TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XXXIV/199/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufaniapdf395.14 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/200/2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2020 rokpdf465.07 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/201/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rokpdf2.31 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/202/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegopdf1.54 MBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/203/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Chociwlapdf905.62 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/204/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlupdf720.38 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/205/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowegopdf565.94 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/206/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ustanowienia pomnika przyrodypdf713.18 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/207/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/165/2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem pracy komisji rewizyjnej na 2021 rokpdf414.16 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/208/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf490.03 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/209/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/193/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chociwel oraz Gmin Marianowo i Stargardpdf300.58 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/210/2021 w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chociwel oraz Gminy Marianowopdf408.60 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/211/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/192/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowegopdf532.52 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXX/212/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/194/2021 z dnia 26 maja 2021r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegopdf591.36 KBRobert Rusin
Uchwała nr XXXIV/213/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Chociwelpdf449.98 KBRobert Rusin
Imienny Wykaz głosowań na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlupdf4.59 MBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 11:24 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 11:29 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 11:37 Robert Rusin