022 Odsłon: 98
Petycja nr 2/2022 - w sprawie zmian programu ochrony powietrza 05-Kwi-2022 Odsłon: 44
Petycja nr 1/2022 - w sprawie zmian programu ochrony powietrza 05-Kwi-2022 Odsłon: 38
Ogłoszenie nr 1/2022 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 01-Kwi-2022 Odsłon: 315
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu Wygasa 01-Kwi-2022 Odsłon: 419
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1432,1433,1434 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel 31-Mar-2022 Odsłon: 81
Interpelacja nr 7 - remont ulicy Zwycięzców 31-Mar-2022 Odsłon: 69
Interpelacja nr 6 - piłkochwyty na boisku w miejscowości Długie 31-Mar-2022 Odsłon: 49
Oferta PZERiI z dnia 29.03.2022 roku 31-Mar-2022 Odsłon: 69
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej (obręb Starzyce) 31-Mar-2022 Odsłon: 57
II zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel" Wygasa 30-Mar-2022 Odsłon: 155
Sprawozdanie z petycji za 2021 rok 18-Mar-2022 Odsłon: 53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci energetycznej (obręb Starzyce) 17-Mar-2022 Odsłon: 81
Petycja nr 10/2021 - droga Lublino 11-Mar-2022 Odsłon: 46
Informacja o wycofaniu działki 327/1 ze sprzedaży 10-Mar-2022 Odsłon: 179
XLIII sesja z dnia 1 marca 2022 roku 10-Mar-2022 Odsłon: 171
Interpelacja nr 5 - montaż lustra drogowego w miejscowości Długie 10-Mar-2022 Odsłon: 58
Interpelacja nr 4 - uszkodzony hydrant w miejscowości Długie 10-Mar-2022 Odsłon: 124
Interpelacja nr 3 - zieleń drzewiasta na cmentarzu w miejscowości Długie 10-Mar-2022 Odsłon: 113
Interpelacja nr 2 - zniszczony fragment drogi w miejscowości Dlugie 10-Mar-2022 Odsłon: 114
Interpelacja nr 1 - remont zniszczongo ogrodzenia cmentarza w Długiem 10-Mar-2022 Odsłon: 59
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wparcia dziennego w formie podwórkowej w miejscowości Chociwel i Długie 10-Mar-2022 Odsłon: 105
Petycja nr 9/2021 - przebudowa ulicy Wolności 10-Mar-2022 Odsłon: 54
Petycja nr 8/2021 - montaż lamp w miejscowosci Kamienny Most 10-Mar-2022 Odsłon: 48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 4/2022 08-Mar-2022 Odsłon: 145
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w r. 2022 22-Lut-2022 Odsłon: 106
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 21-Lut-2022 Odsłon: 156
Oferta KGW w Kani z dnia 15.02.2022 roku 21-Lut-2022 Odsłon: 108
Zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel" Wygasa 15-Lut-2022 Odsłon: 223
II zapytanie ofertowe - Świadczenie usług kominiarskich Wygasa 10-Lut-2022 Odsłon: 128
Zapytanie ofertowe - instruktor muzyki Wygasa 09-Lut-2022 Odsłon: 175
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 2/2022 09-Lut-2022 Odsłon: 411
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 3/2022 07-Lut-2022 Odsłon: 126
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa obiektu radiokomunikacyjnego w Wieleniu Pomorskim 07-Lut-2022 Odsłon: 116
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług kominiarskich Wygasa 31-Sty-2022 Odsłon: 128
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej (obręb Karkowo) 28-Sty-2022 Odsłon: 116
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 27-Sty-2022 Odsłon: 214
Oferta PZERiI z dnia 24.01.2022 roku 24-Sty-2022 Odsłon: 119
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług audytu wewnętrznego Wygasa 24-Sty-2022 Odsłon: 222
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid.287/1 obręb Bród, Gmina Chociwel 20-Sty-2022 Odsłon: 133
Budżet - 2022 rok 14-Sty-2022 Odsłon: 301
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie "Budowa śiwtlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo" Wygasa 13-Sty-2022 Odsłon: 220
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2022 roku na bazie obiektów sportowych w Chociwlu i w Lisowie 12-Sty-2022 Odsłon: 152
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci energetycznej (obręb Karkowo) 12-Sty-2022 Odsłon: 172
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2022 roku 10-Sty-2022 Odsłon: 208
II Przetarg - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Chociwlu, działka nr 396, 397 obręb nr 2 miasta Chociwel Wygasa 10-Sty-2022 Odsłon: 756
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku na cmentarzach Wygasa 07-Sty-2022 Odsłon: 175
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy nr 1/2022 05-Sty-2022 Odsłon: 208
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 04-Sty-2022 Odsłon: 136
Informacja Burmistrza Chociwla o zakończonym postępowaniu 04-Sty-2022 Odsłon: 168
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania 04-Sty-2022 Odsłon: 117
XLII sesja z dnia 28 grudnia 2021 roku 04-Sty-2022 Odsłon: 438
Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2022 roku 31-Gru-2021 Odsłon: 230
Zakończenie postępownia - budowa sieci wodociągowej na działce nr 141 28-Gru-2021 Odsłon: 114
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42MW na działkach nr ewid. 536, 534 obr. Długie 28-Gru-2021 Odsłon: 115
Zapytanie ofertowe nr II - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej Wygasa 22-Gru-2021 Odsłon: 169
Stawki obowiązujące w 2022 roku 21-Gru-2021 Odsłon: 329
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2022 roku 21-Gru-2021 Odsłon: 221
Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi Wygasa 20-Gru-2021 Odsłon: 354
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Wygasa 17-Gru-2021 Odsłon: 423
Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karkowie z dnia 15.12.2021 roku 16-Gru-2021 Odsłon: 138
Wszczęcie postępownia - budowa sieci wodociągowej na działce nr 141 16-Gru-2021 Odsłon: 131
Zakończenie postępownia - rozbudowa remizy w miejscowości Długie 16-Gru-2021 Odsłon: 119
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 129/3 obr. Starzyce gm.Chociwel 16-Gru-2021 Odsłon: 128
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wygasa 15-Gru-2021 Odsłon: 145
Zapytanie ofertowe - wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła Wygasa 09-Gru-2021 Odsłon: 194
XLI sesja z dnia 06 grudnia 2021 roku 09-Gru-2021 Odsłon: 262
Zawiadomienie o zakończeniu postępownia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Oświno 07-Gru-2021 Odsłon: 129
Wszczęcie postępownia - rozbudowa remizy w miejscowości Długie 07-Gru-2021 Odsłon: 116
Wszczęcie postępownia - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW 07-Gru-2021 Odsłon: 120
Oferta PTWzK z dnia 02.12.2021 roku 02-Gru-2021 Odsłon: 136
Wszczęcie postępownia - budowa obiektu radiokomunikacyjnego 29-Lis-2021 Odsłon: 124
Wszczęcie postępownia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Oświno 29-Lis-2021 Odsłon: 235
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo - II przetarg Wygasa 26-Lis-2021 Odsłon: 336
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego - ul. Wolności 26-Lis-2021 Odsłon: 187
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji IODO Wygasa 25-Lis-2021 Odsłon: 261
XL sesja z dnia 19 listopada 2021 roku 24-Lis-2021 Odsłon: 236
Interpelacja nr 39 - projekt przebudowy ul. Nadjeziornej 24-Lis-2021 Odsłon: 136
Interpelacja nr 39 - projekt przebudowy ul. Wodnej 24-Lis-2021 Odsłon: 123
Interpelacja nr 38 - ogrodzenie boiska w Chociwlu 24-Lis-2021 Odsłon: 117
Oferta PZERiI z dnia 17.11.2021 roku 18-Lis-2021 Odsłon: 146
Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu - wyniki naboru 18-Lis-2021 Odsłon: 555
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 16-11-2021 16-Lis-2021 Odsłon: 143
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 35 MW - Długie 538/2 15-Lis-2021 Odsłon: 161
Zapytanie ofertowe - sprawowanie profilaktycznej opieki lekarskiej Wygasa 15-Lis-2021 Odsłon: 167
Zapytanie ofertowe - budowa altany przy hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu Wygasa 09-Lis-2021 Odsłon: 215
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo Wygasa 08-Lis-2021 Odsłon: 470
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 14/2021 04-Lis-2021 Odsłon: 244
Interpelacja nr 37 - interwencja w sprawie mycia aut nad jeziorem 04-Lis-2021 Odsłon: 132
Interpelacja nr 36 - zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Wodnej 04-Lis-2021 Odsłon: 133
Interpelacja nr 35 - zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Wolności 04-Lis-2021 Odsłon: 137
Interpelacja nr 34 - postawienie lampy przy ul. Spacerowej 04-Lis-2021 Odsłon: 131
XXXIX sesja z dnia 28 października 2021 roku 04-Lis-2021 Odsłon: 207
Informacja o uzyskanym dofinasowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest 04-Lis-2021 Odsłon: 159
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Chociwlu, działka nr 396, 397 obręb nr 2 miasta Chociwel Wygasa 04-Lis-2021 Odsłon: 1379
Rozbudowa hali produkcyjnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 242, 243, obręb 2 w miejscowości Chociwel, gmina Chociwel 29-Paź-2021 Odsłon: 169
Obwieszczenie o podziale dz. 443 na wniosek GDDKiA 27-Paź-2021 Odsłon: 164
Obwieszczenie o podziale dz. 415 na wniosek GDDKiA 27-Paź-2021 Odsłon: 194
Obwieszczenie o podziale dz. 414 na wniosek GDDKiA 27-Paź-2021 Odsłon: 186
Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku w miejscowości Bród Wygasa 22-Paź-2021 Odsłon: 253
Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu Wygasa 18-Paź-2021 Odsłon: 712
III przetarg na świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel do ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 11-Paź-2021 Odsłon: 393
2 zapytanie ofertowe - przebudowa chodnika w Chociwlu na działce 236/10 Wygasa 11-Paź-2021 Odsłon: 221
Zapytanie ofertowe nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową Wygasa 07-Paź-2021 Odsłon: 304
Zapytanie ofertowe nr 2 - remont drogi gminnej przy ul. Dworskiej w Chociwlu Wygasa 07-Paź-2021 Odsłon: 217
Zapytanie ofertowe - wycinka drzew Wygasa 05-Paź-2021 Odsłon: 300
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 04.10.2021 04-Paź-2021 Odsłon: 202
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 13/2021 01-Paź-2021 Odsłon: 247
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Starzyce, gmina Chociwel, na działkach nr: 92/1, 92/2, 92/3 obręb Starzyce 28-Wrz-2021 Odsłon: 193
XXXVIII sesja z dnia 23 września 2021 roku 28-Wrz-2021 Odsłon: 234
Zapytanie ofertowe nr 2 - rozbiórka budynku, działka nr 17 Wygasa 24-Wrz-2021 Odsłon: 232
Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 13 września 2021 roku 16-Wrz-2021 Odsłon: 232
Oferta PZERiI z dnia 15.09.2021 roku 15-Wrz-2021 Odsłon: 185
II przetarg na świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel do ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 15-Wrz-2021 Odsłon: 408
XXXVII sesja z dnia 7 września 2021 roku 14-Wrz-2021 Odsłon: 248
Zapytanie ofertowe - przebudowa chodnika w Chociwlu na działce 236/10 Wygasa 14-Wrz-2021 Odsłon: 244
Oferta PTWzK z dnia 13.09.2021 roku 13-Wrz-2021 Odsłon: 205
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi wewnętrzej do miejscowości Lublino Wygasa 09-Wrz-2021 Odsłon: 342
