TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XV/95/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlupdf326.96 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/96/2020 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądu powszechnegopdf100.15 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/97/2020 w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie informacji o kandydatach zgłoszonych Radzie Miejskiej w Chociwlu w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023pdf32.72 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/98/2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2020pdf430.99 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/99/2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2019 rok oraz zakazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2020 rokpdf1.36 MBRobert Rusin
Uchwała nr XV/100/2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chociwel”pdf504.83 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/101/2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Chociwelpdf41.30 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/102/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwelpdf268.18 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/103/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf226.83 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/104/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Chociwelpdf921.85 KBRobert Rusin
Uchwała nr XV/105/2020 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Długie na terenie Gminy Chociwelpdf29.15 KBRobert Rusin
Imienny wykaz głosowań radnych Rady Miejskiej w Chociwlu nad uchwałami z XV sesji z 13.03.2020 pdf1.58 MBRobert Rusin
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XV/100/2020pdf211.16 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 25 marzec 2020 13:59 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 kwiecień 2020 07:44 Robert Rusin