TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XLIII.269.2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 rpdf1.35 MBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.270.2022 w sprawie zmieniającej uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038pdf297.39 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.271.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chociwelpdf86.38 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.272.2022 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlupdf1.48 MBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.273.2022 w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2022 rpdf288.68 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.274.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwapdf43.91 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.275.2022 w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf53.42 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.276.2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznejpdf56.43 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.277.2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/260/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegopdf57.75 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.278.2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/208/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwelpdf37.98 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIII.279.2022 w sprawie rozpatrzenia petycjipdf54.76 KBRobert Rusin
Raport z głosowań XLIII sesji Rady Miejskiej w Chociwlupdf108.74 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:08 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:10 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:10 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:11 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:12 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:13 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:14 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:14 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:15 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:16 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:17 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:17 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:18 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:18 Robert Rusin