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 42 MW na działkach o nr ewid. 109, 121/4 obręb: Lisowo, gmina Chociwel 09-Wrz-2021 Odsłon: 198
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową Wygasa 07-Wrz-2021 Odsłon: 346
Zapytanie ofertowe - rozbiórka budynku, działka nr 17 Wygasa 06-Wrz-2021 Odsłon: 301
Szacowanie wartości zamówienia - Nadzór Inwestorski nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni śwcieków w Chociwlu Wygasa 03-Wrz-2021 Odsłon: 220
Zawiadomienie o zakonczeniu postępowania - przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu 03-Wrz-2021 Odsłon: 219
Zapytanie ofertowe - remont drogi hminnej przy ul. Dworskiej w Chociwlu Wygasa 03-Wrz-2021 Odsłon: 232
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462 03-Wrz-2021 Odsłon: 349
XXXVI sesja z dnia 27 sierpnia 2021 roku 31-Sie-2021 Odsłon: 293
Interpelacja nr 33 - utworzenie przystanku dla dzieci dojeżdżających do ZPO z "sybiru" 31-Sie-2021 Odsłon: 169
Interpelacja nr 32 - zabezpieczenie środków na utworzenie zespołu ludowego 31-Sie-2021 Odsłon: 144
Interpelacja nr 31 - dofinansowanie prac konserwatorskich z budżetu gminy 31-Sie-2021 Odsłon: 206
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu 27-Sie-2021 Odsłon: 259
Świadczenie usług przewozu i opieki nad dziećmi z terenu Gminy Chociwel ZPO w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Radowie Wielkim Wygasa 17-Sie-2021 Odsłon: 425
Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utworzenia KLUBU SENIOR+ Wygasa 13-Sie-2021 Odsłon: 293
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 12/2021 13-Sie-2021 Odsłon: 519
Petycja nr 7/2021 - przejęcie przez gminę Chociwel byłych dróg powiatowych 12-Sie-2021 Odsłon: 204
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 11/2021 11-Sie-2021 Odsłon: 280
Informacja o jakości wody - Kamienny Most 04.08.2021 06-Sie-2021 Odsłon: 234
Informacja o jakości wody - Lisowo 04.08.2021 06-Sie-2021 Odsłon: 206
Uchwała nr 3/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo 03-Sie-2021 Odsłon: 259
XXXV sesja z dnia 29 lipca 2021 roku 30-Lip-2021 Odsłon: 278
Interpelacja nr 30 - chodnik przy ul. Granicznej 30-Lip-2021 Odsłon: 183
Interpelacja nr 29 - gazyfikacja gminy 30-Lip-2021 Odsłon: 215
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kania 29-Lip-2021 Odsłon: 246
Oferta OSP we wsi Długie z dnia 28.07.2021 roku 28-Lip-2021 Odsłon: 238
II przetarg - Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 28-Lip-2021 Odsłon: 281
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej Wygasa 27-Lip-2021 Odsłon: 617
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 26.07.2021 roku 27-Lip-2021 Odsłon: 220
Informacja o jakości wody - Wieleń Pomorski 13.07.2021 20-Lip-2021 Odsłon: 197
Informacja o jakości wody - Krzywiec 13.07.2021 20-Lip-2021 Odsłon: 191
Oferta PTWzK z dnia 16.07.2021 roku 16-Lip-2021 Odsłon: 195
Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Rady Miejskiej w Chociwlu Wygasa 15-Lip-2021 Odsłon: 560
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 09.07.2021 roku 09-Lip-2021 Odsłon: 238
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji elektroenergetycznej (obręb Karkowo i Chociwel) 09-Lip-2021 Odsłon: 210
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 07.07.2021 roku 09-Lip-2021 Odsłon: 226
Zapytanie oferowe na "Przygotowanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu" Wygasa 09-Lip-2021 Odsłon: 301
Petycja nr 6/2021 - przyjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Oświno 07-Lip-2021 Odsłon: 162
Petycja nr 5/2021 - utworzenie pomnika przyrody na ul. Wolności 07-Lip-2021 Odsłon: 188
Sprawozdanie z petycji za 2020 rok 07-Lip-2021 Odsłon: 154
Informacja o jakości wody - Kamienny Most 23.06.2021 05-Lip-2021 Odsłon: 222
XXXIV sesja z dnia 28 czerwca 2021 roku 02-Lip-2021 Odsłon: 349
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania - budowa świetlicy w miejscowości Bród 30-Cze-2021 Odsłon: 274
Sprzedaż wraz z montażem na rzecz Zamawiającego ulicznych lamp solarnych Wygasa 29-Cze-2021 Odsłon: 423
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji elektroenergetycznej (obręb Karkowo i Chociwel) 29-Cze-2021 Odsłon: 229
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Pogodnej w Chociwlu" Wygasa 23-Cze-2021 Odsłon: 408
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa świetlicy w miejscowości Bród 17-Cze-2021 Odsłon: 216
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 10/2021 16-Cze-2021 Odsłon: 294
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji transformatorowych (obręb Starzyce i Kamienny Most) 15-Cze-2021 Odsłon: 243
Oferta PZERiI z dnia 09.06.2021 roku 15-Cze-2021 Odsłon: 248
II zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji" Wygasa 11-Cze-2021 Odsłon: 314
Rejestr instytucji kultury 10-Cze-2021 Odsłon: 1592
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok 10-Cze-2021 Odsłon: 413
Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu Wygasa 09-Cze-2021 Odsłon: 337
Oferta PTWzK z dnia 07.06.2021 roku 09-Cze-2021 Odsłon: 225
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok 07-Cze-2021 Odsłon: 395
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Studzianki nr działki 361 07-Cze-2021 Odsłon: 385
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Spacerowa nr działki 462 07-Cze-2021 Odsłon: 389
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chociwel, ul. Piaskowa, nr działki 29 07-Cze-2021 Odsłon: 304
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kania nr działki 345/6 07-Cze-2021 Odsłon: 242
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 436
XXXIII sesja z dnia 26 maja 2021 roku 02-Cze-2021 Odsłon: 394
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 441
Informacja o jakości wody - Chociwel 17.05.2021 28-Maj-2021 Odsłon: 251
Interpelacja nr 28 - pokrycie studzienek odpływowych w miejscowości Długie 28-Maj-2021 Odsłon: 174
Interpelacja nr 27 - ustawienie znaku w miejscowości Długie 28-Maj-2021 Odsłon: 162
Interpelacja nr 26 - dokumenty dotyczące mieszkania przy ulicy Zwycięzców 28-Maj-2021 Odsłon: 190
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 11/11 w obrębie Mokrzyca, gmina Chociwel 25-Maj-2021 Odsłon: 320
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2020 rok 21-Maj-2021 Odsłon: 337
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 20.05.2021 roku 20-Maj-2021 Odsłon: 236
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transformatorowych (obręb Starzyce i Kamienny Most) 14-Maj-2021 Odsłon: 265
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu nr 9/2021 11-Maj-2021 Odsłon: 294
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/2021 05-Maj-2021 Odsłon: 256
Informacja o wynikach przetargu - działka 462 05-Maj-2021 Odsłon: 340
Ogłoszenie o lokalu przeznaczonym do remontu 30-Kwi-2021 Odsłon: 257
XXXII sesja z dnia 28 kwietnia 2021 roku 30-Kwi-2021 Odsłon: 382
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Woświn w miejscowości Oświno (Gmina Chociwel) 29-Kwi-2021 Odsłon: 411
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wparcia dziennego w formie podwórkowej w miejscowości Długie 29-Kwi-2021 Odsłon: 328
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa podziemnych lini kablowych (obręb Bród) 28-Kwi-2021 Odsłon: 267
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 7/2021 28-Kwi-2021 Odsłon: 299
Oferta KGW w Kani z dnia 20.04.2021 roku 21-Kwi-2021 Odsłon: 289
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2021 roku Wygasa 19-Kwi-2021 Odsłon: 363
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2021 19-Kwi-2021 Odsłon: 386
Interpelacja nr 25 - wprowadzenie rejestru zawartych umów do BIP 15-Kwi-2021 Odsłon: 252
Interpelacja nr 24 - wyjaśnienie sfinansowania wymiany grzejników na świetlicy w Karkowie ze środkó funduszu sołeckiego 15-Kwi-2021 Odsłon: 221
Interpelacja nr 23 - zakup tablic ogłoszeniowych do umieszczenia w miejscowościach: Karkowo, Mokrzyca, Chociwel-Wieś 15-Kwi-2021 Odsłon: 179
Interpelacja nr 22 - zakup tablicy ogłoszeniowej na cmentarz w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 203
Interpelacja nr 21 - zakup narządzi na cmentarz w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 176
Interpelacja nr 20 - uprzątnięcie starego ogrodzenia na cmentarzu w Karkowie 15-Kwi-2021 Odsłon: 201
Petycja nr 4/2021 - podwórko nivea 2021 15-Kwi-2021 Odsłon: 225
XXXI sesja z dnia 13 kwietnia 2021 roku 15-Kwi-2021 Odsłon: 318
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa podziemnych lini kablowych (obręb Bród) 15-Kwi-2021 Odsłon: 248
Petycja nr 3/2021 - Lider usług publicznych 07-Kwi-2021 Odsłon: 229
XXX sesja z dnia 31 marca 2021 roku 07-Kwi-2021 Odsłon: 292
Informacja o jakości wody - cała gmina 25.03.2021 07-Kwi-2021 Odsłon: 255
Interpelacja nr 19 - ustawienie znaku na drodze do Lutkowa 02-Kwi-2021 Odsłon: 208
Interpelacja nr 18 - podcięcie drzewa w miejscowości Długie 02-Kwi-2021 Odsłon: 184
Interpelacja nr 17 - udostępnienie informacji o pobieranych dodatkach byłego Zastępcy Burmistrza 02-Kwi-2021 Odsłon: 204
Interpelacja nr 16 - zakup stojaków na narzędzia na cmentarz 02-Kwi-2021 Odsłon: 198
Interpelacja nr 15 - przekazanie prośby radnych o publikację oświadczeń w informatorze gminnym 02-Kwi-2021 Odsłon: 176
Interpelacja nr 14 - dukumentacja poniesionych wydatków na zespoły: Piast Chociwel i Płomień Lisowo 02-Kwi-2021 Odsłon: 195
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 462 02-Kwi-2021 Odsłon: 434
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego na działce 220/16 w m. Karkowo gm. Chociwel Wygasa 31-Mar-2021 Odsłon: 464
Wykaz lokali 31-Mar-2021 Odsłon: 390
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu - rozstrzygnięcie 26-Mar-2021 Odsłon: 755
Petycja nr 2/2021 - petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego 25-Mar-2021 Odsłon: 284
Oferta KGW w Karkowie za dnia 12.03.2021 roku 16-Mar-2021 Odsłon: 281
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 12.03.2021 roku 16-Mar-2021 Odsłon: 318
XXIX sesja z dnia 10 marca 2021 roku 15-Mar-2021 Odsłon: 399
Interpelacja nr 13 - oznaczenie nazw ulic 09-Mar-2021 Odsłon: 215
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Tucze 09-Mar-2021 Odsłon: 487
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 18 kWp na dachu świetlicy wiejskiej w Karkowie dz.nr geodezyjny 17/9 obręb Karkowo, gm. Chociwel Wygasa 08-Mar-2021 Odsłon: 555
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/21 08-Mar-2021 Odsłon: 327
Zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie Wygasa 02-Mar-2021 Odsłon: 361
XXVIII sesja z dnia 23 lutego 2021 roku 02-Mar-2021 Odsłon: 411
Informacja o jakości wody - Bród 24.02.2021 01-Mar-2021 Odsłon: 296
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ew.: 423/1; 423/2; 440/1; 440/2 oraz 424 obręb Dobropole, gm. Dobra 26-Lut-2021 Odsłon: 393
