TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LXIV/429/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023pdf672.59 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/430/2023 zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035pdf394.00 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/431/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024pdf3.54 MBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/432/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2024-2037pdf1.76 MBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/433/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028pdf325.60 KBRobert Rusin
Uchwała nr XIV/434/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowegopdf107.00 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/435/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.pdf118.08 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/436/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich pdf220.03 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/437/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego pdf99.57 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/438/2023 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegopdf103.75 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/439/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2024 rokpdf353.87 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/440/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Chociwelpdf787.18 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIV/441/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/421/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mpdf112.82 KBRobert Rusin
Raport z imiennych głosowańdoc16.41 KBRobert Rusin
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały LXIV/435/2023pdf144.02 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 styczeń 2024 13:54 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 styczeń 2024 13:57 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 styczeń 2024 13:58 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 luty 2024 12:57 Robert Rusin