Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chociwel, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Urząd Miejski w Chociwlu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, w postaci elektronicznej.
 2. Złożenie dokumentów: Sekretariat (parter) w godzinach pracy urzędu lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wydania odpisu z rejestru instytucji kultury można uzyskać: pok. nr 14 (I piętro) lub pod nr tel. 91-5622-001 wew. 223
 3. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 4. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 5. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 6. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 7. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 8. Wydanie urzędowo poświadczonego odpis z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgonie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej za wydania poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można dokonać w kasie Urzędu lub na konto: 73937510415500029920000010.
 9. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  1. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
  2. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 10. Odpis przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Załączniki:

 1. Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Chociwel.
 2. Księga Rejestrowa Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu.
 3. Wzór wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury/Księgi rejestrowej.
 4. Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Rejestr Instytucji Kulturypdf169.06 KBRobert Rusin
Księga rejestrowa MGBP (biblioteka)pdf182.88 KBRobert Rusin
Wniosek o zmianę doc28.00 KBRobert Rusin
Wniosek o odpisdoc32.50 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 czerwiec 2021 11:24 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 czerwiec 2021 11:29 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 czerwiec 2021 11:39 Robert Rusin