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji" Wygasa 26-Lut-2021 Odsłon: 421
Zapytanie nr 3/2021 - likwidacja pomnika poległych 25-Lut-2021 Odsłon: 228
Interpelacja nr 12 - naprawa studzienki kanlizacyjnej przy światłach obok szkoły 25-Lut-2021 Odsłon: 190
Interpelacja nr 11 - remont drogi Chociwel-Wieś 25-Lut-2021 Odsłon: 192
Interpelacja nr 10 - w sprawie wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza 25-Lut-2021 Odsłon: 231
Interpelacja nr 9 - utworzenie stanowiska tylko do pozyskiwania środków zewnętrznych 25-Lut-2021 Odsłon: 214
Interpelacja nr 8 - utworzenie żlobka w Chociwlu 25-Lut-2021 Odsłon: 220
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 19-Lut-2021 Odsłon: 339
Petycja nr 1/2021 - przeciwko szczepieniom na COVID 19 10-Lut-2021 Odsłon: 242
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPO w Chociwlu Wygasa 09-Lut-2021 Odsłon: 809
Budownictwo 09-Lut-2021 Odsłon: 646
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia nr 4/2021 08-Lut-2021 Odsłon: 296
Plan zamówień publicznych na 2021 rok 04-Lut-2021 Odsłon: 615
Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2021 roku 04-Lut-2021 Odsłon: 347
XXVII sesja z dnia 26 stycznia 2021 roku 29-Sty-2021 Odsłon: 343
Zapytanie nr 2/2021 - przejmowanie dróg powiatowych przez gminę 28-Sty-2021 Odsłon: 226
Zapytanie nr 1/2021 - realizacja projektu przez stowarzyszenie "Forum Chociwelskie" 28-Sty-2021 Odsłon: 361
Interpelacja nr 7 - przystąpienie do programu "Wzorcowa rewitalizacja" 28-Sty-2021 Odsłon: 215
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych 28-Sty-2021 Odsłon: 365
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy administracyjnej - (nabór zakończony) Wygasa 28-Sty-2021 Odsłon: 1084
Wykaz nieruchomości do sprzedaży nr 3/2021 25-Sty-2021 Odsłon: 462
Interpelacja nr 6 - projekty zrealizowane przez kierownika hali 18-Sty-2021 Odsłon: 226
Interpelacja nr 5 - montaż lamp w Karkowie 18-Sty-2021 Odsłon: 203
Interpelacja nr 4 - montaż progów zwalniających w Karkowie 18-Sty-2021 Odsłon: 180
Interpelacja nr 3 - remont drogi z Karkowa do Mokrzycy 18-Sty-2021 Odsłon: 222
Interpelacja nr 2 - montaż lampy solarnej przy parkingu obok jeziora 18-Sty-2021 Odsłon: 208
Burmistrz Chociwla ogłasza konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2021 roku 14-Sty-2021 Odsłon: 312
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2021 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 14-Sty-2021 Odsłon: 351
Informacja o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w r. 2021 14-Sty-2021 Odsłon: 298
Interpelacja nr 1 - podcięcie dębu w Starzycach 14-Sty-2021 Odsłon: 202
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej Chociwel i Karkowo 14-Sty-2021 Odsłon: 317
XXVI sesja z dnia 04 stycznia 2021 roku 11-Sty-2021 Odsłon: 357
Wykaz nieruchomości do użyczenia nr 2/2021 07-Sty-2021 Odsłon: 349
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 1/2021 07-Sty-2021 Odsłon: 392
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022 Wygasa 31-Gru-2020 Odsłon: 464
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" - zapytanie ofertowe nr 2 Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 559
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 425
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 30-Gru-2020 Odsłon: 412
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci energetycznej Chociwel i Karkowo 30-Gru-2020 Odsłon: 340
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2021 roku 30-Gru-2020 Odsłon: 508
Stawki obowiązujące w 2021 roku 30-Gru-2020 Odsłon: 772
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 22 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 109 obręb Lisowo, gmina Chociwel 29-Gru-2020 Odsłon: 432
Zapytanie nr 1/2020 - pozyskiwanie środków unijnych 29-Gru-2020 Odsłon: 235
XXV sesja z dnia 22 grudnia 2020 roku 24-Gru-2020 Odsłon: 504
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kamienny Most, dz. nr 18, Gmina Chociwel Wygasa 22-Gru-2020 Odsłon: 579
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Starzyce, dz. nr 121,110, Gmina Chociwel Wygasa 21-Gru-2020 Odsłon: 587
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kania, dz. nr 361/21, Gmina Chociwel Wygasa 21-Gru-2020 Odsłon: 641
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024" w r. 2021 17-Gru-2020 Odsłon: 358
Petycja nr 5/2020 - podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności za powikłania poszczepienne 17-Gru-2020 Odsłon: 265
Budżet - 2021 rok 17-Gru-2020 Odsłon: 607
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel do 31.12.2022 Wygasa 15-Gru-2020 Odsłon: 648
XXIV sesja z dnia 07 grudnia 2020 roku 10-Gru-2020 Odsłon: 452
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Wygasa 10-Gru-2020 Odsłon: 958
Dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych Wygasa 07-Gru-2020 Odsłon: 563
Przetarg na świadczenie usług w zakresia odbioru i transportu odpadów komunalnych Wygasa 07-Gru-2020 Odsłon: 504
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" Wygasa 04-Gru-2020 Odsłon: 495
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 02.12.2020 roku 04-Gru-2020 Odsłon: 351
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok 04-Gru-2020 Odsłon: 411
Informacja Wód Polskich - wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 03-Gru-2020 Odsłon: 404
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 11/2020 01-Gru-2020 Odsłon: 353
Przetarg na ubezpieczenie mienia Gminy Wygasa 30-Lis-2020 Odsłon: 668
Informacja Wód Polskich - legalizacja urządzenia wodnego w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 355
Interpelacja nr 35 - przeglądy placów zabaw 26-Lis-2020 Odsłon: 311
Interpelacja nr 34 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Karkowie 26-Lis-2020 Odsłon: 282
Interpelacja nr 33 - remont drogi przy blokach w Karkowie (nr 40-42) 26-Lis-2020 Odsłon: 278
Interpelacja nr 32 - doświetlenie ulicy Kołat 26-Lis-2020 Odsłon: 247
Interpelacja nr 31 - remont drogi przy ulicy Polnej 26-Lis-2020 Odsłon: 272
Interpelacja nr 30 - utwardzenie placu przy garażach na ulicy Zwycięzców 26-Lis-2020 Odsłon: 281
XXIII sesja z dnia 13 listopada 2020 roku 23-Lis-2020 Odsłon: 490
XXII sesja z dnia 27 października 2020 roku 04-Lis-2020 Odsłon: 438
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 293/2, 209/3 i 209/4 w obrębie Karkowo w miejscowości Karkowo w gminie Chociwel. 03-Lis-2020 Odsłon: 381
XXI sesja z dnia 27 października 2020 roku 30-Paź-2020 Odsłon: 402
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 28-Paź-2020 Odsłon: 360
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 4 Wygasa 21-Paź-2020 Odsłon: 402
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 465 19-Paź-2020 Odsłon: 506
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 464 19-Paź-2020 Odsłon: 463
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 463 19-Paź-2020 Odsłon: 388
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej nr działki 462 19-Paź-2020 Odsłon: 451
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności 179/8 19-Paź-2020 Odsłon: 323
XX sesja z dnia 15 października 2020 roku 16-Paź-2020 Odsłon: 429
Szacowania wartości zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: " Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji Wygasa 13-Paź-2020 Odsłon: 757
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.09.2020 roku 30-Wrz-2020 Odsłon: 420
Informacja o jakości wody - Starzyce 21.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 443
Informacja o jakości wody - Lisowo 18.09.2020 25-Wrz-2020 Odsłon: 479
Oferta PTWzK z dnia 23.09.2020 roku 25-Wrz-2020 Odsłon: 402
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Chociwel - VI etap Wygasa 22-Wrz-2020 Odsłon: 436
Informacja o jakości wody - Długie 14.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 357
Informacja o jakości wody - Chociwel 11.09.2020 22-Wrz-2020 Odsłon: 358
Oferta PZERiI z dnia 15.09.2020 16-Wrz-2020 Odsłon: 392
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 10.09.2020 10-Wrz-2020 Odsłon: 410
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 03-Wrz-2020 Odsłon: 501
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 03-Wrz-2020 Odsłon: 484
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2020 03-Wrz-2020 Odsłon: 590
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 02.09.2020 02-Wrz-2020 Odsłon: 377
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno" 01-Wrz-2020 Odsłon: 473
XIX sesja z dnia 21 sierpnia 2020 roku 28-Sie-2020 Odsłon: 615
Interpelacja nr 29 - projekt budowlany na przebudowę ul. Wolności 26-Sie-2020 Odsłon: 312
Interpelacja nr 28 - wypłata dodatku dla nauczycieli 26-Sie-2020 Odsłon: 358
Interpelacja nr 27 - remont ulicy Polnej 26-Sie-2020 Odsłon: 300
Interpelacja nr 26 - doposazenie placu zabaw przy PKP 26-Sie-2020 Odsłon: 289
Petycja nr 4/2020 - bus w Bobrownikach 25-Sie-2020 Odsłon: 288
Petycja nr 3/2020 - środki do dezynfekcji 25-Sie-2020 Odsłon: 302
Budowa farmy fotowoltaicznej Bród na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 322 obręb Bród, gmina Chociwel 25-Sie-2020 Odsłon: 596
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 87 i 101/2 w obrębie Bobrowniki, gmina Chociwel 13-Sie-2020 Odsłon: 550
Oferta Stowarzyszenia "Most ku Przyszłości" z dnia 06.08.2020 07-Sie-2020 Odsłon: 441
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 9/2020 06-Sie-2020 Odsłon: 574
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2019 rok 04-Sie-2020 Odsłon: 660
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 24.07.2020 roku 27-Lip-2020 Odsłon: 424
Informacja o jakości wody - Lisowo 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 458
Informacja o jakości wody - Chociwel 20.07.2020 27-Lip-2020 Odsłon: 402
Otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020-2024 w roku 2020 Wygasa 24-Lip-2020 Odsłon: 491
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki - wyniki naboru 22-Lip-2020 Odsłon: 1157
XVIII sesja z dnia 20 lipca 2020 roku 22-Lip-2020 Odsłon: 460
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe nr 2 Wygasa 20-Lip-2020 Odsłon: 513
Ogłoszenie Nr 1/2020- nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg i energetyki Wygasa 09-Lip-2020 Odsłon: 1086
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2019 rok 07-Lip-2020 Odsłon: 623
Interpelacja nr 25 - utwardzenie dojazdu do posesji w miejscowości Długie 07-Lip-2020 Odsłon: 367
Interpelacja nr 24 - wymiana barierek przy ulicy Wojska Polskiego 07-Lip-2020 Odsłon: 318
Interpelacja nr 23 - remont chodnika przy ulicy Zwycięzców 07-Lip-2020 Odsłon: 309
Interpelacja nr 22 - droga kasztanowa w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 336
Interpelacja nr 21 - nawiezienie kruszywa na drogę w Starzycach 07-Lip-2020 Odsłon: 340
Interpelacja nr 20 - opłata za udrażnianie instalacji 07-Lip-2020 Odsłon: 350
Interpelacja nr 19 - opłata za udrażnianie instalacji deszczowej 07-Lip-2020 Odsłon: 293
