Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2021 roku
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 05-Maj-2021
19-Kwi-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
27-Kwi-2021
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową przyłącza elektrycznego na działce 220/16 w m. Karkowo gm. Chociwel
Odsłon: 182 Ostatania zmiana: 19-Kwi-2021
31-Mar-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
15-Kwi-2021
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 18 kWp na dachu świetlicy wiejskiej w Karkowie dz.nr geodezyjny 17/9 obręb Karkowo, gm. Chociwel
Odsłon: 294 Ostatania zmiana: 24-Mar-2021
08-Mar-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
19-Mar-2021
Zapytanie ofertowe na usługi kominiarskie
Odsłon: 124 Ostatania zmiana: 15-Mar-2021
02-Mar-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
11-Mar-2021
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach programu rewitalizacji"
Odsłon: 176 Ostatania zmiana: 09-Mar-2021
26-Lut-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
09-Mar-2021
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 100 Ostatania zmiana: 01-Mar-2021
19-Lut-2021 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
26-Lut-2021
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022
Odsłon: 158 Ostatania zmiana: 14-Sty-2021
31-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
11-Sty-2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" - zapytanie ofertowe nr 2
Odsłon: 268 Ostatania zmiana: 14-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
11-Sty-2021
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 152 Ostatania zmiana: 05-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
05-Sty-2021
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 132 Ostatania zmiana: 05-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
05-Sty-2021