Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 26 Ostatania zmiana: 19-Lut-2021
19-Lut-2021 Zbieranie ofert
3 godzin, 36 minut
26-Lut-2021
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022
Odsłon: 118 Ostatania zmiana: 14-Sty-2021
31-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
11-Sty-2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" - zapytanie ofertowe nr 2
Odsłon: 222 Ostatania zmiana: 14-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
11-Sty-2021
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 116 Ostatania zmiana: 05-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
05-Sty-2021
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 92 Ostatania zmiana: 05-Sty-2021
30-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
05-Sty-2021
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kamienny Most, dz. nr 18, Gmina Chociwel
Odsłon: 269 Ostatania zmiana: 05-Lut-2021
22-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
08-Sty-2021
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Starzyce, dz. nr 121,110, Gmina Chociwel
Odsłon: 235 Ostatania zmiana: 28-Sty-2021
21-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
08-Sty-2021
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kania, dz. nr 361/21, Gmina Chociwel
Odsłon: 268 Ostatania zmiana: 28-Sty-2021
21-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
07-Sty-2021
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel do 31.12.2022
Odsłon: 275 Ostatania zmiana: 20-Sty-2021
15-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
23-Gru-2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji
Odsłon: 436 Ostatania zmiana: 22-Gru-2020
10-Gru-2020 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
22-Gru-2020