XVII sesja z dnia 25 czerwca 2020 roku 03-Lip-2020 Odsłon: 508
Utworzenie Chociwelskiej Izby Pamięci - zapytanie ofertowe Wygasa 02-Lip-2020 Odsłon: 614
Wybory Prezydenta RP - II Tura (12.07.2020) 30-Cze-2020 Odsłon: 567
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Wolności numer 443 30-Cze-2020 Odsłon: 533
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Studzianki numer 363/1 30-Cze-2020 Odsłon: 620
Petycja nr 2/2020 - petycja mieszkańców miejscowości Lisowo przeciwko przebudowie remizy OSP na świetlicę wiejską 26-Cze-2020 Odsłon: 280
Informacja o jakości wody - Starzyce 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 383
Informacja o jakości wody - Bobrowniki (ujęcie Krzywiec) 22.06.2020 26-Cze-2020 Odsłon: 443
Oferta PTWzK z dnia 24.06.2020r. 25-Cze-2020 Odsłon: 353
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ul. Brzozowa numer 445 25-Cze-2020 Odsłon: 412
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 900
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2019 rok 22-Cze-2020 Odsłon: 483
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu OSP STAR 22-Cze-2020 Odsłon: 482
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia nr 8/2020 04-Cze-2020 Odsłon: 396
Wybory Prezydenta RP (28.06.2020) 04-Cze-2020 Odsłon: 705
XVI sesja z dnia 15 maja 2020 roku 03-Cze-2020 Odsłon: 472
Interpelacja nr 18 - sprawa mieszkaniowa 27-Maj-2020 Odsłon: 356
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych - II ogłoszenie Wygasa 22-Maj-2020 Odsłon: 591
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 22-Maj-2020 Odsłon: 436
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę pomostu pływającego na działkach nr 144,146,148 w Chociwlu 13-Maj-2020 Odsłon: 485
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2020 12-Maj-2020 Odsłon: 605
Azbest 2020 08-Maj-2020 Odsłon: 603
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 06-Maj-2020 Odsłon: 544
Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew gminnych Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 613
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 05-Maj-2020 Odsłon: 769
Rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 04-Maj-2020 Odsłon: 531
Informacja o jakości wody - Chociwel 27.04.2020 04-Maj-2020 Odsłon: 436
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 672
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 5/2020 29-Kwi-2020 Odsłon: 445
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" za dnia 27.04.2020 roku 28-Kwi-2020 Odsłon: 607
Wykonanie studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce nr 121/3 obr.7 Lisowo w gminie Chociwel 28-Kwi-2020 Odsłon: 459
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zaplecza szatniowego na działce nr 48 obręb 1 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 475
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę zespołu garaży na działkach nr 454, 455, 456, 453/5, 485 obręb 2 w Chociwlu 22-Kwi-2020 Odsłon: 467
Petycja nr 1/2020 - w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami 03-Kwi-2020 Odsłon: 436
Interpelacja nr 17 - zamknięcie miejsc publicznych 03-Kwi-2020 Odsłon: 426
Interpelacja nr 16 - ponaglenia za brak opłat 03-Kwi-2020 Odsłon: 421
Interpelacja nr 15 - tabliczki z numerami posesji na terenach wiejskich 03-Kwi-2020 Odsłon: 410
Interpelacja nr 14 - pomoc dla szpitali 02-Kwi-2020 Odsłon: 432
Interpelacja nr 13 - dezynfekcja miejsc publicznych 02-Kwi-2020 Odsłon: 425
Budowa farmy fotowoltaicznej „Chociwel I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, działka nr 341, gmina Chociwel 30-Mar-2020 Odsłon: 714
Wybory Prezydenta RP 30-Mar-2020 Odsłon: 1026
XV sesja z dnia 13 marca 2020 roku 25-Mar-2020 Odsłon: 526
Interpelacja nr 12/2020 - przydział worków na śmieci na osobę 20-Mar-2020 Odsłon: 420
Interpelacja nr 11/2020 - odbiór odpadów na terenie Gminy Chociwel 20-Mar-2020 Odsłon: 362
Interpelacja nr 10/2020 - oczyszczenie chodnika przy ul. Studzianki 19-Mar-2020 Odsłon: 342
Interpelacja nr 9/2020 - wykonanie chodnika przy ul. Studzianki od nr 5 19-Mar-2020 Odsłon: 367
Interpelacja nr 8/2020 - naprawa zjazdu do bloków 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 353
Interpelacja nr 7/2020 - montaż lamp przy blokach 40,41,42 w Karkowie 19-Mar-2020 Odsłon: 338
Interpelacja nr 6/2020 - remont ulicy Wolności 19-Mar-2020 Odsłon: 570
Interpelacja nr 5/2020 - ilość psów przekazanych do schroniska w 2019 roku 19-Mar-2020 Odsłon: 402
Interpelacja nr 4/2020 - umowa ze schroniskiem 19-Mar-2020 Odsłon: 440
Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla UKS Piast Junior 06-Mar-2020 Odsłon: 602
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2020 05-Mar-2020 Odsłon: 701
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 05-Mar-2020 Odsłon: 778
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 02.03.2020 roku 02-Mar-2020 Odsłon: 580
Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej 8c 02-Mar-2020 Odsłon: 876
Rozprządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 24-Lut-2020 Odsłon: 665
Interpelacja nr 3/2020 - publikowanie projektów uchwał 20-Lut-2020 Odsłon: 479
Interpelacja nr 2/2020 - protest przeciwko postawieniu wiaty przy ul. Dworcowej 18-Lut-2020 Odsłon: 523
Interpelacja nr 1/2020 - przebudowa ul. Wolności 18-Lut-2020 Odsłon: 488
II Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 13-Lut-2020 Odsłon: 1020
Uchwała nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Lisowo 07-Lut-2020 Odsłon: 733
XIV sesja z dnia 30 styczniia 2020 roku 05-Lut-2020 Odsłon: 633
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chociwel do 31 grudnia 2020 roku Wygasa 04-Lut-2020 Odsłon: 1046
Uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lisowo z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Lisowo 04-Lut-2020 Odsłon: 535
Zarządzenie nr 135/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.12.2019 roku w sprawie zmmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok 04-Lut-2020 Odsłon: 550
Zarządzenie nr 131/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel 04-Lut-2020 Odsłon: 541
Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2020 roku 04-Lut-2020 Odsłon: 1025
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 5 04-Lut-2020 Odsłon: 969
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu - okręg wyborczy nr 12 04-Lut-2020 Odsłon: 1012
Budowa Zespołu elektrowni fotowoltaicznych „PV CHOCIWEL” gmina Chociwel, Bród dz. nr 340/8 29-Sty-2020 Odsłon: 935
Plan zamówień publicznych na 2020 rok 28-Sty-2020 Odsłon: 954
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 22-Sty-2020 Odsłon: 759
Oferty (2) PZERiI z dnia 17.01.2020 roku 21-Sty-2020 Odsłon: 566
Postanowienie nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 594
Rozstrzygnięcie konkursów 15-Sty-2020 Odsłon: 595
Postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 10.01.2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 15-Sty-2020 Odsłon: 554
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 103, obr. 0011 Starzyce, Gmina Chociwel 15-Sty-2020 Odsłon: 696
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 693
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.01.2020 roku 10-Sty-2020 Odsłon: 527
Wybory uzupełniające na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 09-Sty-2020 Odsłon: 601
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 666
Stawki obowiązujące w 2020 roku 07-Sty-2020 Odsłon: 1206
Zarządzenie nr 133/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.12.2019 roku w sprawie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 07-Sty-2020 Odsłon: 550
Zarządzenie nr 132/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 20.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny 07-Sty-2020 Odsłon: 557
Zarządzenie nr 130/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel 07-Sty-2020 Odsłon: 525
Zarządzenie nr 129/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 19.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 07-Sty-2020 Odsłon: 581
Zarządzenie nr 128/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.12.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 07-Sty-2020 Odsłon: 591
Zarządzenie nr 125/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 12.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia dot. wprowadzenia „Regulaminu Wynagrodzenia" pracowników samorządowych 07-Sty-2020 Odsłon: 608
Zarządzenie nr 124/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia 07-Sty-2020 Odsłon: 501
Zarządzenie nr 123/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.12.2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątku 07-Sty-2020 Odsłon: 599
Zarządzenie nr 122/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 04.12.2019 roku w sprawie powołania Kapituły ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 504
Zarządzenie nr 121/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia przyznawania nagrody honorowej „Zasłużony dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel” 07-Sty-2020 Odsłon: 396
Zarządzenie nr 120/12/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.12.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 07-Sty-2020 Odsłon: 431
Zarządzenie nr 119a/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 494
Zarządzenie nr 119/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 07-Sty-2020 Odsłon: 391
Zarządzenie nr 118/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 442
Zarządzenie nr 117/11/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26.11.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 07-Sty-2020 Odsłon: 451
Interpelacjanr 65 - warunki dojazdów autobusami szkolnymi 07-Sty-2020 Odsłon: 505
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 02-Sty-2020 Odsłon: 673
Komunikat 21/2019 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu Długie gm. Chociwel. 31-Gru-2019 Odsłon: 585
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach Wygasa 27-Gru-2019 Odsłon: 1177
XIII sesja z dnia 18 grudnia 2019 roku 24-Gru-2019 Odsłon: 927
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego 24-Gru-2019 Odsłon: 495
Budowia farmy fotowoltaicznej „Chociwel Solar Park” o mocy do 60MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bród, gm. Chociwel 23-Gru-2019 Odsłon: 995
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 23-Gru-2019 Odsłon: 1381
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w 2020 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 19-Gru-2019 Odsłon: 591
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 19-Gru-2019 Odsłon: 635
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w Karkowie, gmina Chociwel 19-Gru-2019 Odsłon: 608
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chociwel na lata 2019-2028" 18-Gru-2019 Odsłon: 677
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 16-Gru-2019 Odsłon: 859
