TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr LXIII/419/2023 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023pdf455.58 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/420/2023 zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035pdf427.08 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/421/2023 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat i rozkładania na raty należności pieniężnychpdf335.07 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/422/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwelpdf76.49 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/423/2023 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychpdf349.23 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/424/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłupdf378.16 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/425/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłupdf206.54 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/426/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomościpdf88.17 KBRobert Rusin
Uchwała nr LXIII/427/2023 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomościpdf69.13 KBRobert Rusin
LXIII/428/2023 – w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”pdf620.69 KBRobert Rusin
Raport z głosowańdoc11.54 KBRobert Rusin