Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.


Tytuł Wytworzony
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem Gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022
Odsłon: 640
31-Gru-2020
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Chociwel" - zapytanie ofertowe nr 2
Odsłon: 746
30-Gru-2020
Zapytanie Cenowe - utrzymanie zimowe porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 581
30-Gru-2020
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 574
30-Gru-2020
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kamienny Most, dz. nr 18, Gmina Chociwel
Odsłon: 770
22-Gru-2020
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Starzyce, dz. nr 121,110, Gmina Chociwel
Odsłon: 782
21-Gru-2020
Przebudowa drogi wewn. w miejscowości Kania, dz. nr 361/21, Gmina Chociwel
Odsłon: 826
21-Gru-2020
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel do 31.12.2022
Odsłon: 837
15-Gru-2020
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji
Odsłon: 1177
10-Gru-2020