Budżet - 2020 rok 13-Gru-2019 Odsłon: 1357
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa sieci energetycznej na działkach nr 1235/1 i 1233 w karkowie, gmina Chociwel 09-Gru-2019 Odsłon: 606
Wykaz nieruchomości do użyczenia z dnia 09.12.2019 roku 09-Gru-2019 Odsłon: 570
Ogłoszenie nr 6/2019 - nabór na stanowisko urzednicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 06-Gru-2019 Odsłon: 1348
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1150/1 i 1150/2 w miejscowości Karkowo 06-Gru-2019 Odsłon: 759
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 03.12.2019 roku 03-Gru-2019 Odsłon: 609
II przetarg ustny nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, działka nr 68, miejscowość Oświno 29-Lis-2019 Odsłon: 556
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 7, działka nr 236/3, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 608
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ul. Kolejowa 5, działka nr 236/2, miejscowość Chociwel 29-Lis-2019 Odsłon: 608
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działka nr 33/6 i 33/9, miejscowość Bród 29-Lis-2019 Odsłon: 492
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (warsztaty świąteczne) 28-Lis-2019 Odsłon: 570
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.11.2019 roku (Dzień Seniora) 28-Lis-2019 Odsłon: 536
Zarządzenie Nr 116/11 /2019 Burmistrza Chociwla z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 27-Lis-2019 Odsłon: 404
XII sesja z dnia 19 listopada 2019 roku 26-Lis-2019 Odsłon: 533
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie 26-Lis-2019 Odsłon: 520
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 1 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel I) 26-Lis-2019 Odsłon: 598
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer ewidencyjny 3 obręb 2 w miejscowości Chociwel, Gmina Chociwel (projekt Chociwel II) 25-Lis-2019 Odsłon: 783
Interpelacja nr 64 - brak gabinetu ginekologicznego w Gminie Chociwel 22-Lis-2019 Odsłon: 528
Interpelacja nr 63 - zmiana harmonogramu dojazdów dzieci do ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 472
Interpelacja nr 62 - lokalizacja przystanka autobusowego dla dzieci szkolnych w miejscowości Długie 22-Lis-2019 Odsłon: 411
Interpelacja nr 61 - brak dojazdu dzieci z Długiego i Starzyc do szkół średnich 22-Lis-2019 Odsłon: 513
Interpelacja nr 60 - powiększenie parkingu przy ZPO 22-Lis-2019 Odsłon: 496
Zarządzenie nr 109/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie upoważnienia 19-Lis-2019 Odsłon: 481
Oferta PTWzK z dnia 18.11.2019r. 19-Lis-2019 Odsłon: 688
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 15.11.2019 roku 18-Lis-2019 Odsłon: 611
Zarządzenie nr 114/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 519
Zarządzenie nr 113/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 517
Zarządzenie nr 112/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 29.10.2019 w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskich w Chociwlu 15-Lis-2019 Odsłon: 606
Zarządzenie nr 111/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.10.2019 w sprawie upoważnienia Pani Edyty Nowickiej – Sekretarz Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 568
Zarządzenie nr 110/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.10.2019 sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 15-Lis-2019 Odsłon: 520
Zarządzenie nr 109a/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 16.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 560
Zarządzenie nr 108/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 08.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 487
Zarządzenie nr 107/10/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 01.10.2019 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 15-Lis-2019 Odsłon: 531
Zarządzenie nr 106a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok i wprowadzenia zmian do planu finansowego 15-Lis-2019 Odsłon: 472
Zarządzenie nr 106/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Lewandowskiej do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach 15-Lis-2019 Odsłon: 455
Zarządzenie nr 104/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za udostępnienie nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Chociwel 15-Lis-2019 Odsłon: 571
Informacja Burmistrza o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmującej działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/ 14-Lis-2019 Odsłon: 533
Oferta PZERiI z dnia 12.11.2019 roku 13-Lis-2019 Odsłon: 700
Budowia elektrowni słonecznej na działkach o nr ew. 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12 położonych w obr. ewidencyjnym Lublino gmina Chociwel 12-Lis-2019 Odsłon: 824
Informacja o jakości wody - Lisowo 30.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 591
Informacja o jakości wody - Bród 04.10.2019 06-Lis-2019 Odsłon: 592
Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 KV obejmująca działki nr 171, 244, 419/3, 163, 46, 4 obręb 1 m Chociwel oraz działki nr 234/2, 325/2, 317/1 05-Lis-2019 Odsłon: 599
Budowa elektrowni słonecznej na działkach 163, 165, 172, 173, 175, 176, 177,179 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Chociwel 04-Lis-2019 Odsłon: 716
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 25.10.2019 roku 25-Paź-2019 Odsłon: 645
Azbest 2019 25-Paź-2019 Odsłon: 708
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji - studnia głebinowa Lisowo działka 121/3 23-Paź-2019 Odsłon: 711
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 354 w Chociwlu przy ul. Dworcowej 18-Paź-2019 Odsłon: 631
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.10.2019 roku 15-Paź-2019 Odsłon: 745
Oferta Stowarzyszenia "Forum Chociwelskie" z dnia 11.10.2019 roku 11-Paź-2019 Odsłon: 680
III Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 08-Paź-2019 Odsłon: 665
Informacja o jakości wody - Wieleń Pomorski 04.10.2019 04-Paź-2019 Odsłon: 754
Zarządzenie nr 105/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 23.09.2019 roku w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 02-Paź-2019 Odsłon: 629
Zarządzenie nr 103/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi 02-Paź-2019 Odsłon: 496
Zarządzenie nr 102/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach socjalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 521
Zarządzenie nr 101/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 18.09.2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Chociwel 02-Paź-2019 Odsłon: 537
Zarządzenie nr 100a/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 10.09.2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok 02-Paź-2019 Odsłon: 552
Zarządzenie nr 100/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 09.09.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 02-Paź-2019 Odsłon: 636
Zarządzenie nr 99/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym 02-Paź-2019 Odsłon: 571
Zarządzenie nr 98/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 02-Paź-2019 Odsłon: 540
Zarządzenie nr 97/09/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 03.09.2019 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości 02-Paź-2019 Odsłon: 449
XI sesja z dnia 25 września 2019 roku 02-Paź-2019 Odsłon: 656
Interpelacja nr 59 - przejęcie dróg przy blokach w Karkowie 25-Wrz-2019 Odsłon: 526
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 68 w miejscowości Oświno 24-Wrz-2019 Odsłon: 648
Ogłoszenie Burmistrza Chociwla o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 48 przy ul. Piaskowej w Chociwlu 24-Wrz-2019 Odsłon: 630
Interpelacja nr 58 - cmentarz w miejscowości Karkowo 23-Wrz-2019 Odsłon: 518
Interpelacja nr 57 - cmentarz w miejscowości Długie 23-Wrz-2019 Odsłon: 551
Interpelacja nr 56 - wynajem pomieszczeń na hali 20-Wrz-2019 Odsłon: 558
Interpelacja nr 55 - Fundusz Dróg Samorządowych 12-Wrz-2019 Odsłon: 440
Interpelacja nr 54 - przycięcie krzewów w pasie drogi 4149Z 10-Wrz-2019 Odsłon: 506
Interpelacja nr 53 - przejecie ulic Wolności i Jana Pawła II 10-Wrz-2019 Odsłon: 511
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 09-Wrz-2019 Odsłon: 1323
X sesja z dnia 2 września 2019 roku 06-Wrz-2019 Odsłon: 802
Oferta PTWzK z dnia 04.092019r. 05-Wrz-2019 Odsłon: 775
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 586
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 04.09.2019 roku 04-Wrz-2019 Odsłon: 593
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 03-Wrz-2019 Odsłon: 698
Oferta PZERiI z dnia 29.08.2019 roku 30-Sie-2019 Odsłon: 778
Ogłoszenie Nr 5/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 22-Sie-2019 Odsłon: 1302
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 50/4 w Bobrownikach, gmina Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 762
Zawiadomienie o wszęciu postępowania - budowa stacji transformatorowej na działce nr 172 w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 870
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20-Sie-2019 Odsłon: 1173
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na myjnię samochodową w Chociwlu 20-Sie-2019 Odsłon: 835
Interpelacja nr 52 - konserwacja lampy w miejscowości Długie 20-Sie-2019 Odsłon: 545
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 12.08.2019 roku 19-Sie-2019 Odsłon: 711
V ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 12-Sie-2019 Odsłon: 851
II Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 06-Sie-2019 Odsłon: 821
IX sesja z dnia 29 lipca 2019 roku 05-Sie-2019 Odsłon: 838
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 592
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 31.07.2019 roku 31-Lip-2019 Odsłon: 559
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa pow.stargardzkiego 24-Lip-2019 Odsłon: 852
Sprawozdanie z petycji za 2018r. 24-Lip-2019 Odsłon: 641
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 23-Lip-2019 Odsłon: 713
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 12.07.2019 roku 12-Lip-2019 Odsłon: 686
Oferta PTWzK z dnia 08.07.2019r. 10-Lip-2019 Odsłon: 579
Interpelacja nr 51 - lampa przy ulicy Zwycięzców 04-Lip-2019 Odsłon: 557
Interpelacja nr 50 - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 04-Lip-2019 Odsłon: 487
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel - wyniki naboru 28-Cze-2019 Odsłon: 1076
VIII sesja z dnia 19 czerwca 2019 roku 25-Cze-2019 Odsłon: 830
Interpelacja nr 49 - remont ulicy Warszawskiej 25-Cze-2019 Odsłon: 539
6/2019 - Petycja mieszkańców Bobrownik w sprawie materiału na remont drogi 25-Cze-2019 Odsłon: 621
5/2019 - Petycja - koszty usług telekomunikacyjnych 25-Cze-2019 Odsłon: 604
3/2019 - Inicjatywa - wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 25-Cze-2019 Odsłon: 673
2/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa w sprawie zamontowania oświetlenia na osiedlu 25-Cze-2019 Odsłon: 621
