Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Remont cząstkowy drogi gminnej od ul. Rynkowej w Chociwlu
Odsłon: 40 Ostatania zmiana: 17-Maj-2022
17-Maj-2022 Zbieranie ofert
8 dni, 4 godzin, 17 minut
31-Maj-2022
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023r.
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 17-Maj-2022
17-Maj-2022 Zbieranie ofert
15 dni, 3 godzin, 17 minut
07-Cze-2022
Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim gm. Chociwel
Odsłon: 287 Ostatania zmiana: 16-Maj-2022
27-Kwi-2022 Zbieranie ofert
2 godzin, 16 minut
23-Maj-2022
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chociwel
Odsłon: 128 Ostatania zmiana: 12-Maj-2022
26-Kwi-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
12-Maj-2022
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel w 2022 roku
Odsłon: 113 Ostatania zmiana: 21-Kwi-2022
07-Kwi-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
20-Kwi-2022
Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu
Odsłon: 330 Ostatania zmiana: 22-Kwi-2022
01-Kwi-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
20-Kwi-2022
II zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel"
Odsłon: 127 Ostatania zmiana: 12-Kwi-2022
30-Mar-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
08-Kwi-2022
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 129 Ostatania zmiana: 01-Mar-2022
21-Lut-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
01-Mar-2022
Zapytanie ofertowe - "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel"
Odsłon: 197 Ostatania zmiana: 08-Mar-2022
15-Lut-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
03-Mar-2022
II zapytanie ofertowe - Świadczenie usług kominiarskich
Odsłon: 105 Ostatania zmiana: 21-Lut-2022
10-Lut-2022 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
18-Lut-2022