TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XLII/247/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2022pdf1.09 MBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/248/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038pdf870.71 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/249/2021 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Chociwel oraz określania zasad zwrotu poniesionych kosztówpdf155.65 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/250/2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025” dla Gminy Chociwelpdf1.89 MBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/251/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu na 2022 rokpdf162.65 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/252/2021 w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022pdf436.17 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/253/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/237/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychpdf33.67 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/254/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf73.96 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/255/2021 w sprawie przekazania petycjipdf45.41 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/256/2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chociwlapdf70.58 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/257/2021 w sprawie ustalenia diet dla sołtysówpdf53.85 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/258/2021 w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowychpdf88.39 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/259/2021 w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznejpdf52.45 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/260/2021 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegopdf54.84 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/261/2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Chociwel zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Chociwel i Marianowopdf48.36 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Ińsko do realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zborowego na obszarze Gminy Chociwel i Gminy Ińskopdf54.45 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/263/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychpdf56.43 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/264/2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/142/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf83.94 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/265/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwelpdf373.30 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/266/2021 w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Bobrownikach w Gminie Chociwelpdf70.10 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/267/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Bobrownikach w Gminie Chociwelpdf79.47 KBBeata Przybyła
Uchwała nr XLII/268/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rpdf189.43 KBBeata Przybyła
Imienny wykaz głosowań na XLII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu w dniu 28 grudnia 2021 r.pdf598.51 KBBeata Przybyła
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 12:41 Beata Przybyła
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 styczeń 2022 12:48 Beata Przybyła