1/2019 - Petycja mieszkańców Karkowa 25-Cze-2019 Odsłon: 668
5/2018 - W sprawie powstania fermy drobiu w miejscowości Kania 25-Cze-2019 Odsłon: 766
4/2018 - Petycja na temat Elektronizacji Zamówień Publicznych 25-Cze-2019 Odsłon: 607
3/2018 - Petycja - Efektywność energetyczna - walczymy ze smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 577
2/2018 - Petycja dotycząca oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg,placów,dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro 25-Cze-2019 Odsłon: 573
1/2018 - Petycja - Inicjatywa - Walczmy ze Smogiem 25-Cze-2019 Odsłon: 588
Petycja - wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 25-Cze-2019 Odsłon: 558
3/2017 - Petycja dotycząca efektywności energetycznej 25-Cze-2019 Odsłon: 622
2/2017 - Petycja mieszkańców miejscowości Kamienny Most i Lublino w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej 25-Cze-2019 Odsłon: 602
1/2017 - Petycja mieszkańców Kamiennnego Mostu w sprawie budowy chodnika 25-Cze-2019 Odsłon: 618
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.06.2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 781
VII sesja z dnia 04 czerwca 2019 roku 17-Cze-2019 Odsłon: 962
Interpelacja nr 48 - przycięcie krzewów przy ul. Zwycięzców 13-Cze-2019 Odsłon: 556
Interpelacja nr 47 - ustalenie właściciela drogi na działce 92/1 w miejscowości Lublino 12-Cze-2019 Odsłon: 571
Ogłoszenie nr 4/2019 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Chociwel Wygasa 12-Cze-2019 Odsłon: 1623
Interpelacja 46 - stan placu zabaw przy PKP 12-Cze-2019 Odsłon: 521
Oferta PZERiI z dnia 04.06.2019 roku 07-Cze-2019 Odsłon: 730
Interpelacja 45 - podkrzesanie drzew przy ul. Zwycięzców 07-Cze-2019 Odsłon: 469
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 05.06.2019 roku 06-Cze-2019 Odsłon: 718
Raport o stanie Gminy Chociwel za 2018 rok 04-Cze-2019 Odsłon: 1081
Informacja na temat przekształcenia prawa użytkowania gruntów 03-Cze-2019 Odsłon: 750
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla za 2018 rok 03-Cze-2019 Odsłon: 818
Wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz o udzielenie bonifikaty 30-Maj-2019 Odsłon: 1099
Interpelacja nr 44 - porządek przy ulicy Dworcowej 28-Maj-2019 Odsłon: 611
Zarządzenie nr 55/04/2019 Burmistrza Chociwla z dnia 17.04.2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Chociwla 28-Maj-2019 Odsłon: 745
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2018 rok 24-Maj-2019 Odsłon: 1290
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 21-Maj-2019 Odsłon: 1339
IV ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 21-Maj-2019 Odsłon: 600
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 13.05.2019 roku 15-Maj-2019 Odsłon: 722
Informacje dotyczące przetwarzania danych 10-Maj-2019 Odsłon: 966
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 29.04.2019 roku 06-Maj-2019 Odsłon: 743
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wygasa 30-Kwi-2019 Odsłon: 905
Oferta PTWzK z dnia 25.04.2019 roku 29-Kwi-2019 Odsłon: 705
Przetar nieograniczony - "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu" Wygasa 26-Kwi-2019 Odsłon: 1118
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok 25-Kwi-2019 Odsłon: 861
Interpelacja nr 43 - ustalenie winnego powstania dzikiego wysypiska śmieci w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 665
Interpelacja nr 42 - remont drogi na dziłce nr 257 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 621
Interpelacja nr 41 - remont chodnika przy ul. Zwycięzców od straży do ul. Wojska Polskiego 25-Kwi-2019 Odsłon: 599
Interpelacja nr 40 - remont ul. Zwycięzców od nr 15 do nr 23 25-Kwi-2019 Odsłon: 528
Interpelacja nr 39 - remont placu zabaw przy dworcu PKP 25-Kwi-2019 Odsłon: 639
Interpelacja nr 38 - "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich" 25-Kwi-2019 Odsłon: 605
Interpelacja nr 37 - przygotowanie uchwały oopiece nad zwierzętami 25-Kwi-2019 Odsłon: 543
Interpelacja nr 36 - miejsce Gminy Chociwel w pozyskiwaniu funduszy z UE 25-Kwi-2019 Odsłon: 534
Interpelacja nr 35 - złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 25-Kwi-2019 Odsłon: 523
Interpelacja nr 34 - podkrzesanie gałęzi drzewa na działce 93/4 25-Kwi-2019 Odsłon: 569
Interpelacja nr 33 - naprawa drogi na działce nr 18 w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 517
Interpelacja nr 32 - reklamacja na wykonany chodnik w Kamiennym Moście 25-Kwi-2019 Odsłon: 479
Interpelacja nr 31 - zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Wolności 25-Kwi-2019 Odsłon: 612
VI sesja z dnia 10 kwietnia 2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 647
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23.04.2019 roku 23-Kwi-2019 Odsłon: 895
Rozbudowa lini produkcyjnej zakładu IKEA Industry sp. z o.o. 23-Kwi-2019 Odsłon: 789
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 16.04.2019 roku 17-Kwi-2019 Odsłon: 654
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 36/6 w miejscowości Bród 17-Kwi-2019 Odsłon: 721
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 229 obręb 1 miasta Chociwel, ul. Robotnicza 17-Kwi-2019 Odsłon: 747
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417/10, obręb nr 1 miasto Chociwel, ul. Spacerowa 17-Kwi-2019 Odsłon: 605
Oferta PZERiI z dnia 10.04.2019 roku 12-Kwi-2019 Odsłon: 587
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników, skarbnika, zastępcy burmistrza za 2018 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1415
Wybory do Parlamentu Europejskiego 11-Kwi-2019 Odsłon: 1050
Interpelacja nr 30 - stan drogi na ulicy Granicznej 09-Kwi-2019 Odsłon: 536
III przetarg ustny nieograniczony, obręb Lublino, działka 143/3 01-Kwi-2019 Odsłon: 678
III ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP Wygasa 01-Kwi-2019 Odsłon: 832
Interpelacja nr 29 - przejęcie nieruchomości na działce 354 01-Kwi-2019 Odsłon: 644
Zapytanie cenowe na utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 19-Mar-2019 Odsłon: 920
Budowa zjazdu - ulica Studzianki, miejscowość Chociwel Wygasa 14-Mar-2019 Odsłon: 997
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr geod. 145 obr. Lublino, gm. Chociwel Wygasa 11-Mar-2019 Odsłon: 946
II Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 07-Mar-2019 Odsłon: 830
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 05.03.2019 roku 05-Mar-2019 Odsłon: 866
Interpelacja nr 28 - odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 05-Mar-2019 Odsłon: 652
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa lini kablowej średniego napiecia między Karkowem a Kanią 27-Lut-2019 Odsłon: 792
V sesja z dnia 20 lutego 2019 roku 27-Lut-2019 Odsłon: 848
Interpelacja nr 27 - remont drogi Długie - Plątkowo 27-Lut-2019 Odsłon: 725
Interpelacja nr 26 - funkcjonowanie WiK 27-Lut-2019 Odsłon: 704
Interpelacja nr 25 - poczekalnia na PKP 27-Lut-2019 Odsłon: 749
Interpelacja nr 24 - utworzenie izby muzealnej 27-Lut-2019 Odsłon: 624
Interpelacja nr 23 - remont przepompowni 27-Lut-2019 Odsłon: 670
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 2031
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyniki naboru 20-Lut-2019 Odsłon: 1491
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Chociwlu w okregu nr 6 20-Lut-2019 Odsłon: 1503
Wyniki badań wody w miejscowości Sątyrz 20-Lut-2019 Odsłon: 713
Interpelacja nr 22 - zatrudnienie pracownika na Świetlicy Miejskiej w Chociwlu 19-Lut-2019 Odsłon: 872
Interpelacja nr 21 - droga w miejscowości Karkowo 18-Lut-2019 Odsłon: 765
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodów OSP 14-Lut-2019 Odsłon: 1050
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu - wyniki naboru 13-Lut-2019 Odsłon: 1639
Wyniki pomiarów i badań ścieków - stan na 31.01.2019 12-Lut-2019 Odsłon: 890
Decyzja zezwalająca na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy TOITOI 12-Lut-2019 Odsłon: 1030
Interpelacja nr 20 - pojemniki na odpady 12-Lut-2019 Odsłon: 731
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 07.02.2019 roku 07-Lut-2019 Odsłon: 801
Interpelacja nr 19 - stan drogi do leśniczówki w Karkowie 01-Lut-2019 Odsłon: 747
Interpelacja nr 18 - stan drogi do Mokrzycy 01-Lut-2019 Odsłon: 650
Ogłoszenie nr 3/2019 - nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Wygasa 01-Lut-2019 Odsłon: 2884
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.01.2019 roku 31-Sty-2019 Odsłon: 806
Zarządzenie Nr 13/01/2019 Burmistrza Chociwla - rekrutacja do przedszkola i klas I szkoły podstawowej 31-Sty-2019 Odsłon: 1004
Ogłoszenie nr 2/2019 - nabór na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wygasa 30-Sty-2019 Odsłon: 2089
Ogłoszenie nr 1/2019 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wygasa 29-Sty-2019 Odsłon: 1813
Interpelacja nr 17 - oczyszczalnia ścieków w Karkowie 28-Sty-2019 Odsłon: 712
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Chociwla na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 942
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej na początek kadencji (2018 rok) 25-Sty-2019 Odsłon: 1464
Informacja o jakości wody - ujecie Lublino 25.01.2019 25-Sty-2019 Odsłon: 866
Interpelacja nr 16 - godziny pracy MGOPS 25-Sty-2019 Odsłon: 661
Przetargi na działki z dnia 24.01.2019 roku 24-Sty-2019 Odsłon: 884
Interpelacja nr 15 - droga Chociwel - Wieś 18-Sty-2019 Odsłon: 800
Plan zamówień publicznych na 2019 rok 17-Sty-2019 Odsłon: 1169
Interpelacja nr 14 - przycinka drzew przy ul. Kolejowej 17-Sty-2019 Odsłon: 681
Interpelacja nr 13 - przycinka drzew przy DK nr 20 i rozbudowa świetlicy Lublino 17-Sty-2019 Odsłon: 677
IV sesja z dnia 9 stycznia 2019 roku 16-Sty-2019 Odsłon: 898
Interpelacja nr 12 - przystanek ryby 10-Sty-2019 Odsłon: 713
Interpelacja nr 11 - parkowanie policji w remizie OSP 10-Sty-2019 Odsłon: 762
Interpelacja nr 10 - regulaminy na placach zabaw 10-Sty-2019 Odsłon: 627
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 09.01.2019 roku 09-Sty-2019 Odsłon: 910
II Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 07-Sty-2019 Odsłon: 1125
Interpelacja nr 9 - dotacja dla szkoły w Radowie 04-Sty-2019 Odsłon: 793
Interpelacja nr 8 - ferma drobiu w Kani 04-Sty-2019 Odsłon: 848
Interpelacja nr 7 - zapytania Radnej Agnieszki Knafel 04-Sty-2019 Odsłon: 874
Zapytania cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel Wygasa 28-Gru-2018 Odsłon: 978
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 28-Gru-2018 Odsłon: 726
III sesja z dnia 19 grudnia 2018 roku 27-Gru-2018 Odsłon: 956
Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie jakości wody w wodociągach Kamienny Most, Długie i Bród 21-Gru-2018 Odsłon: 836
Decyzja zatwierdzająca taryfy opłat za wodę w Gminie Chociwel 20-Gru-2018 Odsłon: 1214
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 1212
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 14.12.2018 roku 14-Gru-2018 Odsłon: 1076
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych Wygasa 14-Gru-2018 Odsłon: 1074
