Archiwum zamówień

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.


Tytuł Wytworzony
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przylegającej do dróg, ulic, ciągów pieszych, chodników oraz rosnącej na placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel
Odsłon: 1232
05-Maj-2020
Zapytanie Cenowe - utrzymanie porządku i czystości na drogach, ulicach, ciagach pieszych, chodnikach, placach, przystankach i innych nieruchomościach Gminy Chociwel oraz drogach powiatowych na terenie Gminy
Odsłon: 1248
05-Mar-2020
II Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 1592
13-Lut-2020
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chociwel do 31 grudnia 2020 roku
Odsłon: 1505
04-Lut-2020
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 1262
22-Sty-2020
Zapytanie cenowe - utrzymanie porządku na cmentarzach w Gminie Chociwel
Odsłon: 1149
02-Sty-2020
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Starzycach
Odsłon: 1732
27-Gru-2019
Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły
Odsłon: 1406
16-Gru-2019
II przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Odsłon: 1818
21-Maj-2019