Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 148 Ostatania zmiana: 05-Mar-2020
05-Mar-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
13-Mar-2020
II Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 319 Ostatania zmiana: 09-Mar-2020
13-Lut-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
26-Lut-2020
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chociwel do 31 grudnia 2020 roku
Odsłon: 393 Ostatania zmiana: 11-Mar-2020
04-Lut-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
19-Lut-2020
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 185 Ostatania zmiana: 26-Lut-2020
22-Sty-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
06-Lut-2020
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 171 Ostatania zmiana: 08-Sty-2020
02-Sty-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
08-Sty-2020
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 438 Ostatania zmiana: 10-Lut-2020
27-Gru-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
30-Sty-2020
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły
Odsłon: 186 Ostatania zmiana: 22-Sty-2020
16-Gru-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
27-Gru-2019
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsłon: 631 Ostatania zmiana: 26-Cze-2019
21-Maj-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
30-Maj-2019
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsłon: 402 Ostatania zmiana: 14-Maj-2019
30-Kwi-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
14-Maj-2019
Przetar nieograniczony - "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu"
Odsłon: 606 Ostatania zmiana: 27-Cze-2019
26-Kwi-2019 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
15-Maj-2019