Budżet - 2019 rok 13-Gru-2018 Odsłon: 1703
Interpelacja nr 6 - dotycząca niewłaściwego użytkowania gruntów przez mieszkańca Lisowa 12-Gru-2018 Odsłon: 877
Interpelacja nr 5 - dotycząca ustawienia znaków w Lisowie 12-Gru-2018 Odsłon: 873
Interpelacja nr 4 - dotycząca spółki "Wodociągi i Kanalizacja" 12-Gru-2018 Odsłon: 917
Interpelacja nr 3 - dotycząca chodnika przy ul. Dworcowej 12-Gru-2018 Odsłon: 838
Interpelacja nr 2 - dotycząca lip na ul. Wolności 12-Gru-2018 Odsłon: 886
Interpelacja nr 1 - dotycząca gazyfikacji gminy 11-Gru-2018 Odsłon: 1071
II sesja z dnia 5 grudnia 2018 roku 11-Gru-2018 Odsłon: 1016
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 938
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel Wygasa 11-Gru-2018 Odsłon: 998
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2019 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2018 Odsłon: 1048
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr działki 414/16 05-Gru-2018 Odsłon: 757
Budowa dwóch budynków inwentarskich tuczu brojlerów w miejscowości Kania; działka 361/52 04-Gru-2018 Odsłon: 1062
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 29.11.2018 roku 29-Lis-2018 Odsłon: 763
Oferta PTWzK z dnia 23.11.2018 roku 27-Lis-2018 Odsłon: 869
Komisje Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023) 27-Lis-2018 Odsłon: 1940
Wykaz radnych VIII kadencji (2018-2023) 23-Lis-2018 Odsłon: 3422
I sesja z dnia 21 listopada 2018 roku 23-Lis-2018 Odsłon: 1021
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 21.11.2018 roku 22-Lis-2018 Odsłon: 990
Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie może być realizowane etapowo) na działce nr 233 obr.6 Karkowo, gmina Chociwel 19-Lis-2018 Odsłon: 995
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu 19-Lis-2018 Odsłon: 1005
XLI sesja z dnia 30 października 2018 roku 15-Lis-2018 Odsłon: 887
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe na zakonczenie kadencji 14-Lis-2018 Odsłon: 1021
Przetargi na działki z dnia 14.11.2018 roku 14-Lis-2018 Odsłon: 1050
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami - wyniki naboru 08-Lis-2018 Odsłon: 1410
II przetarg na przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 07-Lis-2018 Odsłon: 1233
Oferta PZERiI z dnia 5.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 810
Rokowania i przetargi na sprzedaż nieruchomości z dnia 06.11.2018 roku 06-Lis-2018 Odsłon: 839
II przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 05-Lis-2018 Odsłon: 1348
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 31.10.2018 roku 31-Paź-2018 Odsłon: 855
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 29.10.2018 roku 30-Paź-2018 Odsłon: 782
Oferta Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 26.10.2018 roku 29-Paź-2018 Odsłon: 844
Ogłoszenie nr 4/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Wygasa 24-Paź-2018 Odsłon: 1273
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel Wygasa 16-Paź-2018 Odsłon: 1280
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa świetlicy w Lisowie 12-Paź-2018 Odsłon: 1171
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 09.10.2018 roku 09-Paź-2018 Odsłon: 1278
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Robotnicza nr działki 414/16 28-Wrz-2018 Odsłon: 1087
XL sesja z dnia 19 września 2018 roku 25-Wrz-2018 Odsłon: 1043
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej w Chociwlu Wygasa 21-Wrz-2018 Odsłon: 1006
Informacja o użyczeniu placu targowego w dniu 22.09.2018 roku 20-Wrz-2018 Odsłon: 1392
Oferta koła PZW "Okoń" z dnia 14.09.2018 roku 18-Wrz-2018 Odsłon: 952
Ogłoszenie - Inspektor Ochrony Danych Wygasa 11-Wrz-2018 Odsłon: 1319
Oferta PTWzK z dnia 07.09.2018 roku 11-Wrz-2018 Odsłon: 877
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 03-Wrz-2018 Odsłon: 1334
Urząd Stanu Cywilnego 03-Wrz-2018 Odsłon: 1605
Wybory 2018 rok 28-Sie-2018 Odsłon: 45216
Oferta PZERiI z dnia 22.08.2018 roku 23-Sie-2018 Odsłon: 2640
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 1047
Przetargi na działki z dnia 10.08.2018 roku 10-Sie-2018 Odsłon: 1060
XXXIX sesja z dnia 31 lipca 2018 roku 09-Sie-2018 Odsłon: 1110
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel ul. Nadjeziorna 20-Lip-2018 Odsłon: 1135
XXXVIII sesja z dnia 27 czerwca 2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 940
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 29.06.2018 roku 03-Lip-2018 Odsłon: 1115
III Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną. Wygasa 29-Cze-2018 Odsłon: 1275
XXXVII sesja z dnia 22 czerwca 2018 roku 27-Cze-2018 Odsłon: 1058
II przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 27-Cze-2018 Odsłon: 1521
Oferta PTWzK z dnia 21.06.2018 roku 25-Cze-2018 Odsłon: 1010
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenia majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 1451
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2017 rok i na zakonczenie kadencji 21-Cze-2018 Odsłon: 993
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla inwestycji "Przebudowa budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne" Wygasa 14-Cze-2018 Odsłon: 1175
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kołat 12-Cze-2018 Odsłon: 1302
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 11.06.2018 roku 12-Cze-2018 Odsłon: 1034
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącyj budowy sieci energetycznej w Chociwlu, ul. Kamienna 08-Cze-2018 Odsłon: 1278
Przetarg na przebudowę budynku byłej szkoły w miejscowości Kania na lokale socjalne Wygasa 05-Cze-2018 Odsłon: 1491
Przetarg na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lublino Wygasa 30-Maj-2018 Odsłon: 1251
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 30-Maj-2018 Odsłon: 1322
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowań dla inwestycji dotyczących budowy sieci energetycznych w Gminie Chociwel 29-Maj-2018 Odsłon: 1190
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 28.05.2018 roku 28-Maj-2018 Odsłon: 952
II ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną" Wygasa 28-Maj-2018 Odsłon: 1009
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1071
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1525
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2017 rok 23-Maj-2018 Odsłon: 1718
Przetargi na działki z dnia 11.05.2018 roku 11-Maj-2018 Odsłon: 881
Oferta koła PZW OKOŃ z dnia 09.05.2018 roku 10-Maj-2018 Odsłon: 1010
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok 09-Maj-2018 Odsłon: 1080
XXXVI sesja z dnia 27 kwietnia 2018 roku 07-Maj-2018 Odsłon: 1019
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 30-Kwi-2018 Odsłon: 1419
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 27-Kwi-2018 Odsłon: 822
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 27-Kwi-2018 Odsłon: 835
Azbest 2018 26-Kwi-2018 Odsłon: 1274
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) - wyniki naboru 26-Kwi-2018 Odsłon: 1361
Oferta TKKF "Przełaj" z dnia 23.04.2018 roku 25-Kwi-2018 Odsłon: 943
XXXV sesja z dnia 16 kwietnia 2018 roku 20-Kwi-2018 Odsłon: 1188
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karkowo 17-Kwi-2018 Odsłon: 1186
Oferta PTWzK z dnia 13.04.2018 roku 16-Kwi-2018 Odsłon: 881
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt ,,Międzynarodowy dzień inwalidy". Wygasa 12-Kwi-2018 Odsłon: 971
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym,,Budowa ustępu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną". Wygasa 11-Kwi-2018 Odsłon: 1097
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 10-Kwi-2018 Odsłon: 892
Zapytanie ofertowe na utrzymanie zieleni w gminie Chociwel Wygasa 10-Kwi-2018 Odsłon: 1358
M-GOPS - Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór pracownika na stanowisko asystent rodziny (na zastępstwo) Wygasa 09-Kwi-2018 Odsłon: 1483
Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego w ZPO w Chociwlu Wygasa 06-Kwi-2018 Odsłon: 1235
XXXIV sesja z dnia 21 marca 2018 roku 29-Mar-2018 Odsłon: 1108
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej - wyniki naboru 19-Mar-2018 Odsłon: 1512
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych 19-Mar-2018 Odsłon: 1329
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.03.2018 roku 15-Mar-2018 Odsłon: 920
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 14-Mar-2018 Odsłon: 1246
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 13-Mar-2018 Odsłon: 1720
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo 08-Mar-2018 Odsłon: 950
Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej miejscowości Długie 05-Mar-2018 Odsłon: 1369
XXXIII sesja z dnia 26 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 1251
XXXII sesja z dnia 7 lutego 2018 roku 01-Mar-2018 Odsłon: 1243
Ogłoszenie nr 3/2018 na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych, zdrowia, działalności GKRPA, kultury fizycznej Wygasa 28-Lut-2018 Odsłon: 1359
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa - wyniki naboru 27-Lut-2018 Odsłon: 1072
Ogłoszenie nr 2/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 27-Lut-2018 Odsłon: 1264
Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 19-Lut-2018 Odsłon: 1282
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla 16-Lut-2018 Odsłon: 1149
Przebudowa ulicy Kamiennej w Chociwlu Wygasa 16-Lut-2018 Odsłon: 1489
XXXI sesja z dnia 31 stycznia 2018 roku 14-Lut-2018 Odsłon: 1097
Ogłoszenie nr 1/2018 - nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska gospodarki wodnej i leśnictwa Wygasa 13-Lut-2018 Odsłon: 1331
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/11 12-Lut-2018 Odsłon: 930
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kania gmina Chociwel, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/16 12-Lut-2018 Odsłon: 868
Ogłoszenie o zamówieniu ,,Przebudowa i remont ulicy Poznańskiej w Chociwlu" Wygasa 02-Lut-2018 Odsłon: 1538
Zarządzenie nr 9/01/2018 Burmistrza Chociwla z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych 01-Lut-2018 Odsłon: 1019
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 31-Sty-2018 Odsłon: 1437
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 1148
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 1313
Zapytanie ofertowe - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych Wygasa 26-Sty-2018 Odsłon: 1126
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - III przetarg Wygasa 17-Sty-2018 Odsłon: 1567
Oferty Stowarzyszenia "Otwarta Dłoń" z dnia 10.01.2018 roku 11-Sty-2018 Odsłon: 970
Kodeks etyki urzędników Urzędu Miejskiego w Chociwlu 10-Sty-2018 Odsłon: 1099
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Chociwel 10-Sty-2018 Odsłon: 1491
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własnoości do lokalu mieszkalnego w Chociwlu przy ul Wolności 3 09-Sty-2018 Odsłon: 1073
