Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Zapytanie cenowe na utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel
Odsłon: 31 Ostatania zmiana: 19-Mar-2019
19-Mar-2019 Zbieranie ofert
13 dni, 7 godzin, 48 minut
05-Kwi-2019
Budowa zjazdu - ulica Studzianki, miejscowość Chociwel
Odsłon: 38 Ostatania zmiana: 14-Mar-2019
14-Mar-2019 Zbieranie ofert
2 dni, 8 godzin, 48 minut
25-Mar-2019
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr geod. 145 obr. Lublino, gm. Chociwel
Odsłon: 72 Ostatania zmiana: 11-Mar-2019
11-Mar-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
21-Mar-2019
II Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 149 Ostatania zmiana: 14-Sty-2019
07-Sty-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
14-Sty-2019
Zapytania cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 165 Ostatania zmiana: 07-Sty-2019
28-Gru-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
04-Sty-2019
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły
Odsłon: 254 Ostatania zmiana: 24-Sty-2019
14-Gru-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
24-Gru-2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych
Odsłon: 150 Ostatania zmiana: 28-Gru-2018
14-Gru-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
27-Gru-2018
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 02-Sty-2019
11-Gru-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
21-Gru-2018
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel
Odsłon: 158 Ostatania zmiana: 28-Gru-2018
11-Gru-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
21-Gru-2018
II przetarg na przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego w miejscowości Karkowo, Gmina Chociwel
Odsłon: 370 Ostatania zmiana: 23-Lis-2018
07-Lis-2018 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
26-Lis-2018