TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XLIV/280/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 rokpdf123.99 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/281/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2021 rokpdf2.82 MBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/282/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2021 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2022pdf875.55 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/283/2022 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwelpdf435.96 KBRobert Rusin
Uchwała nrXLIV/284/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022pdf560.14 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/285/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Chociwelpdf81.44 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/286/2022 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, leżących na terenie gminy Chociwelpdf114.32 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/287/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwelpdf548.80 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/288/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnychpdf847.46 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/289/2022 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zagospodarowania tychpdf385.54 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/290/2022 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/141/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwelpdf81.73 KBRobert Rusin
Uchwała nr XLIV/291/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatypdf168.59 KBRobert Rusin
Raport z głosowań XLIV sesji Rady Miejskiej w Chociwlupdf113.81 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 kwiecień 2022 14:40 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 kwiecień 2022 14:42 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 maj 2022 10:53 Robert Rusin