Oferta PZERiI z dnia 08.01.2018 roku 09-Sty-2018 Odsłon: 959
XXX sesja z dnia 28 grudnia 2017 roku 08-Sty-2018 Odsłon: 1568
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach gminnych Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 1173
Zapytanie ofertowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Gminy Chociwel Wygasa 08-Sty-2018 Odsłon: 1296
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej - wyniki naboru 04-Sty-2018 Odsłon: 1480
Stawki obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 1395
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące w 2018 roku 04-Sty-2018 Odsłon: 1217
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 29-Gru-2017 Odsłon: 1110
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 1204
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości oraz prowadzenia akcji zimowych na drogach Wygasa 27-Gru-2017 Odsłon: 1083
Budżet - 2018 rok 20-Gru-2017 Odsłon: 2251
Konkurs nr 4/2017 - nabór na stanowisko urzędnicze ds księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy i kasy fiskalnej Wygasa 19-Gru-2017 Odsłon: 1324
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ochronie środowiska 19-Gru-2017 Odsłon: 1409
Przetarg na dowóz dzieci do szkół w 2018 roku Wygasa 14-Gru-2017 Odsłon: 1772
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019r. 13-Gru-2017 Odsłon: 2274
Burmistrz Chociwla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz Gminy Chociwel w 2018 roku na bazie obiektu sportowego w Chociwlu i w Lisowie 06-Gru-2017 Odsłon: 1123
XXIX sesja z dnia 16 listopada 2017 roku 23-Lis-2017 Odsłon: 1618
Informacja o zakończeniu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 22-Lis-2017 Odsłon: 1518
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/16 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 1121
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel. 20-Lis-2017 Odsłon: 1153
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 1102
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 1104
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 20-Lis-2017 Odsłon: 1062
Oferta PTWzK z dnia 16.11.2017 roku 20-Lis-2017 Odsłon: 957
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektra-energetycznymi na działce nr 129/3 obrę 14-Lis-2017 Odsłon: 1370
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Chociwel Wygasa 14-Lis-2017 Odsłon: 1464
Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 14-Lis-2017 Odsłon: 1184
Zakończone konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 10-Lis-2017 Odsłon: 1330
Oferta PZERiI z dnia 03.11.2017 roku 07-Lis-2017 Odsłon: 961
Zawiadomienie Burmistrza Chociwla o wszczęciu postępowania dla inwestycji dotyczącej budowy przychodni w Chociwlu 07-Lis-2017 Odsłon: 1281
Zawiadomienie Burmistrz Chociwla o planowanej rozbudowie świetlicy w miejscowości Lublino 27-Paź-2017 Odsłon: 1343
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 17-Paź-2017 Odsłon: 1387
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do zbycia z dnia 13.10.2017 roku 13-Paź-2017 Odsłon: 1365
Budżet - 2017 rok 13-Paź-2017 Odsłon: 2071
XXVIII sesja z dnia 27 września 2017 roku 03-Paź-2017 Odsłon: 1754
XXVI sesja z dnia 11 września 2017 roku 18-Wrz-2017 Odsłon: 1643
Oferta PTWzK z dnia 04.09.2017 roku 05-Wrz-2017 Odsłon: 903
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 31.08.2017 roku 01-Wrz-2017 Odsłon: 1027
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własnoości nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Chociwel, oznaczonej nr geodezyjnym 319 01-Wrz-2017 Odsłon: 1080
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu 01-Wrz-2017 Odsłon: 1137
Oferta PZERiI z dnia 28.08.2017 roku 29-Sie-2017 Odsłon: 1403
Rozbudowa i modernizacja fermy chowu bydła zlokalizowanej na działce nr 235/24 i 235/30 w obrębie 6 w miejscowości Karkowo gmina Chociwel 21-Cze-2017 Odsłon: 1691
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 - II przetarg 18-Sie-2017 Odsłon: 2090
Przetargi na nieruchomości na ul. Robotniczej i w miejscowości Kania 11-Sie-2017 Odsłon: 1318
Dożywianie dzieci w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu 04-Sie-2017 Odsłon: 2342
Remont sieci cieplnej od komory nr 1 do komory K 7 przy ulicy H.Dąbrowskiego w Chociwlu zgodnie ze sztuką budowlaną. 31-Lip-2017 Odsłon: 2226
Zarządzenie nr 53/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na rok 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r 28-Lip-2017 Odsłon: 1408
Zarządzenie nr 52/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obywatelskiego Gminy Chociwel 28-Lip-2017 Odsłon: 1475
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 27-Lip-2017 Odsłon: 1829
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz wymaganymi instalacjami technicznymi ul. H. Dąbrowskiego 15, Chociwel dz. nr 340/2 obr. 1 24-Lip-2017 Odsłon: 2147
Odwołanie przetargu na działkę położoną na ul. Nadjeziornej 14-Lip-2017 Odsłon: 1134
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 14.07.2017 roku 14-Lip-2017 Odsłon: 1046
Zarządzenie nr 47/06/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Chociwlu 14-Lip-2017 Odsłon: 1359
Skarbnik gminy 13-Lip-2017 Odsłon: 18834
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 19-06-2017 20-Cze-2017 Odsłon: 902
Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Bród 20-Cze-2017 Odsłon: 1093
I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kołat 14-Cze-2017 Odsłon: 1524
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 14-Cze-2017 Odsłon: 1402
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia z dnia 02-06-2017 01-Cze-2017 Odsłon: 1083
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07-04-2017 10-Kwi-2017 Odsłon: 1135
Drugi przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 30-Mar-2017 Odsłon: 1292
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Chociwel ul. Nadjeziorna 22-Mar-2017 Odsłon: 1032
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lublino nr działki 143/3 06-Mar-2017 Odsłon: 1139
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 02-03-2017 03-Mar-2017 Odsłon: 1156
Informacja o przeprowadzonym dnia 07-02-2017 roku przetargu ustnym nieograniczonym 20-Lut-2017 Odsłon: 1451
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej Lublino 77/1 15-Lut-2017 Odsłon: 1114
Przetarg nieograniczony na lokal mieszkalny - Długie 31 24-Sty-2017 Odsłon: 1049
Przetarg nieograniczony na działki zabudowane - Bród 33/9 i 33/6 24-Sty-2017 Odsłon: 1390
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 23-01-2017 24-Sty-2017 Odsłon: 1257
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/6 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1382
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/13 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1274
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1205
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1303
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel 04-Sty-2017 Odsłon: 1893
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat 04-Sty-2017 Odsłon: 1434
Zmiana danych identyfikacyjnych 09-Lip-2017 Odsłon: 1557
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 09-Lip-2017 Odsłon: 1431
Deklaracja na podatek rolny 09-Lip-2017 Odsłon: 1343
Deklaracja na podatek leśny 09-Lip-2017 Odsłon: 1574
Deklaracja na podatek od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1742
Uchwała nr X/53/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 09-Lip-2017 Odsłon: 1338
Uchwała nr X/52/15 w sprawie opłaty targowej 09-Lip-2017 Odsłon: 1246
Uchwała nr X/51/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1491
Nr XIX/123/16zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości 09-Lip-2017 Odsłon: 1317
Nr XIX/122/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel 09-Lip-2017 Odsłon: 1215
XXV sesja z dnia 20 czerwca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1808
XXIV sesja z dnia 30 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 2309
XXIII sesja z dnia 17 maja 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1614
XXII sesja z dnia 30 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1619
XXI sesja z dnia 1 marca 2017 roku 08-Lip-2017 Odsłon: 1892
III Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie zbycia majątku ruchomego będącego własnością Gminy Chociwel Wygasa 27-Cze-2017 Odsłon: 2642
Strategia rozwoju 27-Cze-2017 Odsłon: 9837
Statut Gminy Chociwel 27-Cze-2017 Odsłon: 21777
Komisje Rady Miejskiej VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 3377
Wykaz radnych VII kadencji (2014-2018) 27-Cze-2017 Odsłon: 3997
Wykaz referatów i stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Chociwlu 27-Cze-2017 Odsłon: 11484
Schemat organizacyjny 27-Cze-2017 Odsłon: 2555
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2636
Krzysztof Zych - Przewodniczący Rady Miejskiej - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 2003
Janina Sarnecka - Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 1642
Oświadczenia majątkowe dyrektorów, kierowników i zastępcy burmistrza za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 3769
Stanisław Szymczak - Burmistrz Chociwla - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 27-Cze-2017 Odsłon: 3235
Sekretarz Gminy 27-Cze-2017 Odsłon: 53816
Zastępca Burmistrza 27-Cze-2017 Odsłon: 22179
Burmistrz Chociwla 27-Cze-2017 Odsłon: 18576
Dane teleadresowe 27-Cze-2017 Odsłon: 228174

Podkategorie

Począwszy od 05 grudnia 2018 roku sesje Rady Miejskiej w Chociwlu są transmitowane "na żywo" na kanale Gmina Chociwel na serwisie YouTube.

Interpelacje radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3-4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Przedmiotem interpelacji powinny być sprawy szczególnie ważne o zasadniczym znaczeniu, problemowo trudniejsze, związane ze strategicznymi działaniami, o dużej doniosłości społecznej, ogniskujące uwagę szerszych kręgów mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Interpelacje składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.

Druk interpelacji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Zapytania radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3, 5-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy. Zapytanie, podobnie jak interpelacja, również powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania oraz wynikające z niej pytania.
Zapytania składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.


Druk zapytania do pobrania - pobierz (docx, 17KB)


 


 

Petycje
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Petycja jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa.


Druk petycji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Klauzula informacyjna - (pdf, 137KB)

 


 


 

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do naszych instytucji i jednostek.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.